BDO – CO MUSI WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA?

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, stanowi podstawowe narzędzie do gromadzenia informacji i danych na temat odpadów. Celem BDO jest elektroniczne prowadzenie rejestru, ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2020 r.

Poniżej przedstawiamy często zadawane pytania dotyczące BDO:

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru?

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO spoczywa przede wszystkim na przedsiębiorcach, którzy:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję,
  • zajmują się transportem odpadów
  • wprowadzają na rynek opakowania, produkty w opakowaniach.

>>>Wypełnij ankietę i zobacz czy musisz wpisać się do BDO!<<<

 

Czy ewidencja może być nadal stosowana w formie papierowej?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 150) do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza się art. 236a, według którego do dnia 30 czerwca 2020 r. możliwe jest prowadzenie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

Ustawa przewiduje, że dokumenty muszą zostać wprowadzone w formie elektronicznej w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

 

Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu BDO?

Kary, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21):

  • za brak wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru lub w przypadku złożenia wniosku niezgodny ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny,
  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna od 5 000 zł – 1 000 000 zł,
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością – administracyjna kara pieniężna od 5 000 zł – 1 000 000 zł,
  • za transport odpadów bez wpisu do rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 – 10 000 zł.

 

Jak zalogować się do systemu BDO?

W celu zalogowania do serwisu BDO na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ należy wybrać moduł „PRZEJDŹ DO SYSTEMU BDO”, a następnie potwierdzić tożsamość za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).

Użytkownik powinien być zalogowany przez KWIE i powiązany z kontem zarejestrowanego w Rejestrze BDO podmiotu. Powiązanie uzyskuje się po wpisaniu login’u i hasła.

W celu ułatwienia dostosowania się do zmian związanych z funkcjonowaniem Rejestru BDO i dla rozwiania wątpliwości pojawiających się przy interpretacji wymagań prawnych, pomocnym narzędziem dla Przedsiębiorców są odpowiednie >>SZKOLENIA<<

 

Dowiedz się więcej w zakresie BDO podczas szkolenia Ekologus Sp. z o.o.:

13 marca 2020 w Bielsku-Białej „Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym + BDO”

 

Ekologus wykonuje również>>DOKUMENTACJE ŚRODOWISKOWE<<, które są niezbędne do dopełnienia obowiązków ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

 

⇒ Zobacz ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw ⇐

⇒ Zobacz instrukcje dla użytkownika Rejestru BDO ⇐


Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/

 

Powrót

Może Cię również zainteresować

Odpowiedź Eksperta: Czy potrzebna dodatkowa etykieta na pustych pojemnikach – kod odpadu 15 01 10*

Odpowiedź Eksperta: Czy potrzebna dodatkowa etykieta na pustych pojemnikach – kod odpadu 15 01 10*

PYTANIE: Jak interpretować zapis rozporządzenia Ministra Klimatu z 11.09.2020 r.  w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Jako zakład wytwarzamy odpady o kodzie 15 01 10* – opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi…

31.05.2021

Czytaj dalej
Istotne zmiany prawne dla przedsiębiorców w sierpniu 2019

Istotne zmiany prawne dla przedsiębiorców w sierpniu 2019

Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495), który…

25.07.2019

Czytaj dalej

Zaufali nam

ALUMETAL

ALUMETAL [2020 r.]

„Z firmą Ekologus Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 roku w trakcie realizacji kilku projektów związanych z ochroną środowiska. (…) Zastosowana przez Ekologus Sp. z o.o. metoda oczyszczania gruntu okazała się bardzo skuteczna.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. polecam jako partnera wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na profesjonalnym rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej