Co powinien wiedzieć Kierownik składowiska odpadów?

Po wakacjach rusza kolejna edycja szkoleń pt. „Kierownik Składowiska Odpadów”, które odbędą się w dniach 12-13.09.2022’ oraz 17-18.11.2022′. Jest to dobra okazja do tego, aby usystematyzować swoją wiedzę m.in. przed przystąpieniem do Egzaminu Państwowego stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Nasi uczestnicy po zakończonym szkoleniu przez okres 10 dni mogą nadal korzystać z wiedzy Ekspertów i zadawać pytania naszym wykładowcom. Inni już skorzystali – skorzystaj i Ty!!!

 

(Q) Zapytanie uczestnika:

Chodzi o wysokość składowiska, jeżeli w instrukcji jest zawarte, że wysokość odpadów na składowisku ma maksymalnie 180 m n. p. m to  liczymy ją z warstwą rekultywacyjną czy warstwa rekultywacyjna jest liczona dodatkowo?

—————————————-

(A) Odpowiedz Eksperta:

„W dokumentacji  projektowej, pozwoleniu na budowę oraz w instrukcji prowadzenia składowiska winna być podana docelowa rzędna, przez którą rozumiemy maksymalną wysokość składowiska oczywiście liczoną razem z warstwa rekultywacyjną. Docelowa rzędna czyli maksymalna wysokość jaką ma osiągnąć taki obiekt jako całość (wyżej nic nie może być).

Jeśli w instrukcji jest określona wysokość odpadów to rozumiałbym to jako najwyższą rzędną deponowanych odpadów (oczywiście bez warstwy rekultywacyjnej). Wówczas dobrze by było, aby
w instrukcji była też określona miąższość warstwy rekultywacyjnej, a już na pewno musi tam być docelowa rzędna. Jeśli tej ostatniej wartości nie ma, to decyzja zatwierdzająca instrukcję ma wadę prawną i należałoby to wyprostować zanim ktoś nie postanowi unieważnić tej decyzji (bo w tedy opłaty podwyższone za składowanie odpadów bez takiej decyzji nalicza się za czas od kiedy taka decyzja się pojawiła w obrocie prawnym).”

 

 

(Q) Zapytanie uczestnika:

„Czy na składowisko odpadów niebezpiecznych możemy przyjąć ziemię (jako produkt), która została wytworzona z procesu przetwarzania odpadów o kodzie ex 17 05 03? Gleba i ziemia zawierająca substancje ropopochodne. Czy ziemia musi spełniać warunki konkretnego rozporządzenia? Jakie parametry powinno się zlecać do badań próbki? Czy pozyskany produkt musi mieć nazwę handlową lub swój certyfikat?

Ziemia ma być wykorzystywana jako podsypka / do budowy warstw izolacyjnych / skarp na składowisku„

—————————————-

(A) Odpowiedz Eksperta:

„W takim przypadku jeśli ziemia ma być produktem to musi być ona przede wszystkim zgodna z zapisami zezwolenia na odzysk odpadów. Z decyzji tej musi wynikać wprost, że w wyniku przetwarzania powstanie produkt (tzn. ziemia, która nie jest odpadem).

W zezwoleniu powinny być określone warunki, przy spełnieniu których można mówić o utracie statusu odpadów. Jeśli te warunki są określone to winny być one spełnione. Wykorzystujący taki materiał powinien posiadać dowód w postaci dokumentu potwierdzającego spełnienie tych warunków. Ale bez względu czy w decyzji są określone wymogi czy nie to aby taki materiał mógł być wykorzystany musi on spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016r., poz.1395) co najmniej dla gruntów IV (tereny przemysłowe). Ponadto w przypadku warstwy izolacyjnej ziemia musi spełniać kryteria dla odpadów obojętnych. Ponieważ materiał ma pochodzić z przetwarzania odpadów niebezpiecznych, a w rozporządzeniu ws. składowisk odpadów jest mowa, że do warstwy izolacyjnej można wykorzystać odpady obojętne z załącznika nr 1 oraz inne pod warunkiem, że spełniają one kryteria dla odpadów obojętnych to w takiej sytuacji dowodem na możliwość zastosowania takiego materiału będzie badanie wykazujące, że materiał spełnia ww. kryteria dla odpadów obojętnych. Będzie to też dowód, że proces przetwarzania został przeprowadzony skutecznie.

Przepisy ustawy o odpadach i rozporządzenia ws. składowisk nie stawiają żadnych wymogów dla materiałów nie będących odpadami ale należy pamiętać, że ciężar dowodu że składowisko jest eksploatowane w sposób prawidłowy spoczywa na zarządzającym, więc musi on mieć możliwość wykazania się, że to co wykorzystał i jak wykorzystał nie stanowi zagrożenia dla środowiska itd.”

 

Zapisz się na najbliższe szkolenie – 12-13 września br

Zapisz się na szkolenie i uzyskaj odpowiedź na nurtujące Cię pytania dotyczące składowisk odpadów.
Więcej informacji o szkoleniu na stronie: https://ekologus.pl/szkolenie/kierownik-skladowiska-odpadow/

Czy wiesz, że zaraz po szkoleniu zaplanowany jest w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim Egzamin Państwowy stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, który odbędzie 15 września br.

Pomożemy Ci się przygotować! Nie zwlekaj!
Skontaktuj się z naszym Działem Szkoleń – szkolenia@ekologus.pl lub 606 914 909!

Powrót

Może Cię również zainteresować

Szkolenie zwiększające świadomość postępowania w przypadku zagrożenia przy stanowisku pracy

Szkolenie zwiększające świadomość postępowania w przypadku zagrożenia przy stanowisku pracy

W dniu 21 lutego 2022r., dzięki uprzejmości Browaru Zamkowego w Cieszynie oraz Pana Przemysława Mrozka, firma Ekologus miała przyjemność zorganizować szkolenie pokazowego na terenie zakładu z zakresu: „Zagrożeń przy stanowiskach pracy z praktycznym instruktażem wykorzystania zestawów…

16.03.2022

Czytaj dalej
Dotacje na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2017

Dotacje na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2017

Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na szkoleniu lub innej formie podnoszenia kompetencji, mogą zgłosić się do lokalnego urzędu pracy o pomoc w finansowaniu dzięki nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła nowy instrument polityki…

03.04.2017

Czytaj dalej

Zaufali nam

ALUMETAL

ALUMETAL [2020 r.]

„Z firmą Ekologus Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 roku w trakcie realizacji kilku projektów związanych z ochroną środowiska. (…) Zastosowana przez Ekologus Sp. z o.o. metoda oczyszczania gruntu okazała się bardzo skuteczna.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. polecam jako partnera wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na profesjonalnym rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej