BHP i P.POŻ

Wykonujemy dokumentację w zakresie BHP i p.poż: instrukcje, procedury i regulaminy bhp, ocena ryzyka zawodowego, ocena wymagań minimalnych bezpieczeństwa maszyn, ocena wymagań zasadniczych bezpieczeństwa maszyn, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Prowadzimy: szkolenia BHP i p.poż, safety week, szkolenie wstępne, instruktaż ogólny BHP, analiza i dobór środków ochrony indywidualnej (ŚOI), doradztwo techniczne i procesowe w zakresie bezpieczeństwa, ocena spełnienia wymagań p.poż, kontrola stanu bezpieczeństwa, techniczna ocena stanowiska pracy, postępowania i przygotowujemy dokumentację po zdarzeniach typu wypadek przy pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa

Zapewniamy pomoc w realizacji wymagań przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej określonych zapisami Kodeksu Pracy oraz szeregiem rozporządzeń w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Ponadto jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zarządca lub użytkownik jest obowiązany do zapewnienia realizacji szeregu ściśle określonych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Skuteczna realizacja prawnych wymagań

w tym zakresie wymaga dużego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Przedsiębiorca może samodzielnie realizować szereg obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub też powierzyć te zadania specjalistom z poza zakładu pracy. Należy mieć na uwadze, że czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Niski poziom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej skutkuje zwiększeniem ryzyka zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń co przekłada się na zwiększenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Może też doprowadzić do nałożenia kar na przedsiębiorcę przez organy nadzoru nad warunkami pracy lub poniesienia odpowiedzialności karnej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego;
 • ocena spełnienia wymagań bezpieczeństwa maszyn;
 • doradztwo techniczne i procesowe (technologiczne);
 • analiza skuteczności zastosowanych środków ochrony;
 • prowadzenie szkoleń wstępnych, okresowych i innych tematycznych, np. safety week;
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych BHP, regulaminów, poradników BHP;
 • przeprowadzenie postępowania powypadkowego wraz z zapewnieniem pełnej dokumentacji;
 • doradztwo w zakresie komunikacji z instytucjami zewnętrznymi – PIP, Sanepid, PSP, UDT;
 • przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie;
 • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa w transporcie wewnątrzzakładowym;
 • prowadzenie audytów funkcjonowania systemów zarządzania BHP;
 • identyfikacja wymagań prawnych mających zastosowanie w przedsiębiorstwie;
 • inne w zależności od potrzeb

Ochrona przeciwpożarowa

 • nadzór nad właściwym magazynowaniem i przechowywaniem środków łatwopalnych;
 • przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakładzie pracy;
 • organizacja ćwiczeń ewakuacyjnych;
 • opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • prowadzenie szkoleń ogólnych p.poż oraz szkoleń p.poż. z praktycznym wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • doradztwo, dobór sprzętu p.poż, oznakowanie;
 • doradztwo w zakresie spełnienia wymagań firmy ubezpieczeniowej;
 • kontrola i doradztwo w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • nadzór na przeprowadzaniem okresowych przeglądów oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
 • inne w zależności od potrzeb

Potrzebujesz pomocy w zakresie BHP i P. POŻ?

Złóż zapytanie i zamów bezpłatną wycenę

Zaufali nam między innymi

Potrzebujesz monitoringu stanu środowiska?

Wykonujemy akredytowane pomiary badania i analizy ziemi, gleby, wód podziemnych, wody, ścieków, odpadów i kompostu.

Zobacz naszą ofertę dokumentacji środowiskowych

Potrzebujesz analizę wyników lub opracowanie planu remediacji

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz naszą ofertę remediacji
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej