• TWÓJ PARTNER

  W BIZNESIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

  od 1989
 • NOWE SZKOLENIA W 2019'
  Kierownik Składowiska Odpadów
  Inwestycje | Powietrze | Woda | Odpady | Opakowania
  Kompendium wiedzy z ochrony środowiska (5 dni)
  Maj, Lisotpad - Bielsko-Biała
  Zobacz szczegółową ofertę:
  Marzec, Wrzesień, Grudzień - Bielsko-Biała
 • USŁUGI EKSPERCKIE
  POZNAJ NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĘ
  Wnioski o:
  - uzyskanie pozwolenia zintegrowanego;
  - uzyskanie pozwolenia sektorowego;
  - monitoring środowiska;
  - rekultywacje;

  OCHRONA ŚRODOWISKA

Doradztwo Ekologiczne

Firma Ekologus prowadzi usługi doradcze, wykonuje ekspertyzy i dokumentacje z zakresu ochrony środowiska niezbędne do uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych, wymaganych do prawidłowego prowadzenia instalacji istniejących oraz nowych inwestycji.

więcej »

Rekultywacje i Sorbenty

Prowadzimy akcje ratownicze przy skażeniu terenu substancjami ropopochodnym i oraz wykonujemy kompleksowe działania i usługi obejmujące cały proces jego rekultywacji.

więcej »

Szkolenia i Konferencje

Od 1994 roku kształcimy przedstawicieli firm i administracji w dziedzinie ochrony środowiska, bhp, zamówień publicznych i innych aspektów prawnych oraz technicznych na organizowanych przez nas szkoleniach.

więcej »

Baza Wiedzy

Czytaj artykuły dotyczące ochrony środowiska, które opracowują nasi eksperci, a także aktualności z działań firmy Ekologus. Bądź na bieżąco z promocjami i nowościami w naszej ofercie.

więcej »

NAJNOWSZE WPISY


Artykuły z obszaru ochrony środowiska opracowane przez naszych ekspertów
oraz aktualności z działań firmy Ekologus.

W związku z wprowadzeniem zmian w Ustawie o odpadach z dnia l4 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018 poz. 992) przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną z gospodarką odpadami muszą dołączyć do całej dokumentacji także operat przeciwpożarowy.

Czytaj dalej

Po raz kolejny 8 marca 2019 r, chcąc uczcić w szerszym gronie święto kobiet oraz wyróżnić Panie, które podjęły z naszą firmą współpracę, zorganizowaliśmy spotkanie EKO-KOBIET w siedzibie Ekologusa. Tematem przewodnim była „WARSZTATY PIĘKNA DLA EKO-KOBIET”..

Czytaj dalej

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i świadomym pro-ekologicznym konsumentem środowiska, chcącym znać najnowsze wymagania prawne i czekające Cię obciążenia finansowe z tytułu korzystania ze środowiska, to mamy dla Ciebie najświeższe informacje.

Czytaj dalej

Rok 2018 jest bardzo owocny w zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to prawodawstwa z zakresu gospodarki odpadami, a zwłaszcza obowiązującej ustawy o odpadach. Od czasu wejścia w życie w styczniu 2013 r. ustawa o odpadach była zmieniana 24 razy, jednak ostatnie zmiany swym „rozmachem” znacznie przekraczają zmiany, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia i to zarówno w odniesieniu do obowiązującej obecnie ustawy, jak i w odniesieniu do dwóch poprzednich ustaw o odpadach.

Czytaj dalej

Po raz kolejny 9 marca 2018 r, chcąc uczcić w szerszym gronie święto kobiet oraz wyróżnić Panie, które podjęły z naszą firmą współpracę, zorganizowaliśmy spotkanie EKO-KOBIET w siedzibie Ekologusa. Tematem przewodnim była siła kobiecego wizerunku w życiu zawodowym i prywatnym.

Czytaj dalej

7 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano Decyzję w sprawie przyjęcia Konkluzji BAT dla branży LCP - dużych obiektów spalania paliw. Tym samym rozpoczął się 4-letni okres na dostosowanie instalacji LCP oraz pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji.

Czytaj dalej

W ostatnich miesiącach, w mediach ponownie zaczęły pojawiać się wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Środowiska zapowiadające zmianę obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Czytaj dalej

Dokumenty referencyjne BAT (BREFy) funkcjonowały już w europejskim, jak i naszym krajowym porządku prawnym od wielu lat, jednakże publikacja Dyrektywy ws.

Czytaj dalej

Pracodawcy oraz pracownicy, którym zależy na szkoleniu lub innej formie podnoszenia kompetencji, mogą zgłosić się do lokalnego urzędu pracy o pomoc w finansowaniu dzięki nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która

Czytaj dalej

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA


Bielsko-Biała
19.09.2019 do 20.09.2019
Bielsko-Biała
05.12.2019 do 06.12.2019

DO POBRANIA


Pobierz nasze katalogi, broszury i formularze

Zaufali nam

EKOLOGUS SP. Z O.O. ISTNIEJE OD 1989’

działając w zakresie ochrony środowiska, Systemów Zarządzania i BHP

Od początku naszej działalności prowadzimy doradztwo – outsourcing ekologiczny, przeglądy wymagań prawnych, szkolenia oraz wykonujemy specjalistyczne dokumentacje z zakresu ochrony środowiska – wnioski o wydanie pozwoleń, w tym pozwoleń zintegrowanych, karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty OOŚ, a w ostatnich latach również raporty początkowe dla instalacji IPPC.

Prowadzimy monitoring środowiska gruntowo-wodnego oraz działania zapobiegawcze i naprawcze przy zanieczyszczeniu środowiska substancjami ropopochodnymi, a jako uzupełnienie tej oferty prowadzimy sprzedaż zestawów awaryjnych, sorbentów i środków technicznych do prewencji i usuwania wycieków.

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania: Jakością, Środowiskowego, BHP, Zarządzania Energetycznego oraz Rozporządzenia REACH i CLP.

Nasze doświadczenie jest gwarancją jakości świadczonych przez nas usług, a potwierdzają to liczne referencje i pozytywne opinie obsłużonych Klientów.

Anna BuchtaAgata Jendrusiewicz

Prezes Zarządu

Prokurent