Czym jest GOZ i jakie są jego założenia

GOZ czyli Gospodarka o obiegu zamkniętym czy też Gospodarka obiegu zamkniętego, to pojęcia obecne od niedawna w debacie publicznej, prawodawstwie i rzeczywistości gospodarczej. Dziś stają się one jednym z najważniejszych wyzwań i kierunków rozwoju dla społeczeństwa  i przedsiębiorców.

ZOBACZ WEBINAR:GOZ zobacz webinar

“Czym jest GOZ i dlaczego może on być ważny w budowaniu planu rozwoju Twojego przedsiębiorstwa?”

 

Główne trendy GOZ istotne dla rozwoju gospodarczego to:

 • transformacja gospodarki linearnej w cyrkularną
 • zasady 7R – rethink/redesign, reduce, reuse, recycle, repair, recover, residual managment, unacceptable
 • cyrkularne modele biznesowe
 • nowoczesne rozwiązania technologiczne z zakresu GOZ

GOZ jest to gospodarka opierająca się na modelu cyrkularnym, który zakłada minimalizację wykorzystania surowców i materiałów, wydłużenie cyklu życia produktów czy maksymalizację surowców. Staje się ona koniecznością z uwagi na ograniczone zasoby środowiska oraz szereg szans rozwojowych prawie w każdym obszarze i na każdym poziomie łańcucha dostaw.

Idea gospodarki obiegu zamkniętego powstała, jako rozwiązanie większości problemów związanych z dotychczas stosowaną gospodarką linearną, która wiąże się z dużym zanieczyszczeniem środowiska (odpady, emisje zanieczyszczeń do powietrza i wody) oraz znacznym zużyciem surowców nieodnawialnych. Aktualnie zużywamy 1,6 razy więcej zasobów, niż pozwalają na to możliwości regeneracyjne Ziemi. Wykorzystywanie surowców do produkcji, a następnie generowanie odpadów jest właśnie modelem linearnym.

Modelem, który ma pomóc zminimalizować przedstawione problemy, jest model gospodarki o obiegu zamkniętym – inaczej model cyrkularny. Główną zasadą tego modelu jest zamknięcie linii z modelu linearnego tak, aby obieg odbywał się w zamkniętym cyklu.

Cykl życia produktu w gospodarce o obiegu zamkniętym może powtarzać się w nieskończoność, jednak na każdym etapie należy dążyć do tego, by produkt lub surowiec pozostał w obiegu jak najdłużej.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/

 

Model cyrkularny wiąże się ściśle z hierarchią postępowania z odpadami – zasadą 3R:

 • Reduce – redukować, obniżać, ilość odpadów
 • Reuse – ponownie wykorzystać
 • Recycle – powtórnie przetworzyć

Aktualnie zasada 3R została poszerzona od dodatkowe 4R, tworząc razem model 7R:

„Istnieje tylko jedna planeta Ziemia, lecz do 2050 r. światowa konsumpcja będzie tak duża, jak gdyby było ich trzy”
– Komunikat Komisji Europejskiej

 

Przedsiębiorcy powinni rozpocząć przygotowania do opracowania modelu biznesowego w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, w tym analiz i obliczeń dotyczących możliwości zużycia surowców, wody, zagospodarowania odpadów czy emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych. Jest to nie tylko nasz moralny obowiązek, ale może także przynieść wiele korzyści.

Największe korzyści z wdrożenia GOZ to:

 • Ochrona środowiska
 • Efektywność (korzystania z) zasobów
 • Kreowanie nowych rynków i miejsc prac

Model takiej gospodarki może polegać na ekoprojektowaniu, dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu, recyklingu istniejących produktów oraz powtarzaniu tego cyklu możliwie jak największą liczbę razy.

Wdrażając GOZ w swojej firmie możesz:

 • Lepiej wykorzystywać do produkcji surowce naturalne (np.woda, drewno, pierwiastki ziem rzadkich, i in.);
 • Wprowadzić ekoprojektowanie
 • Zmieniać technologie wytwarzania produktów,
 • Edukować swoich pracowników/ konsumentów

Więcej o Gospodarce w obiegu zamkniętym >> https://akademia.parp.gov.pl/course/view.php?id=292

 

Dofinansowanie PARP na opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji

 

Unia Europejska przewidziała dla przedsiębiorców dofinansowania, aby wspomóc ich w przejściu na gospodarkę obiegu zamkniętego. Obszary, które dofinansowuje PARP w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Działanie 1.3 „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” to:

 1. Zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych – wdrożenie rozwiązań inżynierskich, patentów czy opracowanie nowych technologii pozwalających na:
  • efektywne wykorzystanie surowców pierwotnych;
  • zastąpienie części surowców pierwotnych surowcami wtórnymi;
  • badania jakości powstałych produktów w takiej mieszanki surowców.
 2. Zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, produktów ubocznych i biosurowców.
 3. Zmniejszenie zużycia surowców krytycznych.
 4. Redukcja ilości wytwarzanych odpadów.
 5. Zwiększenie wykorzystania ilości odpadów w procesach produkcyjnych.
 6. Redukcja ilości zużywanej wody.
 7. Redukcja ilości wytwarzanych ścieków.
 8. Redukcja ilości zużywanej energii pierwotnej elektrycznej i/lub cieplnej.
 9. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze zużycia energii.
 10. Zmniejszenie wielkości emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych z własnych źródeł.
 11.  Zmniejszenie wielkości emisji pyłów i gazów.
 12. Zwiększenie trwałości produktów poprzez naprawy lub ponowne użycie (re-use).
 13. Wprowadzenie nowych przyjaznych dla środowiska materiałów lub rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia materiałów, energii lub emisji u odbiorców (konsumentów).

Wnioski można składać do 19 grudnia 2023 r.

> Więcej o konkursie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-w-msp?sort=default&term%5B%5D=1&text_search=

CHCESZ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU >>

 

Opracowanie:
Anna Buchta, Ekologus Sp. z o.o.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Dofinansowanie w woj. mazowieckim na transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ – nabór do 22.01.2024′

Dofinansowanie w woj. mazowieckim na transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ – nabór do 22.01.2024′

Po dużym zainteresowaniu pierwszym pilotażowym konkursem PARP’u dla MŚP z Polski Wschodniej na realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji (Gospodarki w Obiegu Zamkniętym = Gospodarki Cyrkularnej), ruszył kolejny projekt dla przedsiębiorstw MŚP z całego…

02.01.2024

Czytaj dalej
Magazynowanie odpadów. Składowanie

Magazynowanie odpadów. Składowanie

Przez magazynowanie odpadów rozumie się czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Ex definitione magazynowanie charakteryzuje się ograniczeniem czasowym. Z czasowego charakteru magazynowania odpadów wynika również to, że ta…

18.04.2013

Czytaj dalej

Zaufali nam

TOORANK S.A.

TOORANK S.A. [2013 r.]

(…) Grupa Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała prace obejmujące ekspertyzy związane z ochroną środowiska.

(…) Rekomenduję Firmę Grupa Ekologus Sp. z o.o. jako solidną, wiarygodną, profesjonalną oraz w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonania wszystkich zleconych zadań.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej