Kategorie

Czy wiesz, że zgodnie z nową normą ISO 45001 masz obowiązek reagować na sytuacje awaryjne?

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymać proces(-y) potrzebny(-e) do przygotowania się i reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne, zidentyfikowane w 6.1.2.1, w tym:

 1. ustalenie planowanego reagowania na sytuacje awaryjne, z udzieleniem pierwszej pomocy włącznie,
 2. zapewnienie szkolenia dotyczącego planowanego reagowania,
 3. okresowe testowanie i ćwiczenie planowanej zdolności reagowania,
 4. ocenę efektów działania i, jeżeli to konieczne, aktualizację planowanego reagowania po testach a w szczególności po wystąpieniu sytuacji awaryjnych,
 5. przekazywanie i dostarczanie wszystkim pracownikom istotnych informacji o ich obowiązkach i odpowiedzialności,
 6. przekazywanie istotnych informacji wykonawcom, gościom, służbom ratowniczym, organom Administracji i, jeżeli jest to odpowiednie, społeczności lokalnej,
 7. uwzględnienie potrzeb i możliwości wszystkich odpowiednich stron zainteresowanych i zapewnienie ich zaangażowania, jeżeli jest to odpowiednie, w opracowaniu planowanego reagowania.

Organizacja powinna utrzymywać i przechowywać udokumentowane informacje dotyczące procesu(-ów) oraz planów reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne.

Dlaczego warto zapobiegać awariom = wypadkom = zanieczyszczeniu środowiska?

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
 • Ochrona środowiska, w którym żyjemy,
 • Odpowiedzialność prawna firmy (USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),
 • Bezpieczeństwo finansowe firmy (kary, koszty usuwania skutków wycieków).

Jak przygotować się i reagować na potencjalne sytuacje awaryjne?

Najlepszą możliwością jest zaopatrzenie swojej organizacji w sorbenty, które wykorzystywane są do bezpiecznego usuwania olejów, emulsji, chemikaliów (również agresywnych i żrących) oraz innych płynów. Charakteryzują się szybkim pochłanianiem wszelkiego rodzaju wycieków, minimalizując tym samym straty w miejscu pracy oraz ograniczając szkody w środowisku naturalnym.

Sorbenty są niezastąpionym środkiem prewencyjnym, wszędzie tam gdzie może dojść do zanieczyszczenia środowiska lub wystąpienia zagrożeń dla pracowników: w zakładach, magazynach, składach odpadów, laboratoriach itd.

Sorbenty ze względu na materiał, z którego są wykonane dzielą się na kilka grup. Ponadto w zależności od wielkości wycieków, miejsc ich powstawania, można zastosować różne rozwiązania i różne produkty, zawsze dobierane indywidualnie do potrzeb Klienta.

 

Aby zapewnić wygodę użytkowania i bezpieczne przechowywanie sorbentów warto zaopatrzyć się w zestawy awaryjne, które wyposażone są w:

 • środki do likwidacji wycieków i zanieczyszczeń (np. rękawy, poduszki, maty, sypki sorbent),
 • pastę uszczelniającą na uszkodzone, pęknięte zbiorniki
 • środki ochronne osobistej dla użytkowników,
 • sprzęt do sprzątania,
 • Inne akcesoria dostosowane do określonych wymogów.

Zestawy i ich wyposażenie może być indywidualnie dobierane przez Klienta, z uwzględnieniem rodzaju zagrożeń jakie występują na danym wydziale, czy grupie stanowisk.

Dużo łatwiej i taniej jest zapobiegać wypadkom, urazom czy zanieczyszczeniu środowiska, aniżeli je naprawiać!

 

W ofercie naszej firmy znajdują się różnego rodzaju sorbenty i zestawy awaryjne, które pomogą zabezpieczyć miejsce pracy i środowisko na wypadek awarii i wycieku.

Więcej >> Sprzedaż sorbentów<<

 Szkolenia z postępowania na wypadek awarii dobór zestawów  awaryjnych powinno wykonać się po wcześniejszej wizji (audycie) w zakładzie i analizie poszczególnych stanowisk, możliwych zagrożeń oraz stosowanych substancji i preparatów.

EKOLOGUS od 1995 roku prowadzi szkolenia na indywidualne zamówienie Klienta w formie teoretyczno-praktycznej z Postępowania na wypadek awarii oraz Wykorzystania zestawów awaryjnych.

Poruszajmy na tych szkoleniach zagadnienia związane z:

 • wymaganiami i konsekwencjami prawnymi za niekontrolowane wycieki,
 • zagrożeniami jakie niesie wyciek substancji niebezpiecznych,
 • wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędne zestawy ,
 • instruktaż praktyczny jak zapobiegać awariom z zastosowania sorbentów i zestawów

 

Zapraszamy po więcej informacji w sprawie szkolenia z postępowania na wypadek awarii pod adresem e-mail szkolenia@ekologus.pl, tel/.kom. 606 914 909
 

Autor artykułu:

mgr inż. Anna Buchta

Prezes Zarządu

Ekologus Sp. z o.o.

 

Powrót

Może Cię również zainteresować

Magazynowanie odpadów. Składowanie

Magazynowanie odpadów. Składowanie

Przez magazynowanie odpadów rozumie się czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Ex definitione magazynowanie charakteryzuje się ograniczeniem czasowym. Z czasowego charakteru magazynowania odpadów wynika również to, że ta…

18.04.2013

Czytaj dalej
Dofinansowanie na realizacje usług rozwojowych dla MŚP

Dofinansowanie na realizacje usług rozwojowych dla MŚP

  Wsparcie dla MŚP na usługi rozwojowe jest prowadzone w większości województw, jednak może różnić się przebiegiem procedur niezbędnych do jego uzyskania. Dofinansowanie na usługi rozwojowe w województwie śląskim Dofinansowanie na szkolenia i doradztwo jest prowadzone w ramach projektu pn.…

30.08.2019

Czytaj dalej
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i eko–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

Eko-audyty
i eko-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej