• TWÓJ PARTNER

  W BIZNESIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

  od 1989
 • USŁUGI EKSPERCKIE
  POZNAJ NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĘ
  Wnioski o:
  - uzyskanie pozwolenia zintegrowanego;
  - uzyskanie pozwolenia sektorowego;
  - monitoring środowiska;
  - rekultywacje;

  OCHRONA ŚRODOWISKA

 • SZKOLENIA
  Nasi trenerzy to praktycy i specjaliści

  Zależy nam na wymiernym efekcie i rzeczywistym transferze wiedzy oraz doświadczeń,
  tak aby przekazać praktyczne umiejętności i przydatną wiedzę.

  Realna wiedza i wysoka jakość obsługi
  - Ochrona środowiska
  - Systemy zarządzania
  - Menedżerskie
  - Biznesowe

Doradztwo Ekologiczne

Firma Ekologus prowadzi usługi doradcze, wykonuje ekspertyzy i dokumentacje z zakresu ochrony środowiska niezbędne do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych, wymaganych do prawidłowego prowadzenia instalacji istniejących oraz nowych inwestycji.

więcej »

Rekultywacje i Sorbenty

Prowadzimy akcje ratownicze przy skażeniu terenu substancjami ropopochodnym i oraz wykonujemy kompleksowe działania i usługi obejmujące cały proces jego rekultywacji.

więcej »

Szkolenia i Konferencje

Od 1994 roku kształcimy przedstawicieli firm i administracji w dziedzinie ochrony środowiska, bhp, zamówień publicznych i innych aspektów prawnych oraz technicznych na organizowanych przez nas szkoleniach.

więcej »

Baza Wiedzy

Czytaj artykuły dotyczące ochrony środowiska, które opracowują nasi eksperci, a także aktualności z działań firmy Ekologus. Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami w naszej ofercie.

więcej »

NAJNOWSZE WPISY


Artykuły z obszaru ochrony środowiska opracowane przez naszych ekspertów
oraz aktualności z działań firmy Ekologus.

7 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Decyzję w sprawie przyjęcia Konkluzji BAT dla branży LCP - dużych obiektów spalania paliw. Tym samym rozpoczął się 4-letni okres na dostosowanie instalacji LCP oraz pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji.

Czytaj dalej

W ostatnich miesiącach, w mediach ponownie zaczęły pojawiać się wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Środowiska zapowiadające zmianę obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Czytaj dalej

Dokumenty referencyjne BAT (BREFy) funkcjonowały już w europejskim, jak i naszym krajowym porządku prawnym od wielu lat, jednakże publikacja Dyrektywy ws.

Czytaj dalej

Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na szkoleniu lub innej formie podnoszenia kompetencji, mogą zgłosić się do lokalnego urzędu pracy o pomoc w finansowaniu dzięki nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która

Czytaj dalej

Czym jest System Zarządzania Energią (SZE) ISO 50001?

Czytaj dalej

Pozwolenie wodnoprawne jest dokumentem, który umożliwia podmiotowi m.in. wykonanie urządzenia wodnego, gromadzenie ścieków, odprowadzanie wód powierzchniowych itp.

Czytaj dalej

DO POBRANIA


Pobierz nasze katalogi, broszury i formularze

Zaufali nam

EKOLOGUS SP. Z O.O. ISTNIEJE OD 1989’

działając w zakresie ochrony środowiska, Systemów Zarządzania i BHP

Od początku naszej działalności prowadzimy doradztwo – outsourcing ekologiczny, przeglądy wymagań prawnych, szkolenia oraz wykonujemy specjalistyczne dokumentacje z zakresu ochrony środowiska – wnioski o wydanie pozwoleń, w tym pozwoleń zintegrowanych, karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty OOŚ, a w ostatnich latach również raporty początkowe dla instalacji IPPC.

Prowadzimy monitoring środowiska gruntowo-wodnego oraz działania zapobiegawcze i naprawcze przy zanieczyszczeniu środowiska substancjami ropopochodnymi, a jako uzupełnienie tej oferty prowadzimy sprzedaż zestawów awaryjnych, sorbentów i środków technicznych do prewencji i usuwania wycieków.

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania: Jakością, Środowiskowego, BHP, Zarządzania Energetycznego oraz Rozporządzenia REACH i CLP.

Nasze doświadczenie jest gwarancją jakości świadczonych przez nas usług, a potwierdzają to liczne referencje i pozytywne opinie obsłużonych Klientów.

Anna BuchtaAgata Jendrusiewicz

Prezes Zarządu

Prokurent