Ciągle zmiany w Prawie wodnym

Już ponad rok obowiązuje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zmieniła ona gruntownie system nadzoru nad gospodarką wodnościekową oraz gospodarowania wodami w Polsce. Od dnia 01 stycznia 2018 r. jako nowa instytucja, w przeważającej części odpowiedzialna za  wymienione zagadnienia, funkcjonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przywołana na wstępie ustawa Prawo wodne mimo upływu czasu wciąż stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców. Dotyczy to przede wszystkim tych z nich, którzy zobowiązani są do  urzędowego uregulowania wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi lub poboru wody.

Dostosowania się do nowych regulacji nie ułatwiają ciągłe zmiany omawianej  ustawy. W chwili powstawania niniejszego artykułu było ich aż sześć. Dokonano nimi miedzy innymi korekt w systemie opłat za usługi wodne. Zapisano, że w przypadku tzw. opłat zmiennych ponoszące je podmioty, muszą przedkładać Wodom Polskim (wójtom burmistrzom i prezydentom miast dla opłat za zmniejszenie naturalnej retencji) oświadczenia zawierające dane niezbędne do naliczenia tych opłat. Obowiązek ten musi być wypełniany począwszy od stycznia 2019 r. (oświadczenie dotyczące opłaty zmiennej za czwarty kwartał 2018 r.), przy czym dla opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji od października 2018 r. (oświadczenie dotyczące opłaty za trzeci kwartał 2018 r.).

Wątpliwości co do zasad stosowania, budzi w dalszym ciągu system zgód wodnoprawnych, przedsiębiorcy wciąż pytają jaki jest wymagany od nich zakres koniecznych do uzyskania pozwoleń i zgłoszeń wodnoprawnych.

Wszyscy oczekujemy jak będzie w praktyce działał system ocen wodnoprawnych, w chwili obecnej zawieszony w oczekiwaniu na ukazanie się stosowanego rozporządzenia.

Zastanawiając się nad problemami stosowania ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne musimy mieć świadomość, że wciąż jesteśmy w okresie przejściowym, w którym obowiązuje większość starych rozporządzeń. Jest tak na przykład w odniesieniu do wymaganych parametrów ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Sytuacja ta ulegnie jednak niebawem zmianie, do końca czerwca bieżącego roku muszą być wydane nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Trwają zaawansowane prace nad kolejną zmianą Prawa wodnego, ma ona dotyczyć między innymi przepisów dotyczących zgód wodnoprawnych i opłat za usługi wodne. Choć planowane zmiany mają przede wszystkim na celu usuniecie wątpliwości w stosowaniu przepisów i poprawę niektórych rozwiązań, niestety na początku utrudnią mam one życie.

Opisane wyżej korekty treści ustawy Prawo wodne oraz wejście w życie nowych rozporządzeń, to kluczowe wyzwania jakie czekają przedsiębiorców w 2019 r. Dotyczy to zarówno dużych podmiotów jakimi są zazwyczaj posiadacze pozwoleń zintegrowanych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, jak i małych przedsiębiorców.  W tej sytuacji pozostaje zachęcić wszystkich do śledzenia zmian treści przepisów i stałego uzupełniania swej wiedzy.

Opracowanie: mgr Mariusz Dyka

Powrót

Może Cię również zainteresować

Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska i składać informację?

Kto powinien wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska i składać informację?

Roczne opłaty dla podmiotów korzystających ze środowiska już od 2013r. Zmiany wprowadzone w terminach dotyczące naliczania opłat środowiskowych wprowadzone zgodnie z art.9 Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U.…

19.02.2013

Czytaj dalej
Odpowiedź Eksperta: sprawozdania do Wód Polskich

Odpowiedź Eksperta: sprawozdania do Wód Polskich

PYTANIE: Jakie sprawozdania i w jakiej formie należy przesyłać do Wód Polskich jako organów właściwych w sprawach pozwoleń wodnoprawnych (dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej lub dyrektorów zarządów zlewni) ewentualnie organów właściwych w sprawach pozwoleń zintegrowanych…

17.07.2020

Czytaj dalej

Zaufali nam

Teksid Poland

Teksid Poland [1997 r.]

Firma EKOLOGUS wykonała dla nas następujące prace: inwentaryzacja emitorów i źródeł emisji, analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, pomiary emisji zanieczyszczeń (…).

Współpracujemy od 1991 roku i każdorazowo uzyskiwaliśmy wymagane prawem uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym, dotychczasową współpracę oceniamy jako owocną i jesteśmy z niej bardzo zadowoleni.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej