Rekultywacje i remediacje

Wykonujemy akredytowane pobory gleby, ziemi i wód gruntowych oraz ich analitykę w akredytowanych laboratoriach. Prowadzimy (rekultywacje) remediacje, działania naprawcze wycieków substancji ropopochodnych do gruntu, zarówno dla zanieczyszczeń historycznych jak i nowych szkód w środowisku. Przygotowujemy plany remediacji.

Od 1998 roku prowadzimy kompleksowe działania w przypadku wycieku substancji ropopochodnych do gruntu, zarówno dla zanieczyszczeń historycznych jak i nowych szkód w środowisku, w tym:

 • Ocenę jakości stanu środowiska gruntowo-wodnego – wiercenia, pobór próbek gruntu i wody oraz akredytowane analizy fizyko-chemiczne;
 • Działania zapobiegawcze i naprawcze w przypadku awarii i wycieku substancji ropopochodnych do środowiska;
 • Plan rekultywacji, remediacji wraz z planem monitoringu działań;
 • Ocenę znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska;
 • Remediację – przeprowadzenie procesu oczyszczania gleby, ziemi i wód gruntowych;
 • Monitoring postępu procesu remediacji (pobory i analizy próbek);
 • Opracowanie dokumentacji do RDOŚ na wszystkich etapach planowania, realizacji i zakończenia prac.

Projekty naukowe

Od 2016 roku nasza firma prowadzimy projekty naukowe z Uniwersytetem Śląskim, w których Ekologus opracowuje całość założeń technicznych, mechanicznych i budowlanych, przeprowadzenia procesu oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego wraz z zaprogramowaniem układu do automatycznego sterowania wszystkimi procesami podczas remediacji.

Uczelnia prowadzi badania z pobranych próbek zanieczyszczonego gruntu lub wody i przygotowuje odpowiednie szczepy mikroorganizmów, tzw. Inoculum, które będzie odpowiednie do danego rodzaju zanieczyszczeń w gruncie (i w wodach podziemnych) oraz odpowiada za stała ich ilość podczas całego procesu.

Dla składowisk odpadów, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, prowadzimy następujące zakresy usług:

 • Dokumentacje i badania oraz doradztwo eksperckie:
  • Analizy lokalizacyjne terenów pod przyszłe wysypiska odpadów;
  • Projekty badań geologicznych i hydrogeologicznych dla dokumentacji wraz z uzgodnieniami w urzędach;
  • Badania odwierty, dokumentacje hydrologiczne, geologicznych oraz hydrogeologicznych pod budowę, rozbudowę składowiska;
  • Przygotowywanie dokumentacji do pozwolenia na budowę lub zamknięcie składowiska lub kwatery;
  • Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne;
  • Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko;
  • Pozwolenie zintegrowane dla składowisk odpadów – jako instalacji IPPC;
  • Instrukcje eksploatacji dla składowisk odpadów.
 • Projekty budowy, rozbudowy lub zamknięcia składowisk wraz z wykonawstwem;
 • Odgazowanie wysypisk – projekty techniczne, wykonawstwo;
 • Prowadzimy szkolenia dla kandydatów na Zarządzających Składowiskami, przygotowujące do egzaminu państwowego.

Spowodowałeś szkodę w środowisku?

Złóż zapytanie i zamów bezpłatną wycenę

Zaufali nam między innymi

Potrzebujesz uzyskać lub zmienić pozwolenie m.in.:

 • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • wodnoprawne;
 • zintegrowane.
Zobacz naszą ofertę dokumentacji środowiskowych

Potrzebujesz monitoringu stanu środowiska?

Wykonujemy akredytowane pomiary badania i analizy ziemi, gleby, wód podziemnych, wody, ścieków, odpadów i kompostu.

Zobacz naszą ofertę dokumentacji środowiskowych
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej