Czym jest GOZ i jakie są jego założenia

GOZ czyli Gospodarka o obiegu zamkniętym czy też Gospodarka obiegu zamkniętego, to pojęcia obecne od niedawna w debacie publicznej, prawodawstwie i rzeczywistości gospodarczej. Dziś stają się one jednym z najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju dla społeczeństwa  i przedsiębiorców.

ZOBACZ WEBINAR:GOZ zobacz webinar

“Czym jest GOZ i dlaczego może on być ważny w budowaniu planu rozwoju Twojego przedsiębiorstwa?”

 

Główne trendy GOZ istotne dla rozwoju gospodarczego to:

 • transformacja gospodarki linearnej w cyrkularną
 • zasady 5R – reduce, reuse, recycle, repair, recover
 • cyrkularne modele biznesowe
 • nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu GOZ

GOZ jest to gospodarka opierająca się na modelu cyrkularnym, który zakłada minimalizację wykorzystania surowców i materiałów, wydłużenie cyklu życia produktów czy maksymalizację surowców. Staje się ona koniecznością z uwagi na ograniczone zasoby środowiska oraz szereg szans rozwojowych prawie w każdym obszarze i na każdym poziomie łańcucha dostaw.

Idea gospodarki obiegu zamkniętego powstała, jako rozwiązanie większości problemów związanych z dotychczas stosowaną gospodarką linearną, która wiąże się z dużym zanieczyszczeniem środowiska (odpady, emisje zanieczyszczeń do powietrza i wody) oraz znacznym zużyciem surowców nieodnawialnych. Aktualnie zużywamy 1,6 razy więcej zasobów, niż pozwalają na to możliwości regeneracyjne Ziemi. Wykorzystywanie surowców do produkcji, a następnie generowanie odpadów jest właśnie modelem linearnym.

Modelem, który ma pomóc zminimalizować przedstawione problemy, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym – inaczej model cyrkularny. Główną zasadą tego modelu jest zamknięcie linii z modelu linearnego tak, aby obieg odbywał się w zamkniętym cyklu.

Cykl życia produktu w gospodarce o obiegu zamkniętym może powtarzać się w nieskończoność, jednak na każdym etapie należy dążyć do tego, by produkt lub surowiec pozostał w obiegu jak najdłużej.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/

 

Model cyrkularny wiąże się ściśle z hierarchią postępowania z odpadami – zasadą 3R:

 • Reduce – redukować, obniżać, ilość odpadów
 • Reuse – ponownie wykorzystać
 • Recycle – powtórnie przetworzyć

Aktualnie zasada 3R została poszerzona od dodatkowe 4R, tworząc razem model 7R:

 

„Istnieje tylko jedna planeta Ziemia, lecz do 2050 r. światowa konsumpcja będzie tak duża, jak gdyby było ich trzy”
– Komunikat Komisji Europejskiej

 

Przedsiębiorcy powinni rozpocząć przygotowania do opracowania modelu biznesowego w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, w tym analiz i obliczeń dotyczących możliwości zużycia surowców, wody, zagospodarowania odpadów czy emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych. Jest to nie tylko nasz moralny obowiązek, ale może także przynieść wiele korzyści.

Największe korzyści z wdrożenia GOZ to:

 • Ochrona środowiska
 • Efektywność (korzystania z) zasobów
 • Kreowanie nowych rynków i miejsc prac

Model takiej gospodarki może polegać na ekoprojektowaniu, dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu, recyklingu istniejących produktów oraz powtarzaniu tego cyklu możliwie jak największą liczbę razy.

Wdrażając GOZ w swojej firmie możesz:

 • Lepiej wykorzystywać do produkcji surowce naturalne (np.woda, drewno, pierwiastki ziem rzadkich, i in.);
 • Wprowadzić ekoprojektowanie
 • Zmieniać technologie wytwarzania produktów,
 • Edukować swoich pracowników/ konsumentów

CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI? ZAPRASZAMY DO KONTAKTU >>

 

Unia Europejska przewidziała dla przedsiębiorców dofinansowania, aby wspomóc ich w przejściu na gospodarkę obiegu zamkniętego. Obszary, które dofinansowuje PARP w programie Fundusze  Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Działanie 1.3 „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” to:

 1. Zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych – wdrożenie rozwiązań inżynierskich, patentów czy opracowanie nowych technologii pozwalających na:
  • efektywne wykorzystanie surowców pierwotnych;
  • zastąpienie części surowców pierwotnych surowcami wtórnymi;
  • badania jakości powstałych produktów w takiej mieszanki surowców.
 2. Zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, produktów ubocznych i biosurowców.
 3. Zmniejszenie zużycia surowców krytycznych.
 4. Redukcja ilości wytwarzanych odpadów.
 5. Zwiększenie wykorzystania ilości odpadów w procesach produkcyjnych.
 6. Redukcja ilości zużywanej wody.
 7. Redukcja ilości wytwarzanych ścieków.
 8. Redukcja ilości zużywanej energii pierwotnej elektrycznej i/lub cieplnej.
 9. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze zużycia energii.
 10. Zmniejszenie wielkości emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych z własnych źródeł.
 11.  Zmniejszenie wielkości emisji pyłów i gazów.
 12. Zwiększenie trwałości produktów poprzez naprawy lub ponowne użycie (re-use).
 13. Wprowadzenie nowych przyjaznych dla środowiska materiałów lub rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia materiałów, energii lub emisji u odbiorców (konsumentów).

 

Zapraszamy do zapisania się na bezpłatne konsultacje z Ekspertami w dniu 17 listopada 2023 r., gdzie będziecie Państwo mogli skorzystać z okazji, aby zadać pytania odnośnie konieczności opracowania modelu GOZ, od czego zacząć oraz jakie dofinansowanie można uzyskać na te działania.

ZAPISZ SIĘ NA WYDARZENIE (do 16.11.2023′) 

 

Opracowanie:
Anna Buchta, Ekologus Sp. z o.o.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Odpowiedź Eksperta: czy wysokość składowiska odpadów liczy się z warstwą rekultywacyjną?

Odpowiedź Eksperta: czy wysokość składowiska odpadów liczy się z warstwą rekultywacyjną?

PYTANIE: Jeżeli w instrukcji składowiska jest zawarte, że wysokość odpadów na składowisku może mieć maksymalnie 160 m n.p.m., to czy liczymy to z warstwą rekultywacyjną czy warstwa rekultywacyjna jest liczona dodatkowo?   ODPOWIEDŹ EKSPERTA: W dokumentacji …

18.08.2023

Czytaj dalej
Podsumowanie webinaru – “Dobre praktyki oznaczania miejsc magazynowania odpadów. Poziomu odzysku i recyklingu – jak poprawnie go wyliczyć?”

Podsumowanie webinaru – “Dobre praktyki oznaczania miejsc magazynowania odpadów. Poziomu odzysku i recyklingu – jak poprawnie go wyliczyć?”

  W dniu 16 marca 2023 r. w ramach poszerzania świadomości ekologicznej przedsiębiorców zorganizowaliśmy darmowy webinar z przedstawicielem firmy Silk Road Certification Sp. z o.o.. Celem webinaru było omówienie przepisów prawnych z zakresu gospodarki…

13.07.2023

Czytaj dalej

Zaufali nam

GTL S.A.

GTL S.A. [2013 r.]

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach zaświadcza, że firma Ekologus opracowała na nasze zlecenie dokumenty środowiskowe z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

(…) Dokumentacja została wykonana należycie, a wiedza techniczna, doświadczenie i zaangażowanie pozwoliły na uzyskanie decyzji administracyjnej.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej