Gospodarka odpadami

Dofinansowanie w woj. mazowieckim na transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ – nabór do 22.01.2024′

02.01.2024

Dofinansowanie w woj. mazowieckim na transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ – nabór do 22.01.2024′

Po dużym zainteresowaniu pierwszym pilotażowym konkursem PARP’u dla MŚP z Polski Wschodniej na realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia…
Czytaj dalej
Czym jest GOZ i jakie są jego założenia

10.11.2023

Czym jest GOZ i jakie są jego założenia

GOZ czyli Gospodarka o obiegu zamkniętym czy też Gospodarka obiegu zamkniętego, to pojęcia obecne od niedawna w debacie publicznej,…
Czytaj dalej
Odpowiedź Eksperta: czy wysokość składowiska odpadów liczy się z warstwą rekultywacyjną?

18.08.2023

Odpowiedź Eksperta: czy wysokość składowiska odpadów liczy się z warstwą rekultywacyjną?

PYTANIE: Jeżeli w instrukcji składowiska jest zawarte, że wysokość odpadów na składowisku może mieć maksymalnie 160 m n.p.m.,…
Czytaj dalej
Podsumowanie webinaru – “Dobre praktyki oznaczania miejsc magazynowania odpadów. Poziomu odzysku i recyklingu – jak poprawnie go wyliczyć?”

13.07.2023

Podsumowanie webinaru – “Dobre praktyki oznaczania miejsc magazynowania odpadów. Poziomu odzysku i recyklingu – jak poprawnie go wyliczyć?”

  W dniu 16 marca 2023 r. w ramach poszerzania świadomości ekologicznej przedsiębiorców zorganizowaliśmy darmowy webinar…
Czytaj dalej
Ostatni miesiąc na uzupełnienia w BDO – zadbaj już teraz o swoją ewidencję i sprawozdawczość za 2022r.

29.11.2022

Ostatni miesiąc na uzupełnienia w BDO – zadbaj już teraz o swoją ewidencję i sprawozdawczość za 2022r.

Termin składania sprawozdań w BDO Sprawozdanie odpadowe należy złożyć (wyłącznie) elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO…
Czytaj dalej
Ważne zmiany prawne dla firm, którym do 31 grudnia 2025′ będą kończyć się decyzje na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

11.10.2022

Ważne zmiany prawne dla firm, którym do 31 grudnia 2025′ będą kończyć się decyzje na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

W najbliższych dniach uchwalona zostanie Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie…
Czytaj dalej
Co powinien wiedzieć Kierownik składowiska odpadów?

02.08.2022

Co powinien wiedzieć Kierownik składowiska odpadów?

Po wakacjach rusza kolejna edycja szkoleń pt. „Kierownik Składowiska Odpadów”, które odbędą się w dniach 12-13.09.2022’…
Czytaj dalej
Jak postępować z olejami odpadowymi?

11.07.2022

Jak postępować z olejami odpadowymi?

Co to jest olej odpadowy? Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, przez oleje odpadowe (inaczej:…
Czytaj dalej
BDO – kolejny obowiązek dla Przedsiębiorcy

17.06.2022

BDO – kolejny obowiązek dla Przedsiębiorcy

Podstawowym obowiązkiem środowiskowym ogromnej grupy przedsiębiorców jest dokonywanie sprawozdań środowiskowych w ramach systemu BDO (Bazy Danych Odpadkowych).…
Czytaj dalej
Odpowiedź Eksperta: Czy potrzebna dodatkowa etykieta na pustych pojemnikach – kod odpadu 15 01 10*

31.05.2021

Odpowiedź Eksperta: Czy potrzebna dodatkowa etykieta na pustych pojemnikach – kod odpadu 15 01 10*

PYTANIE: Jak interpretować zapis rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r.  w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.…
Czytaj dalej
Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

09.12.2020

Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określa szczegółowe…
Czytaj dalej
PRZESUNIĘCIE TERMINÓW W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W BDO

01.06.2020

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W BDO

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju związaną z koronawirusem, wydłużono terminy składania elektronicznych sprawozdań z zakresu…
Czytaj dalej
BDO – CO MUSI WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA?

07.02.2020

BDO – CO MUSI WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA?

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, stanowi podstawowe narzędzie do gromadzenia informacji i danych na temat…
Czytaj dalej
Zmiany w BDO od 2020

08.01.2020

Zmiany w BDO od 2020

W dniu 1 stycznia 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019…
Czytaj dalej
Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

26.09.2019

Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

Obserwuję jako zjawisko bardzo częste, wręcz nagminny brak wzajemnej wymiany informacji między służbami odpowiedzialnymi za inwestycje,…
Czytaj dalej
Dofinansowanie na realizacje usług rozwojowych dla MŚP

30.08.2019

Dofinansowanie na realizacje usług rozwojowych dla MŚP

  Wsparcie dla MŚP na usługi rozwojowe jest prowadzone w większości województw, jednak może różnić się przebiegiem procedur niezbędnych…
Czytaj dalej
Istotne zmiany prawne dla przedsiębiorców w sierpniu 2019

25.07.2019

Istotne zmiany prawne dla przedsiębiorców w sierpniu 2019

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym…
Czytaj dalej
Burza w odpadach 2018-2019

15.05.2019

Burza w odpadach 2018-2019

Lata 2018-19 są bardzo obfite w zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to prawodawstwa z zakresu…
Czytaj dalej
Operaty przeciwpożarowe – nowe wymagania dla przedsiębiorców

11.03.2019

Operaty przeciwpożarowe – nowe wymagania dla przedsiębiorców

W związku z wprowadzeniem zmian w Ustawie o odpadach z dnia l4 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018 poz. 992) przedsiębiorcy,…
Czytaj dalej
Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 r. – Nowy wzór wykazu do naliczania opłat

11.12.2018

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 r. – Nowy wzór wykazu do naliczania opłat

Nowy wzór wykazu do naliczania opłat Jeśli jesteś przedsiębiorcą i świadomym pro-ekologicznym konsumentem środowiska, chcącym znać najnowsze…
Czytaj dalej
Rewolucje prawne w odpadach 2018

18.10.2018

Rewolucje prawne w odpadach 2018

Rok 2018 jest bardzo owocny w zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to prawodawstwa z zakresu…
Czytaj dalej
Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska

31.08.2016

Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska

W natłoku informacji oraz przy nieustannie zmieniających się przepisach łatwo przegapić ważne prawa i obowiązki w zakresie ochrony…
Czytaj dalej
Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów

24.04.2016

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia…
Czytaj dalej
Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o opłacie produktowej

31.03.2016

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz o opłacie produktowej

Od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce…
Czytaj dalej
Czym jest europejski system ekozarządzania i audytu EMAS?

25.02.2016

Czym jest europejski system ekozarządzania i audytu EMAS?

EMAS jest usankcjonowanym prawnie programem Unii Europejskiej, promującym organizacje, które wdrożyły i utrzymują efektywne systemy zarządzania…
Czytaj dalej
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

28.01.2016

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Składanie rocznych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnoszenie na tej podstawie opłat za korzystanie…
Czytaj dalej
Sprawdź, co Ci grozi, jeśli nie złożysz sprawozdania z zakresu ochrony środowiska!

10.12.2015

Sprawdź, co Ci grozi, jeśli nie złożysz sprawozdania z zakresu ochrony środowiska!

Pierwszy kwartał 2016 roku to dla wielu przedsiębiorców trudny pod kątem formalnym okres. Wtedy bowiem trzeba przygotowywać…
Czytaj dalej
Nie zapomnij o pozwoleniu zintegrowanym

16.11.2015

Nie zapomnij o pozwoleniu zintegrowanym

Od 1 lipca 2015 r. pozwolenie zintegrowane będą musiały posiadać instalacje dotychczas nieobjęte tym obowiązkiem…
Czytaj dalej
Czy przygotowane wieloletnie plany inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami spełniają nowe wymagania prawne?

17.07.2015

Czy przygotowane wieloletnie plany inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami spełniają nowe wymagania prawne?

Po niemal 2 latach od wejścia w życie reformy w gospodarce odpadami wywoanej nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości…
Czytaj dalej
Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi w Polsce – dobrodziejstwo czy problemy?

14.06.2014

Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi w Polsce – dobrodziejstwo czy problemy?

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska przyjęła cele Dyrektywy Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów,…
Czytaj dalej
Jak powinien funkcjonować zakład RIPOK-MBP

22.04.2014

Jak powinien funkcjonować zakład RIPOK-MBP

We wrześniu 2012 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska – poz.1052, w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych…
Czytaj dalej
Jak postępować z odpadami w świetle nowej ustawy z 14.12.2012 r.

15.11.2013

Jak postępować z odpadami w świetle nowej ustawy z 14.12.2012 r.

Przepisy dotyczące właściwego postępowania z odpadami są najobszerniejszym działem zajmującym się ochroną środowiska. Przepisy z zakresu ochrony…
Czytaj dalej
Magazynowanie odpadów. Składowanie

18.04.2013

Magazynowanie odpadów. Składowanie

Przez magazynowanie odpadów rozumie się czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Ex…
Czytaj dalej
Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska i składać informację?

19.02.2013

Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska i składać informację?

Roczne opłaty dla podmiotów korzystających ze środowiska już od 2013r. Zmiany wprowadzone w terminach dotyczące naliczania opłat…
Czytaj dalej