Dofinansowanie na realizacje usług rozwojowych dla MŚP

 

Wsparcie dla MŚP na usługi rozwojowe jest prowadzone w większości województw, jednak może różnić się przebiegiem procedur niezbędnych do jego uzyskania.

Dofinansowanie na usługi rozwojowe w województwie śląskim

Dofinansowanie na szkolenia i doradztwo jest prowadzone w ramach projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”. Projekt trwa do 30.04.2022 r. Środki mogą uzyskać przedsiębiorcy zaliczani do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zarówno dla swoich pracowników jaki i kadry zarządzającej.

By uzyskać dofinansowanie należy zwrócić się do Operatora Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), który prowadzi dystrybucję środków przeznaczonych na realizację usług rozwojowych wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej bazy prowadzonej w formie systemu teleinformatycznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod adresem https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie kosztów realizacji usług rozwojowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PSF jest możliwe wyłącznie na usługi rozwojowe wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Uzyskane środki mogą być w sposób dowolny rozdysponowane na usługi rozwojowe np. szkolenia poszczególnych pracowników i doradztwo.

Jakie usługi rozwojowe mogą być objęte dofinansowaniem?

Wsparcie można uzyskać na wszelkie usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Wyróżnia się dwa rodzaje usług rozwojowych:

  • usługi szkoleniowe – szkolenia, e-learning, kurs zawodowy,
  • usługi doradcze – doradztwo, coaching, mentoring.

Uzyskanie środków nie dotyczy szkoleń, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa (np. szkolenia przeciwpożarowe, BHP).

Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej jest zależny od wielkości przedsiębiorstw:

  • 50% – dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 70% – dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
  • 80% – dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Nabór wniosków

Od 13 maja 2019 r. obowiązuje nowy sposób naboru wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. Zgodnie z nowym obowiązkiem, przyjęcie dokumentów zgłoszeniowych jest poprzedzone wysłaniem fiszki wniosku – wyłącznie elektronicznie za pomocą Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP). Więcej informacji na temat procedury naboru wniosków o dofinansowanie >>znajdziesz tutaj<<.

Fiszkę złożysz >>tutaj<<. Pamiętaj, musisz zrobić to najpóźniej dwa miesiące przed rozpoczęciem szkolenia.

Dodatkowo od 21 sierpnia 2019 r. obowiązują >>nowe dokumenty<<, które przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć.

 

Nie czekaj! Sprawdź jak wygląda procedura uzyskania dofinansowania na usługi rozwojowe i zapisz się na nasze szkolenia!

 

Akredytacja Ekologus na Standard Usług Szkoleniowych SUS 2.0

Ekologus Sp. z o.o. od 2017 roku posiada akredytację nr DEKRA/SUS/000157 na prowadzenie dofinansowanych Szkoleń i Doradztwa dla firm z sektora MŚP. Obszary, w których się specjalizujemy to:

  • Przepisy prawne z ochrony środowiska, REACH, CLP, BDO
  • Systemy Zarządzania wg ISO 9 001, 14 001, 18 001 oraz 50 001
  • BHP, P.POŻ oraz Postępowanie na wypadek awarii
  • Kompetencje menedżerskie i Umiejętności interpersonalne

 

Nasze najbliższe szkolenia otwarte, na które możesz uzyskać dofinansowanie:

Możecie Państwo sięgnąć po dofinansowanie na własny projekt szkoleniowo-doradczy, a prowadzony przez ekspertów i trenerów naszej firmy.

Zapraszam Państwa do współpracy

mgr inż. Anna Buchta
Prezes Zarządu
Ekologus Sp. z o.o.

Opracowane na podstawie: https://www.operatorpsf.pl/dofinansowanie/

Powrót

Może Cię również zainteresować

Rewolucje prawne w odpadach 2018

Rewolucje prawne w odpadach 2018

Rok 2018 jest bardzo owocny w zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to prawodawstwa z zakresu gospodarki odpadami, a zwłaszcza obowiązującej ustawy o odpadach. Od czasu wejścia w życie w styczniu 2013 r. ustawa o odpadach…

18.10.2018

Czytaj dalej
Ostatni miesiąc na uzupełnienia w BDO – zadbaj już teraz o swoją ewidencję i sprawozdawczość za 2022r.

Ostatni miesiąc na uzupełnienia w BDO – zadbaj już teraz o swoją ewidencję i sprawozdawczość za 2022r.

Termin składania sprawozdań w BDO Sprawozdanie odpadowe należy złożyć (wyłącznie) elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.   Kto ma…

29.11.2022

Czytaj dalej

Zaufali nam

UNIVER-SAL, M. Viola i Spółka Spółka Jawna

UNIVER-SAL, M. Viola i Spółka Spółka Jawna [2017 r.]

Univer-Sal Spółka Jawna rekomenduje firmę Ekologus z siedzibą w Bielsku-Białej, jako godnego polecenia partnera biznesowego.

(…) W ramach współpracy firma realizuje sporządzanie sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska (…) oraz służy doradztwem w zakresie ochrony środowiska w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynikającą z obowiązujących przepisów.

(…) Zadania, które zostały jej powierzone wykonała w sposób fachowy i w wyznaczonym terminie. Kontakt z firmą należy do udanych ze względu na pewną jakość usług.

Poziom usług firmy zasługuje na rekomendowanie jej, jako solidnego i rzetelnego partnera.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej