Przygotuj się na sprawozdawczość środowiskową za 2023 rok

Gospodarka odpadami i opakowaniami

Większość podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami ma obowiązek wpisania się do BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami). Celem BDO jest elektroniczne prowadzenie rejestru, ewidencji i sprawozdawczości. Takie sprawozdanie należy przedłożyć do 15 marca za cały poprzedni rok poprzez oficjalną stronę internetową BDO (https://bdo.mos.gov.pl/).

Podmioty muszą przygotować się do sprawozdawczości, która w zależności od prowadzonej działalności, może obejmować:

 1. Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami dotyczy ilości i rodzaju:
 • wytworzonych odpadów innych niż komunalne,
 • zebranych i przyjętych,
 • przekazanych,
 • przetworzonych odpadów.
 1. Sprawozdawczość dotycząca opakowań i produktów w opakowaniach dotyczy importu i eksportu opakowań oraz produktów w opakowaniach.
 2. Sprawozdawczość dotycząca zużytego
 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • baterii i akumulatorów,
 • olejów i preparatów smarowych,
 • opon,
 • niektórych pojazdów.

 

Ochrona powietrza

Za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, niezależnie od ich wielkości, rodzaju i prowadzonej działalności czy stopnia szkodliwości dla środowiska, przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć roczny raport do KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami) do końca lutego za cały poprzedni rok. Wprowadzanie gazów i pyłów w przedsiębiorstwie obejmuje m.in. emisję z instalacji, urządzeń, używanych substancji, klimatyzacji, kotłów, wózków widłowych LPG czy samochodów służbowych.

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty środowiskowe ponosi się za wszystkie substancje wprowadzone do powietrza w sposób zorganizowany i niezorganizowany, emisję gazów cieplarnianych oraz składowanie odpadów w danym okresie rozliczeniowym. Gdy roczna wysokość opłat przekracza 100 zł, należy przedłożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska. Sprawozdanie z tego zakresu należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca za cały poprzedni rok.

 

Gospodarka wodna

Zasadniczo ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w swym aktualnym brzmieniu mówi o konieczności składania sprawozdań (oświadczeń) związanych z gospodarką wodnościekową w dwóch miejscach tj. art. 304 i art. 552.

Art. 304 dotyczy obowiązku przekazywania wyników pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, który powinien być realizowany zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. Z kolei art. 552 mówi o oświadczeniach podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi  wodne. Sprawozdania te wnosi się do właściwego organu do spraw wodnoprawnych lub wydania pozwolenia zintegrowanego oraz właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Jak Ekologus może Ci pomóc?

Możemy pomóc Twojej firmie w przygotowaniu sprawozdań z zakresu ochrony środowiska

Zapraszamy do kontaktu >>

Powrót

Może Cię również zainteresować

Dofinansowanie w woj. mazowieckim na transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ – nabór do 22.01.2024′

Dofinansowanie w woj. mazowieckim na transformację przedsiębiorstw w kierunku GOZ – nabór do 22.01.2024′

Po dużym zainteresowaniu pierwszym pilotażowym konkursem PARP’u dla MŚP z Polski Wschodniej na realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji (Gospodarki w Obiegu Zamkniętym = Gospodarki Cyrkularnej), ruszył kolejny projekt dla przedsiębiorstw MŚP z całego…

02.01.2024

Czytaj dalej
Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów…

09.12.2020

Czytaj dalej

Zaufali nam

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT [1998 r.]

Zakłady Sprzętu Sportowego POLSPORT prowadzą stałą współpracę z Ekologus od 1994 r. Ekologus opracował dla naszego przedsiębiorstwa analizę oddziaływania na powietrze atmosferyczne oraz wykonał pomiary emisji na emitorach.

(…) Pragniemy podkreślić, iż z zawartej z naszym przedsiębiorstwem umowy Ekologus wywiązał się rzetelnie i terminowo. Ponadto, niezależnie od wykonywanych opracowań, mogliśmy liczyć na fachowe doradztwo i konsultacje z zakresu środowiska.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej