BDO – CO MUSI WIEDZIEĆ PRZEDSIĘBIORCA?

BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, stanowi podstawowe narzędzie do gromadzenia informacji i danych na temat odpadów. Celem BDO jest elektroniczne prowadzenie rejestru, ewidencji i sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2020 r.

Poniżej przedstawiamy często zadawane pytania dotyczące BDO:

Kto musi złożyć wniosek o wpis do Rejestru?

Obowiązek wpisu do Rejestru BDO spoczywa przede wszystkim na przedsiębiorcach, którzy:

  • wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję,
  • zajmują się transportem odpadów
  • wprowadzają na rynek opakowania, produkty w opakowaniach.

>>>Wypełnij ankietę i zobacz czy musisz wpisać się do BDO!<<<

 

Czy ewidencja może być nadal stosowana w formie papierowej?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 150) do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wprowadza się art. 236a, według którego do dnia 30 czerwca 2020 r. możliwe jest prowadzenie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

Ustawa przewiduje, że dokumenty muszą zostać wprowadzone w formie elektronicznej w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

 

Jakie grożą kary za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu BDO?

Kary, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21):

  • za brak wniosku o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru lub w przypadku złożenia wniosku niezgodny ze stanem faktycznym grozi kara aresztu albo grzywny,
  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna od 5 000 zł – 1 000 000 zł,
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością – administracyjna kara pieniężna od 5 000 zł – 1 000 000 zł,
  • za transport odpadów bez wpisu do rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 – 10 000 zł.

 

Jak zalogować się do systemu BDO?

W celu zalogowania do serwisu BDO na stronie https://bdo.mos.gov.pl/ należy wybrać moduł „PRZEJDŹ DO SYSTEMU BDO”, a następnie potwierdzić tożsamość za pomocą Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE).

Użytkownik powinien być zalogowany przez KWIE i powiązany z kontem zarejestrowanego w Rejestrze BDO podmiotu. Powiązanie uzyskuje się po wpisaniu login’u i hasła.

W celu ułatwienia dostosowania się do zmian związanych z funkcjonowaniem Rejestru BDO i dla rozwiania wątpliwości pojawiających się przy interpretacji wymagań prawnych, pomocnym narzędziem dla Przedsiębiorców są odpowiednie >>SZKOLENIA<<

 

Dowiedz się więcej w zakresie BDO podczas szkolenia Ekologus Sp. z o.o.:

13 marca 2020 w Bielsku-Białej „Gospodarka opakowaniami, odpadami opakowaniowymi i sprzętem elektronicznym + BDO”

 

Ekologus wykonuje również>>DOKUMENTACJE ŚRODOWISKOWE<<, które są niezbędne do dopełnienia obowiązków ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

 

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

 

⇒ Zobacz ustawę z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw ⇐

⇒ Zobacz instrukcje dla użytkownika Rejestru BDO ⇐


Źródło: https://bdo.mos.gov.pl/

 

Powrót

Może Cię również zainteresować

Podsumowanie webinaru – “Dobre praktyki oznaczania miejsc magazynowania odpadów. Poziomu odzysku i recyklingu – jak poprawnie go wyliczyć?”

Podsumowanie webinaru – “Dobre praktyki oznaczania miejsc magazynowania odpadów. Poziomu odzysku i recyklingu – jak poprawnie go wyliczyć?”

  W dniu 16 marca 2023 r. w ramach poszerzania świadomości ekologicznej przedsiębiorców zorganizowaliśmy darmowy webinar z przedstawicielem firmy Silk Road Certification Sp. z o.o.. Celem webinaru było omówienie przepisów prawnych z zakresu gospodarki…

13.07.2023

Czytaj dalej
Ważne zmiany prawne dla firm, którym do 31 grudnia 2025′ będą kończyć się decyzje na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

Ważne zmiany prawne dla firm, którym do 31 grudnia 2025′ będą kończyć się decyzje na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

W najbliższych dniach uchwalona zostanie Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, która wprowadzi zmiany m.in. w Ustawie…

11.10.2022

Czytaj dalej

Zaufali nam

DUET Architektura & Design

DUET Architektura & Design [2017 r.]

Biuro projektowe Janik Wojciech. DUET Architektura & Design współpracuje z Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w zakresie obsługi eksperckiej z zakresu ochrony środowiska. Na przełomie 2016 i 2017 roku Spółka opracowała na nasze zlecenie następujące dokumentacje: kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, dokumentację projektowo/wykonawczą, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (…)

W trakcie realizacji ww. dokumentacji współpraca z pracownikami Spółki przebiegała bardzo dobrze, wykazali się oni zaangażowaniem i otwartością na nasze potrzeby .(…) Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę, możemy z całą pewnością polecić usługi Ekologus Sp. z o.o. jako godnego zaufania partnera w zakresie ochrony środowiska.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej