BDO – kolejny obowiązek dla Przedsiębiorcy

Podstawowym obowiązkiem środowiskowym ogromnej grupy przedsiębiorców jest dokonywanie sprawozdań środowiskowych w ramach systemu BDO (Bazy Danych Odpadkowych). Jest to rejestr, w którym umieszczane są dane podmiotów, których działalność związana jest z szeroko rozumianym gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z regulacją Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach obowiązek rejestracji w BDO dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, baterie lub akumulatory, pojazdy, sprzęt elektryczny lub elektroniczny;
 • importują lub produkują opakowania i/lub towary w opakowaniach, kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm z terytorium UE);
 • prowadzą działalność w formie sklepów lub hurtowni, które udostępniają swoim klientom torebki foliowe podlegające opłacie recyklingowej. Pamiętajmy jednak, że do rejestru nie zalicza się toreb bardzo lekkich o grubości poniżej 15 mikrometrów tzw. zrywek, które służą jako opakowanie żywności sprzedawanej luzem oraz są wydawane ze względów higienicznych.

Przedsiębiorca zobowiązany do rejestracji w BDO musi składać coroczne sprawozdania dotyczące ilość i rodzaju wytwarzanych przez siebie odpadów, które trafiają do środowiska naturalnego. Od 2021 r. obowiązek ten jest realizowany wyłącznie poprzez oficjalną stronę internetową BDO, którą możemy odnaleźć pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/

Elektroniczny system BDO został stworzony tak, że każdy zobowiązany do sprawozdawczości i opłat za wykorzystywanie odpadów produkcyjnych może samodzielnie ustalać terminy swoich powinności względem właściwych organów administracyjnych. Innymi słowy, po dokonaniu rejestracji na stronie BDO przedsiębiorca zyskuje dostęp do swojego panelu użytkownika, dzięki któremu może załatwić wszelkie formalności związane z danym obowiązkiem środowiskowym. System informuje także o terminach obowiązkowych sprawozdań, wysokości ewentualnych opłat środowiskowych oraz sposobie ich uiszczania.

 

KROK PO KROKU – CZYLI JAK PRZEKAZAĆ ODPADY

 1. W celu przekazania odpadów należy zalogować się do systemu BDO i utworzyć kartę przekazania odpadów oraz uzupełnić wszystkie wymagane dane dla danego rodzaju odpadów.
  Najważniejsze elementy tej karty to:
 • kod;
 • rodzaj;
 • masa odpadu;
 • dane firmy, która odbierze odpady.

 

 1. Kolejnym krokiem jest przyjęcie karty przekazania odpadów w systemie BDO przez pracownika firmy, który je przetransportuje. Możliwe jest pobranie potwierdzenia tego działania i jego wydruk. Kierowca musi je posiadać w trakcie transportu odpadów, ale nie jest obowiązkowa jego wersja papierowa – wystarczy elektroniczny dostęp do potwierdzenia w BDO.

 

 1. Po dotarciu do miejsca przekazania odpadów ich odbiorca musi zalogować się do systemu BDO i zatwierdzić zgodność informacji zawartych w karcie przekazania odpadów ze stanem faktycznym. Jeśli dane się nie zgadzają, ma możliwość ich odrzucenia. Na tym etapie przekazywania odpadów elektronicznie dozwolona jest modyfikacja jedynie kodu odpadów oraz ich masa – zgodnie ze wskazówkami przyjmującego.

 

 1. Gdy wszystkie dane się zgadzają, odbiorca zatwierdza kartę przekazania towarów
  w systemie BDO, a kierowca oznacza zakończenie zlecenia i następuje prawidłowe ewidencjonowanie odpadów.

 

Prowadzenie ewidencji odpadów jest obowiązkowe, zatem niestosowanie się do obowiązujących wymogów lub robienie tego w sposób nieterminowy czy też  niezgodnie ze stanem faktycznym jest karane grzywną lub aresztem. Poza karą grzywny możliwe jest również nałożenie kary administracyjnej w formie pieniężnej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

JAK EKOLOGUS MOŻE CI POMÓC

Specjaliści EKOLOGUS Sp. z o.o. mogą wykonać dla Twojej firmy EKO-Przegląd w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami, obejmujący następujące pracę:

 • Przegląd posiadanej/-ch decyzji oraz rodzaju i kodów odpadów w niej zawartych i porównanie ich z danymi zawartymi w Bazie BDO.
 • Weryfikację posiadanych decyzji i porównanie ich ze stanem faktycznym. Sprawdzenie czy zostały właściwie przypisane kody odpadów
 • Sprawdzenie czy w zakładzie jest właściwie prowadzona segregacja odpadów.
 • Opracowanie raportu dla Zarządu z koniecznych do spełnienia obowiązków oraz posiadanych luk w zakresie wymagań prawnych dot BDO i gospodarki odpadami.

 

Okres letni to dobry czas na zaproszenie Eko-Specjalisty, w celu przeprowadzenia audytu i dostosowania przedsiębiorstwa do obowiązków nakładanych aktami prawnymi z zakresu ochrony środowiska

Warto z pomocą eksperta uporządkować wszelkie zaległości oraz sprawdzić, czy posiadacie Państwo niezbędne zezwolenia na korzystanie ze środowiska.

Jeśli otrzymamy zaproszenie do współpracy i do 31 lipca br. zostanie zlecona realizacja EKO-Przeglądu, gwarantujemy zachowanie ceny do końca 2022 roku.

 

Zapraszamy do kontaktu!
kom: 600 314 300 lub mail: sekretariat@ekologus.pl

 

Opracowanie artykułu:
Dagmara Żabka
Ekologus

Powrót

Może Cię również zainteresować

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W BDO

PRZESUNIĘCIE TERMINÓW W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W BDO

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju związaną z koronawirusem, wydłużono terminy składania elektronicznych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Podstawą prawną do zmiany terminów jest…

01.06.2020

Czytaj dalej
Burza w odpadach 2018-2019

Burza w odpadach 2018-2019

Lata 2018-19 są bardzo obfite w zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to prawodawstwa z zakresu gospodarki odpadami, a zwłaszcza obowiązującej ustawy o odpadach. Od czasu wejścia w życie w styczniu 2013r. ustawa o odpadach była…

15.05.2019

Czytaj dalej

Zaufali nam

UNIVER-SAL, M. Viola i Spółka Spółka Jawna

UNIVER-SAL, M. Viola i Spółka Spółka Jawna [2017 r.]

Univer-Sal Spółka Jawna rekomenduje firmę Ekologus z siedzibą w Bielsku-Białej, jako godnego polecenia partnera biznesowego.

(…) W ramach współpracy firma realizuje sporządzanie sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska (…) oraz służy doradztwem w zakresie ochrony środowiska w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynikającą z obowiązujących przepisów.

(…) Zadania, które zostały jej powierzone wykonała w sposób fachowy i w wyznaczonym terminie. Kontakt z firmą należy do udanych ze względu na pewną jakość usług.

Poziom usług firmy zasługuje na rekomendowanie jej, jako solidnego i rzetelnego partnera.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej