Czy wiesz, że zgodnie z nową normą ISO 45001 masz obowiązek reagować na sytuacje awaryjne?

 

Czy wiesz, że w normie ISO 45001 figuruje zapis, który nakłada na pracodawcę nowe obowiązki? Zgodnie z nim pracodawca powinien zapewnić swoim podwładnym szkolenie oraz ćwiczenia planowanej zdolności reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne. Ponadto organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymać proces(-y) potrzebny(-e) do przygotowania się i reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne, zidentyfikowane w 6.1.2.1, takie jak:

 1. ustalenie planowanego reagowania na sytuacje awaryjne, z udzieleniem pierwszej pomocy włącznie,
 2. zapewnienie szkolenia dotyczącego planowanego reagowania,
 3. okresowe testowanie i ćwiczenie planowanej zdolności reagowania,
 4. ocenę efektów działania i, jeżeli to konieczne, aktualizację planowanego reagowania po testach, a w szczególności po wystąpieniu sytuacji awaryjnych,
 5. przekazywanie i dostarczanie wszystkim pracownikom istotnych informacji o ich obowiązkach i odpowiedzialności,
 6. przekazywanie istotnych informacji wykonawcom, gościom, służbom ratowniczym, organom Administracji i, jeżeli jest to odpowiednie, społeczności lokalnej,
 7. uwzględnienie potrzeb i możliwości wszystkich odpowiednich stron zainteresowanych i zapewnienie ich zaangażowania, jeżeli jest to odpowiednie, w opracowaniu planowanego reagowania.

 

Wszelkie udokumentowane informacje, które dotyczą procesu(-ów) oraz planów reagowanie na potencjalne sytuacje awaryjne, powinny być przechowywane.

 

Co ryzykujesz, nie przykładając wagi do szkoleń pracowników z zapobiegania awariom?

 

 • po pierwsze – stwarzasz zagrożenie dla zdrowia ludzi, a przecież zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są dla Ciebie ważne,
 • po drugie – narażasz środowisko, w którym żyjemy, na ryzyko zanieczyszczenia w przypadku awarii, niekontrolowanych wycieków substancji niebezpiecznych,
 • po trzecie – Twoja firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej, w związku z USTAWĄ z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
 • a w konsekwencji – narażasz firmę na straty finansowe, związane z karami i kosztami usuwania skutków wycieków.

 

Jak przygotować się i reagować na potencjalne sytuacje awaryjne?

 

Warto postawić na zakup sorbentów, dzięki którym usuwanie olejów, emulsji czy chemikaliów będzie przede wszystkim bezpieczne i szybkie. Dużą zaletą sorbentów jest to, że w bardzo krótkim czasie pochłaniają wszelkiego rodzaju wycieki (olejów, emulsji, chemikaliów – również agresywnych i żrących, oraz innych płynów). W ten sposób straty w miejscu pracy są zminimalizowane, a szkody w środowisku naturalnym – ograniczone.

Sorbenty są niezastąpionym środkiem prewencyjnym, wszędzie tam, gdzie może dojść do zanieczyszczenia środowiska lub wystąpienia zagrożeń dla pracowników, między innymi w zakładach, magazynach, składach odpadów, laboratoriach itd.

 

Warto zaopatrzyć się w zestawy awaryjne, które wyposażone są w:

 • środki do likwidacji wycieków i zanieczyszczeń (np. rękawy, poduszki, maty, sypki sorbent),
 • pastę uszczelniającą na uszkodzone, pęknięte zbiorniki
 • środki ochronne osobistej dla użytkowników,
 • sprzęt do sprzątania,
 • inne akcesoria dostosowane do określonych wymogów.

 

Zestawy awaryjne zapewniają wygodę użytkowania i bezpieczne przechowywanie sorbentów. Każdy zestaw, wraz z jego wyposażeniem, może być dostosowany do indywidualnych preferencji Klienta, uwzględniając wszelkie rodzaje zagrożeń, które dotyczą danego wydziału lub grupy stanowisk.

 

DUŻO  ŁATWIEJ  I  TANIEJ  JEST ZAPOBIEGAĆ WYPADKOM, URAZOM CZY ZANIECZYSZCZENIOM ŚRODOWISKA, ANIŻELI JE NAPRAWIAĆ!

 

W ofercie naszej firmy znajdują się różnego rodzaju sorbenty i zestawy awaryjne, które pomogą zabezpieczyć miejsce pracy i środowisko na wypadek awarii i wycieku.

Więcej >> Sprzedaż sorbentów<<

 

Szkolenia z postępowania na wypadek awarii z instruktażem

 

Ponadto serdecznie zapraszamy do zamówienia szkolenia dla dowolnej grupy pracowników z postępowania na wypadek awarii. Szkolenie to należy przeprowadzić po wcześniejszej wizji (audycie) w zakładzie oraz analizie poszczególnych stanowisk, możliwych zagrożeń oraz stosowanych substancji i preparatów.

 

Ekologus od 1995 roku prowadzi szkolenia na indywidualne zamówienie Klienta w formie teoretyczno-praktycznej z Postępowania na wypadek awarii oraz Wykorzystania zestawów awaryjnych.

Na tych szkoleniach poruszane są zagadnienia związane z:

 • wymaganiami i konsekwencjami prawnymi za niekontrolowane wycieki,
 • zagrożeniami jakie niesie wyciek substancji niebezpiecznych,
 • wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędne zestawy.

 

Prowadzony jest także instruktaż praktyczny jak zapobiegać awariom stosując sorbenty i zestawy awaryjne. Pracujemy zarówno z naszym asortymentem, jak również na produktach znajdujących się na stanie Klienta. W ramach usługi szkoleniowej oferujemy także dobór zestawów awaryjnych do indywidualnych potrzeb.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat szkolenia z postępowania na wypadek awarii, to zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail szkolenia@ekologus.pl  lub telefonicznie 606 914 909.
 

 

Autor artykułu:

mgr inż. Anna Buchta
Prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

Nowe inwestycje w Przedsiębiorstwie – brak współpracy służb ds. rozwoju ze służbami ochrony środowiska

Obserwuję jako zjawisko bardzo częste, wręcz nagminny brak wzajemnej wymiany informacji między służbami odpowiedzialnymi za inwestycje, czyli planowanie i rozwój Firmy, a służbami ochrony środowiska. Dotyczy to głównie etapu przedrealizacyjnego, czyli informacji o: rodzaju i wielkości…

26.09.2019

Czytaj dalej
Prawo wodne po nowemu – kluczowe zmiany od lipca 2017

Prawo wodne po nowemu – kluczowe zmiany od lipca 2017

W ostatnich miesiącach, w mediach ponownie zaczęły pojawiać się wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Środowiska zapowiadające zmianę obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Przygotowywany od dłuższego czasu projekt nowej ustawy Prawo wodne ma zostać…

24.04.2017

Czytaj dalej

Zaufali nam

RUE Sp. z o.o.

RUE Sp. z o.o. [2010 r.]

Grupa Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej wykonała na nasze zlecenie inwentaryzację dendrologiczną wraz z wnioskiem o wycinkę drzew (…).

Grupa Ekologus Sp. z o.o. wykonała powierzone zadanie terminowo i jakościowo dobrze. Oceniając wysoko poziom wykonanych usług, solidność i zaangażowanie pracowników, udzielamy firmie pełnych referencji jako sprawdzonego wykonawcę ww. prac.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej