Gospodarka wodno-ściekowa

Odpowiedź Eksperta: opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i zmniejszenie naturalnej retencji

17.12.2020

Odpowiedź Eksperta: opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i zmniejszenie naturalnej retencji

PYTANIE: Na ternie zakładu wody z obszaru uszczelnionego ujmowane są w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane są wspólnym kolektorem…
Czytaj dalej
Odpowiedź Eksperta: sprawozdania do Wód Polskich

17.07.2020

Odpowiedź Eksperta: sprawozdania do Wód Polskich

PYTANIE: Jakie sprawozdania i w jakiej formie należy przesyłać do Wód Polskich jako organów właściwych w sprawach pozwoleń…
Czytaj dalej
Nowe zasady ustalania opłat za usługi wodne

08.03.2019

Nowe zasady ustalania opłat za usługi wodne

Po wprowadzeniu zmian w Ustawie Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) weszły nowe zasady…
Czytaj dalej
Ciągle zmiany w Prawie wodnym

22.01.2019

Ciągle zmiany w Prawie wodnym

Już ponad rok obowiązuje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zmieniła ona gruntownie…
Czytaj dalej
Prawo wodne po nowemu – kluczowe zmiany od lipca 2017

24.04.2017

Prawo wodne po nowemu – kluczowe zmiany od lipca 2017

W ostatnich miesiącach, w mediach ponownie zaczęły pojawiać się wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Środowiska zapowiadające zmianę obowiązujących…
Czytaj dalej
Kiedy niezbędne jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego?

28.10.2016

Kiedy niezbędne jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego?

Pozwolenie wodnoprawne jest dokumentem, który umożliwia podmiotowi m.in. wykonanie urządzenia wodnego, gromadzenie ścieków, odprowadzanie wód…
Czytaj dalej
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

28.01.2016

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Składanie rocznych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnoszenie na tej podstawie opłat za korzystanie…
Czytaj dalej
Nie zapomnij o pozwoleniu zintegrowanym

16.11.2015

Nie zapomnij o pozwoleniu zintegrowanym

Od 1 lipca 2015 r. pozwolenie zintegrowane będą musiały posiadać instalacje dotychczas nieobjęte tym obowiązkiem…
Czytaj dalej
Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska i składać informację?

19.02.2013

Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska i składać informację?

Roczne opłaty dla podmiotów korzystających ze środowiska już od 2013r. Zmiany wprowadzone w terminach dotyczące naliczania opłat…
Czytaj dalej