Rewolucje prawne w odpadach 2018

Rok 2018 jest bardzo owocny w zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to prawodawstwa z zakresu gospodarki odpadami, a zwłaszcza obowiązującej ustawy o odpadach. Od czasu wejścia w życie w styczniu 2013 r. ustawa o odpadach była zmieniana 24 razy, jednak ostatnie zmiany swym „rozmachem” znacznie przekraczają zmiany, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia i to zarówno w odniesieniu do obowiązującej obecnie ustawy, jak i w odniesieniu do dwóch poprzednich ustaw o odpadach.

Tak dużo i tak bardzo, to jeszcze w odpadach zmieniane nie było!

W styczniu tego roku wprowadzono m.in. zmiany związane ze sposobem uznawania odpadów za niebezpieczne. Mamy na nowo zdefiniowane właściwości odpadów decydujące o uznaniu ich za niebezpieczne. W końcu odnoszą się one do konkretnych przepisów i stają się czytelne. Styczeń przyniósł też bardzo ważną zmianę przepisów dotyczących zasad prowadzenia ewidencji odpadów. Zmiany te wprawdzie wejdą w życie od 1 stycznia 2020r., ale są tak radykalne, że warto się im już przyjrzeć, aby móc się przygotować do funkcjonowania w zupełnie nowej rzeczywistości w tym zakresie. Jest to ważne, ponieważ do ewidencji prowadzonej według nowych zasad będą miały na bieżąco wgląd m.in. organy kontrolne.

Jednak najwięcej i najpoważniejszych zmian przyniósł nam przełom sierpnia i września tego roku. Zmiany te dotyczą przede wszystkim całego szeregu obowiązków, które muszą wypełniać podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z odpadami (a proszę pamiętać, że praktycznie każda działalność wiąże się chociażby z wytwarzaniem odpadów). Mamy tu też zupełnie nowe kompetencje w zakresie egzekucji i karania wykroczeń za nie przestrzeganie zarówno starych, jak i nowych obowiązków, czy też zaostrzenia sankcji już istniejących. Jeśli chodzi o nowe obowiązki przedsiębiorców to dotyczą one magazynowania i składowania odpadów (m.in. monitoring wizyjny, zagadnienia p.poż, ustanawianie zabezpieczenia roszczeń), a także transportu odpadów. Zostały też wprowadzone nowe procedury dotyczące wydawania nowych decyzji, jak i zmiany już posiadanych pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na odbiór odpadów (zbieranie, przetwarzanie) oraz decyzji zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Mamy tu np. operaty przeciwpożarowe, które przed uzyskaniem decyzji muszą być zatwierdzone przez komendantów Państwowej Straży Pożarnej (i to w dwóch etapach). Mamy też nową procedurę uznawania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, a dla tych, które już status produktu ubocznego uzyskały przewidziano powtórne uzgodnienie (stare uzgodnienia wygasają 1 marca 2019r.).

Zmian tych jest bardzo dużo i maja one „dość skomplikowany” charakter. Powyżej tylko zasygnalizowano to, co się w przepisach pojawiło w br. Warto się z tymi zmianami zapoznać, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji, szczególnie, że nie dostosowanie się w określonych terminach do wprowadzonych zmian może skutkować nawet cofnięciem posiadanej decyzji.

Opracował: Jakub Nowak

Zaktualizuj swoją wiedzę na szkoleniach

Zachęcamy do ciągłego aktualizowania wiedzy, ponieważ pozwala to rozwiać wątpliwości i zorientować się, które nowe obowiązki nas dotyczą, co należy zrobić oraz jak działać w przyszłości, aby uniknąć niepotrzebnych konsekwencji. Firma Ekologus od lat przeprowadza szkolenia otwarte oraz zamknięte m.in. z zakresu zmieniających sie przepisów prawa w gospodarce odpadami, a prowadzi je wieloletni praktyk, który na co dzień zajmuje się opiniowaniem i weryfikacją dokumentacji z zakresu gospodarki odpadmi.

Zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolenie otwarte poruszające powyższą tematykę:

“Radykalne zmiany w przepisach z zakresu gospodarki odpadami wprowadzone w ostatnim czasie i ich wpływ na obowiązki przedsiębiorców, nowe procedury w urzędach, powtórne uzgodnienia”  ( więcej >> )

Szkolenie odbędzie się 13 grudnia br. w Bielsku-Białej w ramach 3-dniowego Kompendium o Najważnieszych zmianach prawnych w Ochronie Środowiska (12-14 grudnia 2018′), poruszającej oprócz odpadów aspekty związane z Procesem inwestycyjnym, Oceną stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego oraz aktualnymi wymaganiami w Prawie Wodnym.

Jeżeli ten termin Państwu nie odpowiada, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami i złożenia zapytania na przeprowadzenie szkolenia zamkiętego dopasowanego do Państwa potrzeb.

 Zadzwoń do nas: 33 496 03 00 lub 606 914 909   |   Napisz maila: szkolenia@ekologus.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów…

09.12.2020

Czytaj dalej
Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących składowiska odpadów w świetle obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. odpadach (doświadczenia praktyczne po ponad 2 latach stosowania) Jeżeli interesują Cię : Przegląd ustaw dotyczących gospodarki…

24.04.2016

Czytaj dalej

Zaufali nam

Huta MAŁAPANEW Sp. z o.o.

Huta MAŁAPANEW Sp. z o.o. [2008 r.]

(…) firma EKOLOGUS Sp. z o.o. w Bielsku-Białej była doradcą i konsultantem w trakcie samodzielnego przygotowywania przez HUTĘ MAŁAPANEW Sp. z o.o. w Ozimku wniosku o pozwolenie zintegrowane (…).

W trakcie wykonywanych prac konsultingowych pracownicy EKOLOGUS Sp. z o.o. wykazali się wysokim profesjonalizmem, doskonałą znajomością wymagań prawnych oraz doświadczeniem zarówno w zakresie ochrony środowiska jak i w metodyce prac nad wnioskiem i formułowaniem jego treści (…).

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej