Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Składanie rocznych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnoszenie na tej podstawie opłat za korzystanie ze środowiska to jeden z podstawowych obowiązków podatkowych ciążących na  przedsiębiorcach oraz jednostkach organizacyjnych (np. szkoły, przedszkola). Jest to ustawowy obowiązek wynikający m.in. z ustawy Prawa Ochrony Środowiska, do którego zastosowanie mają także przepisy znajdujące się w Ordynacji Podatkowej (Dział III). W związku z powyższym jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, zarządzasz dużym przedsiębiorstwem (np. spółką handlową), jesteś dyrektorem jednostki organizacyjnej np. o profilu edukacyjnym lub wykonujesz zawód medyczny to najprawdopodobniej jesteś tzw. “podmiotem korzystającym ze środowiska”. Podobnie w przypadku gdy wydatki związane z zakupem paliwa do samochodów służbowych wliczasz w koszty prowadzonej działalności, posiadasz w swoim zakładzie klimatyzatory, kotłownie, prowadzisz technologię w postaci np. malowania lub spawania, posiadasz własne ujęcie wody to nie czekaj aż Twoją firmę odwiedzą inspektorzy ds. ochrony środowiska.

Zapoznaj się z przedstawioną ofertą szkolenia skierowaną bezpośrednio do Ciebie i poznaj podstawowe obowiązki związane ze sprawozdawczością z zakresu ochrony środowiska wobec Urzędu Marszałkowskiego. Profesjonalnie przygotowany wykładowca przekaże wszelkie niezbędne informacje oraz przeprowadzi warsztaty, które umożliwią samodzielnie zlokalizować źródła emisji w zakładzie, przygotować i wypełnić wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wnieść ewentualną opłatę. Wszystkie te informacje dot. sprawozdawczości do marszałka z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska zostaną w przystępny sposób omówione i przekazane każdemu uczestnikowi  biorącemu udział w szkoleniu.

Celem szkolenia jest omówienie zmian terminów obowiązywania nowych przepisów dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, spowodowanych wejściem w życie Ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce oraz wprowadzonych zmian ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Szkolenie objęte jest następującym zakresem:

 1. Zmiany związane z opłatami za korzystanie ze środowiska ujęte w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dotyczące m.in.:
  • określenia nowych definicji oraz pojęć;
  • wprowadzenia terminów wejścia w życie zmian w obowiązujących przepisach;
  • wprowadzenia zmian w sposobie ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska;
  • tworzenia rocznych wykazów za rok 2015;
  • zmian w terminach sprawozdawczości dot. opłat środowiskowych.
 2. Podczas szkolenia zostaną omówione najaktualniejsze przepisy związane z tematyką opłat środowiskowych w szczególności:
  • OPŁATY ZA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA:
   • zryczałtowane – spalanie paliw w silnikach spalinowych i w kotłach opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, przeładunek benzyn silnikowych;
   • ze źródeł energetycznych – kotły dużej mocy;
   • ze źródeł technologicznych – malowanie, spawanie;
   • podwyższone za brak pozwolenia.
  • OPŁATY ZA POBÓR WÓD:
   • podziemnych;
   • powierzchniowych.
  • OPŁATY ZA WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI:
   • bytowych
   • komunalnych
   • przemysłowych
   • wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej
   • chłodniczych, zasolonych, podwyższone za brak pozwolenia;
  • OPŁATY ZA SKŁADOWANIE ODPADÓW:
   • selektywnie
   • nieselektywnie
   • podwyższone za brak pozwolenia
Powrót

Może Cię również zainteresować

Podsumowanie webinaru – “Dlaczego warto poukładać procesy oraz kwestie środowiskowe w swojej firmie?”

Podsumowanie webinaru – “Dlaczego warto poukładać procesy oraz kwestie środowiskowe w swojej firmie?”

  W dniu 9 maja 2023 r. w ramach poszerzania świadomości ekologicznej przedsiębiorców zorganizowaliśmy darmowy webinar z przedstawicielami firm PDCA Group oraz Signalo Sp. z o.o. Program spotkania obejmował cztery bloki tematyczne Pierwszy blok…

13.07.2023

Czytaj dalej
REMEDIACJA – czym jest, na czym polega, kiedy jest wymagana?

REMEDIACJA – czym jest, na czym polega, kiedy jest wymagana?

Słowo „remediacja” pochodzi od łacińskiego słowa „remedium” inaczej oznacza środek zaradczy. Remediacją gruntu nazywa się działanie, którego celem jest przywrócenie przyrodzie równowagi, którą zaburzył człowiek. Remediacja polega na zmniejszeniu ilości substancji…

15.06.2022

Czytaj dalej

Zaufali nam

ANDORIA Sp. z o.o.

ANDORIA Sp. z o.o. [2001 r.]

Firma EKOLOGUS z Bielska-Białej wykonała dla WSW-ANDORIA S.A. w Andrychowie „Operat Powietrza”(…).

„Operat Powietrza” opracowany był zgodnie z obowiązującymi przepisami (…).

Nasz zakład wysoko ocenia poziom merytoryczny Operatu oraz współprace z firmą Ekologus.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej