BDO – CO MUSI WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA?

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, stanowi podstawowe narzędzie do gromadzenia informacji i danych na temat odpadów. Celem BDO jest elektroniczne prowadzenie rejestru, ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2020 r.

Poniżej przedstawiamy często zadawane pytania dotyczące BDO:

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru?

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO spoczywa przede wszystkim na przedsiębiorcach, którzy:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję,
  • zajmują się transportem odpadów
  • wprowadzają na rynek opakowania, produkty w opakowaniach.

>>>Wypełnij ankietę i zobacz czy musisz wpisać się do BDO!<<<

 

Czy ewidencja może być nadal stosowana w formie papierowej?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 150) do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza się art. 236a, według którego do dnia 30 czerwca 2020 r. możliwe jest prowadzenie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

Ustawa przewiduje, że dokumenty muszą zostać wprowadzone w formie elektronicznej w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

 

Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu BDO?

Kary, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21):

  • za brak wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru lub w przypadku złożenia wniosku niezgodny ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny,
  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna od 5 000 zł – 1 000 000 zł,
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością – administracyjna kara pieniężna od 5 000 zł – 1 000 000 zł,
  • za transport odpadów bez wpisu do rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 – 10 000 zł.

 

Jak zalogować się do systemu BDO?

W celu zalogowania do serwisu BDO na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ należy wybrać moduł „PRZEJDŹ DO SYSTEMU BDO”, a następnie potwierdzić tożsamość za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).

Użytkownik powinien być zalogowany przez KWIE i powiązany z kontem zarejestrowanego w Rejestrze BDO podmiotu. Powiązanie uzyskuje się po wpisaniu login’u i hasła.

W celu ułatwienia dostosowania się do zmian związanych z funkcjonowaniem Rejestru BDO i dla rozwiania wątpliwości pojawiających się przy interpretacji wymagań prawnych, pomocnym narzędziem dla Przedsiębiorców są odpowiednie >>SZKOLENIA<<

 

Dowiedz się więcej w zakresie BDO podczas szkolenia Ekologus Sp. z o.o.:

13 marca 2020 w Bielsku-Białej „Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym + BDO”

 

Ekologus wykonuje również>>DOKUMENTACJE ŚRODOWISKOWE<<, które są niezbędne do dopełnienia obowiązków ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

 

⇒ Zobacz ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw ⇐

⇒ Zobacz instrukcje dla użytkownika Rejestru BDO ⇐


Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/

 

Powrót

Może Cię również zainteresować

Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska

Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska

W natłoku informacji oraz przy nieustannie zmieniających się przepisach łatwo przegapić ważne prawa i obowiązki w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym przygotowaliśmy „Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska”. Zestawienie…

31.08.2016

Czytaj dalej
Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów…

09.12.2020

Czytaj dalej

Zaufali nam

Stacja Paliw “HOMAX-BIS”

Stacja Paliw “HOMAX-BIS” [2006 r.]

Firma HOMAX-BIS zaświadcza, ze Ekologus Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej, wykonała w okresie do grudnia 2005 r. zadanie pn. Założenie sieci lokalnego monitoringu środowiska hydrogeologicznego, w rejonie Stacji Paliw HOMAX-BIS, wraz z niezbędną do tego celu dokumentacją.

(…) Zlecone firmie Ekologus zadanie wykonane zostało terminowo, zgodnie z naszymi oczekiwaniami oraz obowiązującymi przepisami. Dużym atutem była kompleksowość oferty (…).

Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję współpracować z Ekologus Sp. z o.o., a potencjalnym klientom firmy polecamy ze wszech miar jej rzetelne i profesjonalne usługi.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej