Przygotuj się na sprawozdawczość środowiskową za 2023 rok

Gospodarka odpadami i opakowaniami

Większość podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami ma obowiązek wpisania się do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami). Celem BDO jest elektroniczne prowadzenie rejestru, ewidencji i sprawozdawczości. Takie sprawozdanie należy przedłożyć do 15 marca za cały poprzedni rok poprzez oficjalną stronę internetową BDO (https://bdo.mos.gov.pl/).

Podmioty muszą przygotować się do sprawozdawczości, która w zależności od prowadzonej działalności, może obejmować:

 1. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami dotyczy ilości i rodzaju:
 • wytworzonych odpadów innych niż komunalne,
 • zebranych i przyjętych,
 • przekazanych,
 • przetworzonych odpadów.
 1. Sprawozdawczość dotycząca opakowań i produktów w opakowaniach dotyczy importu i eksportu opakowań oraz produktów w opakowaniach.
 2. Sprawozdawczość dotycząca zużytego
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • baterii i akumulatorów,
 • olejów i preparatów smarowych,
 • opon,
 • niektórych pojazdów.

 

Ochrona powietrza

Za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i prowadzonej działalności czy stopnia szkodliwości dla środowiska, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć roczny raport do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) do końca lutego za cały poprzedni rok. Wprowadzanie gazów i pyłów w przedsiębiorstwie obejmuje m.in. emisję z instalacji, urządzeń, używanych substancji, klimatyzacji, kotłów, wózków widłowych LPG czy samochodów służbowych.

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty środowiskowe ponosi się za wszystkie substancje wprowadzone do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany, emisję gazów cieplarnianych oraz składowanie odpadów w danym okresie rozliczeniowym. Gdy roczna wysokość opłat przekracza 100 zł, należy przedłożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska. Sprawozdanie z tego zakresu należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca za cały poprzedni rok.

 

Gospodarka wodna

Zasadniczo ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w swym aktualnym brzmieniu mówi o konieczności składania sprawozdań (oświadczeń) związanych z gospodarką wodnościekową w dwóch miejscach tj. art. 304 i art. 552.

Art. 304 dotyczy obowiązku przekazywania wyników pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, który powinien być realizowany zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Z kolei art. 552 mówi o oświadczeniach podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi  wodne. Sprawozdania te wnosi się do właściwego organu do spraw wodnoprawnych lub wydania pozwolenia zintegrowanego oraz właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Jak Ekologus może Ci pomóc?

Możemy pomóc Twojej firmie w przygotowaniu sprawozdań z zakresu ochrony środowiska

Zapraszamy do kontaktu >>

Powrót

Może Cię również zainteresować

Kiedy niezbędne jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego?

Kiedy niezbędne jest posiadanie pozwolenia wodnoprawnego?

Pozwolenie wodnoprawne jest dokumentem, który umożliwia podmiotowi m.in. wykonanie urządzenia wodnego, gromadzenie ścieków, odprowadzanie wód powierzchniowych itp. Wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej i spełnia wymagania zawarte zarówno w ustawie Prawo Wodne (Dz.U.…

28.10.2016

Czytaj dalej
Nowe zasady ustalania opłat za usługi wodne

Nowe zasady ustalania opłat za usługi wodne

Po wprowadzeniu zmian w Ustawie Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) weszły nowe zasady ustalania opłat za usługi wodne. Dotychczas opłaty te obliczało się samodzielnie na podstawie katalogów opłat za korzystanie ze…

08.03.2019

Czytaj dalej

Zaufali nam

Jednostka Wojskowa

Jednostka Wojskowa [2006 r.]

(…) Nasza Jednostka kierując się w/w przepisami podjęła w grudniu 2006 roku współpracę z firmą „Ekologus”. Kompleksowe usługi w zakresie szkoleń na temat zastosowania przepisów prawa ochrony środowiska, podstaw wdrażania systemu HACCP w zakładach branży spożywczej, (…) i wdrożenie w Jednostce Wojskowej systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, spowodowało, że świadczone przez nas usługi dla konsumentów są obecnie na wysokim poziomie. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że uniknięcie poważnych problemów dotyczących niezastosowania się do obowiązujących przepisów prawnych oraz podniesienie jakości Pracy Służby Żywnościowej to efekt współpracy z firmą Ekologus.

Doświadczenie, zaangażowanie i profesjonalizm, przedstawicieli firmy EKOLOGUS, wdrażających system HACCP są godne polecenia co niniejszym czynimy.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej