Dofinansowanie na realizacje usług rozwojowych dla MŚP

 

Wsparcie dla MŚP na usługi rozwojowe jest prowadzone w większości województw, jednak może różnić się przebiegiem procedur niezbędnych do jego uzyskania.

Dofinansowanie na usługi rozwojowe w województwie śląskim

Dofinansowanie na szkolenia i doradztwo jest prowadzone w ramach projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”. Projekt trwa do 30.04.2022 r. Środki mogą uzyskać przedsiębiorcy zaliczani do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zarówno dla swoich pracowników jaki i kadry zarządzającej.

By uzyskać dofinansowanie należy zwrócić się do Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), który prowadzi dystrybucję środków przeznaczonych na realizację usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Uzyskane środki mogą być w sposób dowolny rozdysponowane na usługi rozwojowe np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo.

Jakie usługi rozwojowe mogą być objęte dofinansowaniem?

Wsparcie można uzyskać na wszelkie usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Wyróżnia się dwa rodzaje usług rozwojowych:

  • usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy,
  • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Uzyskanie środków nie dotyczy szkoleń, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa (np. szkolenia przeciwpożarowe, BHP).

Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej jest zależny od wielkości przedsiębiorstw:

  • 50% – dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 70% – dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 80% – dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Nabór wniosków

Od 13 maja 2019 r. obowiązuje nowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Zgodnie z nowym obowiązkiem, przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych jest poprzedzone wysłaniem fiszki wniosku – wyłącznie elektronicznie za pomocą Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Więcej informacji na temat procedury naboru wniosków o dofinansowanie >>znajdziesz tutaj<<.

Fiszkę złożysz >>tutaj<<. Pamiętaj, musisz zrobić to najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem szkolenia.

Dodatkowo od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują >>nowe dokumenty<<, które przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć.

 

Nie czekaj! Sprawdź jak wygląda procedura uzyskania dofinansowania na usługi rozwojowe i zapisz się na nasze szkolenia!

 

Akredytacja Ekologus na Standard Usług Szkoleniowych SUS 2.0

Ekologus Sp. z o.o. od 2017 roku posiada akredytację nr DEKRA/SUS/000157 na prowadzenie dofinansowanych Szkoleń i Doradztwa dla firm z sektora MŚP. Obszary, w których się specjalizujemy to:

  • Przepisy prawne z ochrony środowiska, REACH, CLP, BDO
  • Systemy Zarządzania wg ISO 9 001, 14 001, 18 001 oraz 50 001
  • BHP, P.POŻ oraz Postępowanie na wypadek awarii
  • Kompetencje menedżerskie i Umiejętności interpersonalne

 

Nasze najbliższe szkolenia otwarte, na które możesz uzyskać dofinansowanie:

Możecie Państwo sięgnąć po dofinansowanie na własny projekt szkoleniowo-doradczy, a prowadzony przez ekspertów i trenerów naszej firmy.

Zapraszam Państwa do współpracy

mgr inż. Anna Buchta
Prezes Zarządu
Ekologus Sp. z o.o.

Opracowane na podstawie: https://www.operatorpsf.pl/dofinansowanie/

Powrót

Może Cię również zainteresować

BDO – kolejny obowiązek dla Przedsiębiorcy

BDO – kolejny obowiązek dla Przedsiębiorcy

Podstawowym obowiązkiem środowiskowym ogromnej grupy przedsiębiorców jest dokonywanie sprawozdań środowiskowych w ramach systemu BDO (Bazy Danych Odpadkowych). Jest to rejestr, w którym umieszczane są dane podmiotów, których działalność związana jest z szeroko rozumianym gospodarowaniem…

17.06.2022

Czytaj dalej
Jak powinien funkcjonować zakład RIPOK-MBP

Jak powinien funkcjonować zakład RIPOK-MBP

We wrześniu 2012 roku ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska – poz.1052, w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). Miało ono uregulować kwestię dopuszczalnych wymagań dla instalacji i metod przetwarzania odpadów w kontekście oddziaływania tychże instalacji…

22.04.2014

Czytaj dalej

Zaufali nam

Nadleśnictwo Ustroń, Państwowe Gospodarstwo Leśne

Nadleśnictwo Ustroń, Państwowe Gospodarstwo Leśne [2001 r.]

(…) firma Ekologus z Bielska-Białej wykonała ocenę oddziaływania na środowisko.

(…) Opracowanie zostało wykonane pod kierownictwem rzeczoznawcy, zgodnie z ofertą, w terminie i objęło całość projektowanej inwestycji. Przedsiębiorstwo Ekologus gwarantuje wysoką jakość i rzetelność wykonywanych usług, z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych.

Z przyjemnością udzielamy jej pełnej rekomendacji polecając innym inwestorom.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej