Czy przygotowane wieloletnie plany inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami spełniają nowe wymagania prawne?

Po niemal 2 latach od wejścia w życie reformy w gospodarce odpadami wywoanej nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach, przychodzi czas na refleksję – Jak wygląda wprowadzony system i czy przynosi oczekiwane efekty. Refleksja ta jest tym bardziej istotna w kontekście wieloletnich planów inwestycyjnych (WIP), jakie będą opracowywane do wojewódzkich planów gospodarki odpadami na najbliższe lata oraz z których wyniknie możliwość realizacji inwestycji i pozyskania na nie środków finansowych.

Należy zastanowić się, co kryje się pod pojęciem „systemu” – nie jest to jedynie zorganizowanie przetargu na odbiór odpadów czy napisanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. System obejmuje zarówno budowę/modernizację instalacji przetwarzania odpadów, obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów jak i działania mające na celu osiąganie wymaganych prawem efektów ekologicznych – czyli pracę ze społeczeństwem. System taki należy planować strategicznie biorąc pod uwagę historię gospodarki odpadami na danym terenie, analizując słabe i mocne strony oraz uwzględniając trendy, np. demograficzne. Stąd też planowanie systemu gospodarki odpadami powinno odbywać się długoterminowo, być podzielone na etapy operacyjne, a dla każdego z etapów należałoby przyjąć szczegółowe harmonogramy czasowe i finansowe.

Pod pojęciem „SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI” nie należy rozumieć np. sposobu zbierania odpadów od mieszkańców – jest to element całości, na którą składa się wiele innych elementów. Należy bezwzględnie rozróżniać działania częściowe i rozwiązania w ramach systemu od systemu jako całości. Jest to bardzo ważne chociażby ze względów ekonomicznych – tylko bowiem holistyczne ujęcie pozwoli na pełną kalkulację kosztów, a tym samym na określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na takim poziomie, aby system był samofinansujący się.

Planowanie systemu to też jego krytyczna ocena. I na tę ocenę właśnie przyszedł najlepszy czas. Na szczeblach województw tworzone będą wieloletnie plany inwestycyjne (WPI). Jedną z ich podstaw jest określenie faktycznych możliwości systemu, w tym istnienia i funkcjonowania instalacji przetwarzania oraz ocena wieloletnich potrzeb inwestycyjnych. Ujęcie zamierzenia w planach otworzy mu drogę do współfinansowania ze środków zewnętrznych, stąd konieczna jest głęboka analiza i strategiczna decyzyjność. Warto przy tym skorzystać ze specjalistycznej wiedzy i spóbować przewidzieć nie tylko te najbardziej oczywiste potrzeby, ale też te, które pozwolą wyjść naprzeciw nowym wymogom prawa krajowego i na szczeblu Unii Europejskiej.

Opracowanie:
Anna Buchta, Ekologus sp. z o.o.

__________________________

Uwzględniając powyższe oraz 26-letnie doświadczenie ekspercko-doradczo-szkoleniowe w branży ochrony środowiska, firma Ekologus Sp. z o. o. oferuje Państwu współpracę w zakresie:

– Przeprowadzenia Analizy istniejącego systemu gospodarki odpadami,

– Opracowania optymalizacji systemu gospodarki odpadami,

– Przygotowania wniosku o uzyskanie dofinansowania na inwestycje

– Szerokiego zakresu szkoleń indywidualnych lub wyjazdów na obiekty techniczne,

– Prowadzenia konsultacji dla inwestycji wrażliwych społecznie,

– Przygotowania dokumentacji wymaganych przepisami prawa.
Proponujemy spotkanie w Państwa siedzibie, aby zapoznać się z Państwa potrzebami, a także zaprezentować nasze doświadczenia zakresu ochrony środowiska, co pomoże przygotować profesjonalną ofertę współpracy.

Zapraszamy do kontaktu: 33 496 03 00 oraz ekologus@ekologus.pl

__________________________

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami prawnymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz konieczności tworzenia Wieloletnich Planów Inwestycyjnychzapraszamy na warsztaty techniczne będące połączeniem wykładów o aktualnych wymagań prawnych z prezentacją praktycznych rozwiązań w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 
Prelekcje połączone będą z wyjazdami na obiekty techniczne, które spełniają rygorystyczne normy RIPOK MBP.

W dniach 09-10.06.2015′ w Świdnicy organizujemy Wyjazd Studyjny o temacie przewodnim:
“Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych” 

Zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń: 33 496 03 00 wewn. 15 oraz szkolenia@ekologus.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Operaty przeciwpożarowe – nowe wymagania dla przedsiębiorców

Operaty przeciwpożarowe – nowe wymagania dla przedsiębiorców

W związku z wprowadzeniem zmian w Ustawie o odpadach z dnia l4 grudnia 2012 r. (Dz.U.2018 poz. 992) przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność związaną z gospodarką odpadami i chcą: złożyć wniosek o zezwolenie na: zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów,…

11.03.2019

Czytaj dalej
Dofinansowanie na realizacje usług rozwojowych dla MŚP

Dofinansowanie na realizacje usług rozwojowych dla MŚP

  Wsparcie dla MŚP na usługi rozwojowe jest prowadzone w większości województw, jednak może różnić się przebiegiem procedur niezbędnych do jego uzyskania. Dofinansowanie na usługi rozwojowe w województwie śląskim Dofinansowanie na szkolenia i doradztwo jest prowadzone w ramach projektu pn.…

30.08.2019

Czytaj dalej

Zaufali nam

Grupa Kęty S.A.

Grupa Kęty S.A. [2001 r.]

Wyrażamy w pełni pozytywną opinię na temat świadczonych Grupie Kęty S.A. przez Ekologus usług.

Opracowana, wymagana prawem dokumentacja umożliwiła nam uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych reglamentujących korzystanie ze środowiska. Zrealizowane projekty cechowały się wysokim poziomem merytorycznym i profesjonalnością.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej