Kategorie

Czy wiesz, że zgodnie z nową normą ISO 45001 masz obowiązek reagować na sytuacje awaryjne?

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymać proces(-y) potrzebny(-e) do przygotowania się i reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne, zidentyfikowane w 6.1.2.1, w tym:

 1. ustalenie planowanego reagowania na sytuacje awaryjne, z udzieleniem pierwszej pomocy włącznie,
 2. zapewnienie szkolenia dotyczącego planowanego reagowania,
 3. okresowe testowanie i ćwiczenie planowanej zdolności reagowania,
 4. ocenę efektów działania i, jeżeli to konieczne, aktualizację planowanego reagowania po testach a w szczególności po wystąpieniu sytuacji awaryjnych,
 5. przekazywanie i dostarczanie wszystkim pracownikom istotnych informacji o ich obowiązkach i odpowiedzialności,
 6. przekazywanie istotnych informacji wykonawcom, gościom, służbom ratowniczym, organom Administracji i, jeżeli jest to odpowiednie, społeczności lokalnej,
 7. uwzględnienie potrzeb i możliwości wszystkich odpowiednich stron zainteresowanych i zapewnienie ich zaangażowania, jeżeli jest to odpowiednie, w opracowaniu planowanego reagowania.

Organizacja powinna utrzymywać i przechowywać udokumentowane informacje dotyczące procesu(-ów) oraz planów reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne.

Dlaczego warto zapobiegać awariom = wypadkom = zanieczyszczeniu środowiska?

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
 • Ochrona środowiska, w którym żyjemy,
 • Odpowiedzialność prawna firmy (USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),
 • Bezpieczeństwo finansowe firmy (kary, koszty usuwania skutków wycieków).

Jak przygotować się i reagować na potencjalne sytuacje awaryjne?

Najlepszą możliwością jest zaopatrzenie swojej organizacji w sorbenty, które wykorzystywane są do bezpiecznego usuwania olejów, emulsji, chemikaliów (również agresywnych i żrących) oraz innych płynów. Charakteryzują się szybkim pochłanianiem wszelkiego rodzaju wycieków, minimalizując tym samym straty w miejscu pracy oraz ograniczając szkody w środowisku naturalnym.

Sorbenty są niezastąpionym środkiem prewencyjnym, wszędzie tam gdzie może dojść do zanieczyszczenia środowiska lub wystąpienia zagrożeń dla pracowników: w zakładach, magazynach, składach odpadów, laboratoriach itd.

Sorbenty ze względu na materiał, z którego są wykonane dzielą się na kilka grup. Ponadto w zależności od wielkości wycieków, miejsc ich powstawania, można zastosować różne rozwiązania i różne produkty, zawsze dobierane indywidualnie do potrzeb Klienta.

 

Aby zapewnić wygodę użytkowania i bezpieczne przechowywanie sorbentów warto zaopatrzyć się w zestawy awaryjne, które wyposażone są w:

 • środki do likwidacji wycieków i zanieczyszczeń (np. rękawy, poduszki, maty, sypki sorbent),
 • pastę uszczelniającą na uszkodzone, pęknięte zbiorniki
 • środki ochronne osobistej dla użytkowników,
 • sprzęt do sprzątania,
 • Inne akcesoria dostosowane do określonych wymogów.

Zestawy i ich wyposażenie może być indywidualnie dobierane przez Klienta, z uwzględnieniem rodzaju zagrożeń jakie występują na danym wydziale, czy grupie stanowisk.

Dużo łatwiej i taniej jest zapobiegać wypadkom, urazom czy zanieczyszczeniu środowiska, aniżeli je naprawiać!

 

W ofercie naszej firmy znajdują się różnego rodzaju sorbenty i zestawy awaryjne, które pomogą zabezpieczyć miejsce pracy i środowisko na wypadek awarii i wycieku.

Więcej >> Sprzedaż sorbentów<<

 Szkolenia z postępowania na wypadek awarii dobór zestawów  awaryjnych powinno wykonać się po wcześniejszej wizji (audycie) w zakładzie i analizie poszczególnych stanowisk, możliwych zagrożeń oraz stosowanych substancji i preparatów.

EKOLOGUS od 1995 roku prowadzi szkolenia na indywidualne zamówienie Klienta w formie teoretyczno-praktycznej z Postępowania na wypadek awarii oraz Wykorzystania zestawów awaryjnych.

Poruszajmy na tych szkoleniach zagadnienia związane z:

 • wymaganiami i konsekwencjami prawnymi za niekontrolowane wycieki,
 • zagrożeniami jakie niesie wyciek substancji niebezpiecznych,
 • wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędne zestawy ,
 • instruktaż praktyczny jak zapobiegać awariom z zastosowania sorbentów i zestawów

 

Zapraszamy po więcej informacji w sprawie szkolenia z postępowania na wypadek awarii pod adresem e-mail szkolenia@ekologus.pl, tel/.kom. 606 914 909
 

Autor artykułu:

mgr inż. Anna Buchta

Prezes Zarządu

Ekologus Sp. z o.o.

 

Powrót

Może Cię również zainteresować

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 r. – Nowy wzór wykazu do naliczania opłat

Opłaty za korzystanie ze środowiska w 2018 r. – Nowy wzór wykazu do naliczania opłat

Nowy wzór wykazu do naliczania opłat Jeśli jesteś przedsiębiorcą i świadomym pro-ekologicznym konsumentem środowiska, chcącym znać najnowsze wymagania prawne i czekające Cię obciążenia finansowe z tytułu korzystania ze środowiska, to mamy dla Ciebie najświeższe informacje.…

11.12.2018

Czytaj dalej
Rewolucje prawne w odpadach 2018

Rewolucje prawne w odpadach 2018

Rok 2018 jest bardzo owocny w zmiany w przepisach z zakresu ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to prawodawstwa z zakresu gospodarki odpadami, a zwłaszcza obowiązującej ustawy o odpadach. Od czasu wejścia w życie w styczniu 2013 r. ustawa o odpadach…

18.10.2018

Czytaj dalej
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i eko–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

Eko-audyty
i eko-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej