Dofinansowanie w woj. mazowieckim na transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ – nabór do 22.01.2024′

Po dużym zainteresowaniu pierwszym pilotażowym konkursem PARP’u dla MŚP z Polski Wschodniej na realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji (Gospodarki w Obiegu Zamkniętym = Gospodarki Cyrkularnej), ruszył kolejny projekt dla przedsiębiorstw MŚP z całego województwa mazowieckiego.

13 grudnia 2023 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie ogłosiła nabór w ramach “Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania 2.6 Gospodarka o obiegu zamkniętym, typ projektów: Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ” – FEMA.02.06-IP.01-009/23.

 

Co warto wiedzieć o naborze na konkurs FEMA.02.06-IP.01-009/23:

 • wnioski należy składać elektronicznie do 22.01.2024 r.;
 • minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach naboru – 50 000,00 PLN;
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach naboru – 200 000,00 PLN;
 • minimalny wkład własny – 15% dla RMR (region mazowiecki regionalny) i 50% dla RWS (region warszawski stołeczny);
 • maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi:
  • RWS – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i pomocy de minimis;
  • RMR – 50% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy publicznej i 85% kosztów kwalifikowanych projektu w ramach pomocy de minimis;
 • Wnioskodawca musi zadeklarować, że przystąpi do etapu inwestycyjnego w przypadku potwierdzenia efektywności planowanej inwestycji.

>> Więcej o warunkach naboru w regulaminie konkursu.

 

W przypadku tego naboru dofinasowane mogą być jedynie przedsięwzięcia, które mają charakter usługowy i dotyczą etapu przygotowawczego (przedinwestycyjnego) związanego z:

 • pracami koncepcyjnymi,
 • eko-projektowaniem produktów,
 • niezbędnymi zmianami w procesach produkcyjnych/usługowych,
 • profesjonalnym wsparciem doradczo-szkoleniowym,
 • audytami środowiskowymi,
 • analizami techniczno-ekonomicznymi;

Ponadto dofinansowanie może dotyczyć jedynie projektów:

 • proekologicznych, przyjaznych środowisku,
 • niemających charakteru badawczo-rozwojowego,
 • absorbujących nowe technologie,
 • wykonujących usługi doradcze ukierunkowanych na wdrożenie projektów trudnych i złożonych.

 

Zwieńczeniem tego projektu powinno być potwierdzenie zasadności wdrożenia technologii gospodarki obiegu zamkniętego, ukierunkowanych na:

 1. recykling,
 2. minimalizację odpadów,
 3. zamykanie obiegów,
 4. oszczędności energetyczne i/lub wodne,
 5. potwierdzające efektywność planowanych działań,
 6. związane z wtórnym wykorzystaniem odpadów i produktów ubocznych,
 7. związane z eliminowaniem tworzyw sztucznych,
 8. przechodzeniem z modelu liniowego na cyrkularny.


>> Więcej o naborze na https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/2-6-gospodarka-o-obiegu-zamknietym-typ-projektow-transformacja-przedsiebiorstw-w-kierunku-goz-nr-fema-02-06-ip-01-009-23/ 

 

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania i złożeniem wniosku do tego naboru? Poszukujesz firmy, która może kompleksowo Cię obsłużyć oraz posiada kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzenia usługi?

Zapraszamy do kontaktu: +48 500 628 514 lub sekretariat@ekologus.pl

 

Opracowanie:
Agata Jendrusiewicz – Prokurent Ekologus Sp. z o.o.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Odpowiedź Eksperta: opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i zmniejszenie naturalnej retencji

Odpowiedź Eksperta: opłaty za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych i zmniejszenie naturalnej retencji

PYTANIE: Na ternie zakładu wody z obszaru uszczelnionego ujmowane są w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane są wspólnym kolektorem do kanalizacji miejskiej (zgodnie z umową z zakładem komunalnym). Czy to oznacza, że NIE podlegamy opłacie za: odprowadzanie do wód,…

17.12.2020

Czytaj dalej
Opłata środowiskowa za środki dezynfekcyjne

Opłata środowiskowa za środki dezynfekcyjne

Zobacz, czy powinieneś zweryfikować swoje sprawozdanie za gospodarcze korzystanie ze środowiska i raport do KOBIZE. Czy wiesz, że według interpretacji Ministerstwa Klimatu, w tegorocznych sprawozdaniach należy uwzględnić ilość zużytych środków dezynfekcyjnych używanych w związku ze stanem zagrożenia…

12.02.2021

Czytaj dalej

Zaufali nam

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Rzeszów” S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Rzeszów” S.A. [2014 r.]

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego “PZL-Rzeszów” S.A. od kilkunastu lat współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w zakresie organizacji szkoleń z zakresu ochrony środowiska, opracowania dokumentacji do wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, raportów o oddziaływaniu na środowisko oraz pomiarów środowiskowych w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza i emisji hałasu. (…)

Z wszystkich zleconych prac firma wywiązała się solidnie, w sposób kompleksowy i kompetentny. Współpracę z firmą Ekologus Sp. z o.o. oceniam jako dobrą, dającą pewność i rzetelność wykonanej usługi.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej