Monitoring stanu środowiska

Wykonujemy akredytowane pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza, pomiary poziomu hałasu w środowisku, akredytowane pobory i badania ziemi, gleby, wód podziemnych, wody, ścieków, odpadów i kompostu we współpracy z akredytowanymi laboratoriami. Prowadzimy również badania środowiska pracy.

Monitoring środowiska

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z emitowaniem w indywidualnej skali i zakresie zanieczyszczeń do różnych mediów środowiska, tj. do powietrza, ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Często te emisje niosą za sobą konieczność uzyskania pozwoleń sektorowych lub pozwolenia zintegrowanego.

Monitoring środowiska polega na badaniu, analizie i ocenie stanu jakości różnych komponentów środowiska. Otrzymane wyniki z przeprowadzonych pomiarów porównywane są z wartościami dopuszczalnymi, które określają uzyskane decyzje środowiskowe lub przepisy prawa. Regularne monitorowanie pozwala nadzorować prawidłową pracę instalacji i zareagować na czas przy niekontrolowanych przekroczeniach.

W przypadku znaczącego przekroczenia dopuszczalnych standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska albo braku wykonania okresowych pomiarów (wyznaczonych w decyzji środowiskowej) właściwy organ może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie, a nawet nałożyć kary finansowe na przedsiębiorcę.

Monitoring środowiska zewnętrznego

Pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza

  • pyłu metodą grawimetryczną;
  • gazów odlotowych w zakresie CO, CO2, NOx, NO2, SO2;
  • związków organicznych z analizą pobranych próbek metodą chromatografii gazowej;
  • związków nieorganicznych;
  • lotnych związków organicznych (LZO) z zastosowaniem ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej FID;
  • pyłów o frakcjach PM2,5 – PM10, z zastosowaniem impaktora kaskadowego;
  • metali ciężkich.

Pomiary poziomu hałasu w środowisku

Badania gleby, ziemi i wód podziemnych

Badania wody i ścieków

Badania odpadów

Prowadzimy akredytowane pobory

Pobrane próbki badamy w akredytowanych laboratoriach

Skontaktuj się

Monitoring środowiska wykonuje się na potrzebę uzyskania decyzji środowiskowej

lub w celu realizacji obowiązku okresowego sprawdzania stanu jakości środowiska nałożonego przez organ wydający decyzję

Monitoring środowiska pracy

Wykonujemy badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowisku pracy niezbędnych do opracowania oceny ryzyka zdrowotnego z zakresu:

Monitoring stanu środowiska - zapylenia Zapylenia (pył całkowity i respirabilny),
Monitoring stanu środowiska - stężenia substancji szkodliwych Stężenia substancji szkodliwych,
Monitoring stanu środowiska - natężenia oświetlenia Natężenia oświetlenia,
Monitoring stanu środowiska - wydatek energetyczny Wydatku energetycznego,
Monitoring stanu środowiska - hałas Natężenia hałasu,
Monitoring stanu środowiska - drgania Drgań mechanicznych,
Monitoring stanu środowiska - Pomiar pól Pomiar pól elektromagnetycznych (PEM)

Potrzebujesz wykonać pomiar / badania środowiska?

Złóż zapytanie i zamów bezpłatną wycenę

Zaufali nam między innymi

Potrzebujesz uzyskać lub zmienić pozwolenie m.in.:

  • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
  • wodnoprawne;
  • zintegrowane.
Zobacz naszą ofertę dokumentacji środowiskowych

Potrzebujesz analizę wyników lub opracowanie planu remediacji

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz naszą ofertę remediacji
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej