Ostatni miesiąc na uzupełnienia w BDO – zadbaj już teraz o swoją ewidencję i sprawozdawczość za 2022r.

Termin składania sprawozdań w BDO

Sprawozdanie odpadowe należy złożyć (wyłącznie) elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Kto ma obowiązek składania sprawozdań w BDO?

Obowiązek składania sprawozdań odpadowych wynika z art. 75 ustawy o odpadach.

Sprawozdanie odpadowe w BDO składamy na podstawie karty ewidencji odpadów do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, przetwarzania odpadów – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Sprawozdanie wykonuje się na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów.

 

O czym należy pamiętać  przygotowując sprawozdanie w BDO za 2022

Zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach, posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco w sposób ilościowy i jakościowy ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.

Należy mieć na uwadze, że karty ewidencji odpadów muszą zostać założone w roku, w którym odpad został przekazany lub przejęty, zatem ich utworzenie w BDO możliwe jest TYLKO do 31.12.2022 r.! Po tym czasie nie jest już możliwe założenie karty ewidencji dla danego rodzaju odpadu, a w konsekwencji uwzględnienie go w sprawozdaniu. To “niedopatrzenie” z kolei wiąże się z możliwością nałożenia kary pieniężnej przez właściwy Organ.

 

Jak Ekologus może Ci pomóc?

Możemy pomóc Twojej firmie w przygotowaniu sprawozdania za gospodarowanie odpadami, jednakże w tym celu niezbędne będzie zweryfikowanie lub sporządzenie kompletnej ewidencji odpadów jeszcze w 2022 r.

Zapraszamy do kontaktu >>

 

Opracowanie:
Barbara Kliś – Ekologus Sp. z .o.o.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska

Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska

W natłoku informacji oraz przy nieustannie zmieniających się przepisach łatwo przegapić ważne prawa i obowiązki w zakresie ochrony środowiska. W związku z tym przygotowaliśmy „Zestawienie aktualnych form wsparcia i najnowszych zmian prawnych w ochronie środowiska”. Zestawienie…

31.08.2016

Czytaj dalej
Czym jest europejski system ekozarządzania i audytu EMAS?

Czym jest europejski system ekozarządzania i audytu EMAS?

EMAS jest usankcjonowanym prawnie programem Unii Europejskiej, promującym organizacje, które wdrożyły i utrzymują efektywne systemy zarządzania środowiskowego. Obecnie podstawy prawne dla systemu EMAS określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25…

25.02.2016

Czytaj dalej

Zaufali nam

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT [1998 r.]

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT prowadzą stałą współpracę z Ekologus od 1994 r. Ekologus opracował dla naszego przedsiębiorstwa analizę oddziaływania na powietrze atmosferyczne oraz wykonał pomiary emisji na emitorach.

(…) Pragniemy podkreślić, iż z zawartej z naszym przedsiębiorstwem umowy Ekologus wywiązał się rzetelnie i terminowo. Ponadto, niezależnie od wykonywanych opracowań, mogliśmy liczyć na fachowe doradztwo i konsultacje z zakresu środowiska.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej