Czy przygotowane wieloletnie plany inwestycyjne z zakresu gospodarki odpadami spełniają nowe wymagania prawne?

Po niemal 2 latach od wejścia w życie reformy w gospodarce odpadami wywoanej nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach, przychodzi czas na refleksję – Jak wygląda wprowadzony system i czy przynosi oczekiwane efekty. Refleksja ta jest tym bardziej istotna w kontekście wieloletnich planów inwestycyjnych (WIP), jakie będą opracowywane do wojewódzkich planów gospodarki odpadami na najbliższe lata oraz z których wyniknie możliwość realizacji inwestycji i pozyskania na nie środków finansowych.

Należy zastanowić się, co kryje się pod pojęciem „systemu” – nie jest to jedynie zorganizowanie przetargu na odbiór odpadów czy napisanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie. System obejmuje zarówno budowę/modernizację instalacji przetwarzania odpadów, obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów jak i działania mające na celu osiąganie wymaganych prawem efektów ekologicznych – czyli pracę ze społeczeństwem. System taki należy planować strategicznie biorąc pod uwagę historię gospodarki odpadami na danym terenie, analizując słabe i mocne strony oraz uwzględniając trendy, np. demograficzne. Stąd też planowanie systemu gospodarki odpadami powinno odbywać się długoterminowo, być podzielone na etapy operacyjne, a dla każdego z etapów należałoby przyjąć szczegółowe harmonogramy czasowe i finansowe.

Pod pojęciem „SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI” nie należy rozumieć np. sposobu zbierania odpadów od mieszkańców – jest to element całości, na którą składa się wiele innych elementów. Należy bezwzględnie rozróżniać działania częściowe i rozwiązania w ramach systemu od systemu jako całości. Jest to bardzo ważne chociażby ze względów ekonomicznych – tylko bowiem holistyczne ujęcie pozwoli na pełną kalkulację kosztów, a tym samym na określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na takim poziomie, aby system był samofinansujący się.

Planowanie systemu to też jego krytyczna ocena. I na tę ocenę właśnie przyszedł najlepszy czas. Na szczeblach województw tworzone będą wieloletnie plany inwestycyjne (WPI). Jedną z ich podstaw jest określenie faktycznych możliwości systemu, w tym istnienia i funkcjonowania instalacji przetwarzania oraz ocena wieloletnich potrzeb inwestycyjnych. Ujęcie zamierzenia w planach otworzy mu drogę do współfinansowania ze środków zewnętrznych, stąd konieczna jest głęboka analiza i strategiczna decyzyjność. Warto przy tym skorzystać ze specjalistycznej wiedzy i spóbować przewidzieć nie tylko te najbardziej oczywiste potrzeby, ale też te, które pozwolą wyjść naprzeciw nowym wymogom prawa krajowego i na szczeblu Unii Europejskiej.

Opracowanie:
Anna Buchta, Ekologus sp. z o.o.

__________________________

Uwzględniając powyższe oraz 26-letnie doświadczenie ekspercko-doradczo-szkoleniowe w branży ochrony środowiska, firma Ekologus Sp. z o. o. oferuje Państwu współpracę w zakresie:

– Przeprowadzenia Analizy istniejącego systemu gospodarki odpadami,

– Opracowania optymalizacji systemu gospodarki odpadami,

– Przygotowania wniosku o uzyskanie dofinansowania na inwestycje

– Szerokiego zakresu szkoleń indywidualnych lub wyjazdów na obiekty techniczne,

– Prowadzenia konsultacji dla inwestycji wrażliwych społecznie,

– Przygotowania dokumentacji wymaganych przepisami prawa.
Proponujemy spotkanie w Państwa siedzibie, aby zapoznać się z Państwa potrzebami, a także zaprezentować nasze doświadczenia zakresu ochrony środowiska, co pomoże przygotować profesjonalną ofertę współpracy.

Zapraszamy do kontaktu: 33 496 03 00 oraz ekologus@ekologus.pl

__________________________

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami prawnymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz konieczności tworzenia Wieloletnich Planów Inwestycyjnychzapraszamy na warsztaty techniczne będące połączeniem wykładów o aktualnych wymagań prawnych z prezentacją praktycznych rozwiązań w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 
Prelekcje połączone będą z wyjazdami na obiekty techniczne, które spełniają rygorystyczne normy RIPOK MBP.

W dniach 09-10.06.2015′ w Świdnicy organizujemy Wyjazd Studyjny o temacie przewodnim:
“Regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych” 

Zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń: 33 496 03 00 wewn. 15 oraz szkolenia@ekologus.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Czym jest europejski system ekozarządzania i audytu EMAS?

Czym jest europejski system ekozarządzania i audytu EMAS?

EMAS jest usankcjonowanym prawnie programem Unii Europejskiej, promującym organizacje, które wdrożyły i utrzymują efektywne systemy zarządzania środowiskowego. Obecnie podstawy prawne dla systemu EMAS określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25…

25.02.2016

Czytaj dalej
Co powinien wiedzieć Kierownik składowiska odpadów?

Co powinien wiedzieć Kierownik składowiska odpadów?

Po wakacjach rusza kolejna edycja szkoleń pt. „Kierownik Składowiska Odpadów”, które odbędą się w dniach 12-13.09.2022’ oraz 17-18.11.2022′. Jest to dobra okazja do tego, aby usystematyzować swoją wiedzę m.in. przed przystąpieniem do Egzaminu Państwowego stwierdzającego…

02.08.2022

Czytaj dalej

Zaufali nam

ALUMETAL

ALUMETAL [2020 r.]

„Z firmą Ekologus Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 roku w trakcie realizacji kilku projektów związanych z ochroną środowiska. (…) Zastosowana przez Ekologus Sp. z o.o. metoda oczyszczania gruntu okazała się bardzo skuteczna.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. polecam jako partnera wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na profesjonalnym rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej