Czy wiesz, że zgodnie z nową normą ISO 45001 masz obowiązek reagować na sytuacje awaryjne?

 

Czy wiesz, że w normie ISO 45001 figuruje zapis, który nakłada na pracodawcę nowe obowiązki? Zgodnie z nim pracodawca powinien zapewnić swoim podwładnym szkolenie oraz ćwiczenia planowanej zdolności reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne. Ponadto organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymać proces(-y) potrzebny(-e) do przygotowania się i reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne, zidentyfikowane w 6.1.2.1, takie jak:

 1. ustalenie planowanego reagowania na sytuacje awaryjne, z udzieleniem pierwszej pomocy włącznie,
 2. zapewnienie szkolenia dotyczącego planowanego reagowania,
 3. okresowe testowanie i ćwiczenie planowanej zdolności reagowania,
 4. ocenę efektów działania i, jeżeli to konieczne, aktualizację planowanego reagowania po testach, a w szczególności po wystąpieniu sytuacji awaryjnych,
 5. przekazywanie i dostarczanie wszystkim pracownikom istotnych informacji o ich obowiązkach i odpowiedzialności,
 6. przekazywanie istotnych informacji wykonawcom, gościom, służbom ratowniczym, organom Administracji i, jeżeli jest to odpowiednie, społeczności lokalnej,
 7. uwzględnienie potrzeb i możliwości wszystkich odpowiednich stron zainteresowanych i zapewnienie ich zaangażowania, jeżeli jest to odpowiednie, w opracowaniu planowanego reagowania.

 

Wszelkie udokumentowane informacje, które dotyczą procesu(-ów) oraz planów reagowanie na potencjalne sytuacje awaryjne, powinny być przechowywane.

 

Co ryzykujesz, nie przykładając wagi do szkoleń pracowników z zapobiegania awariom?

 

 • po pierwsze – stwarzasz zagrożenie dla zdrowia ludzi, a przecież zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są dla Ciebie ważne,
 • po drugie – narażasz środowisko, w którym żyjemy, na ryzyko zanieczyszczenia w przypadku awarii, niekontrolowanych wycieków substancji niebezpiecznych,
 • po trzecie – Twoja firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności prawnej, w związku z USTAWĄ z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
 • a w konsekwencji – narażasz firmę na straty finansowe, związane z karami i kosztami usuwania skutków wycieków.

 

Jak przygotować się i reagować na potencjalne sytuacje awaryjne?

 

Warto postawić na zakup sorbentów, dzięki którym usuwanie olejów, emulsji czy chemikaliów będzie przede wszystkim bezpieczne i szybkie. Dużą zaletą sorbentów jest to, że w bardzo krótkim czasie pochłaniają wszelkiego rodzaju wycieki (olejów, emulsji, chemikaliów – również agresywnych i żrących, oraz innych płynów). W ten sposób straty w miejscu pracy są zminimalizowane, a szkody w środowisku naturalnym – ograniczone.

Sorbenty są niezastąpionym środkiem prewencyjnym, wszędzie tam, gdzie może dojść do zanieczyszczenia środowiska lub wystąpienia zagrożeń dla pracowników, między innymi w zakładach, magazynach, składach odpadów, laboratoriach itd.

 

Warto zaopatrzyć się w zestawy awaryjne, które wyposażone są w:

 • środki do likwidacji wycieków i zanieczyszczeń (np. rękawy, poduszki, maty, sypki sorbent),
 • pastę uszczelniającą na uszkodzone, pęknięte zbiorniki
 • środki ochronne osobistej dla użytkowników,
 • sprzęt do sprzątania,
 • inne akcesoria dostosowane do określonych wymogów.

 

Zestawy awaryjne zapewniają wygodę użytkowania i bezpieczne przechowywanie sorbentów. Każdy zestaw, wraz z jego wyposażeniem, może być dostosowany do indywidualnych preferencji Klienta, uwzględniając wszelkie rodzaje zagrożeń, które dotyczą danego wydziału lub grupy stanowisk.

 

DUŻO  ŁATWIEJ  I  TANIEJ  JEST ZAPOBIEGAĆ WYPADKOM, URAZOM CZY ZANIECZYSZCZENIOM ŚRODOWISKA, ANIŻELI JE NAPRAWIAĆ!

 

W ofercie naszej firmy znajdują się różnego rodzaju sorbenty i zestawy awaryjne, które pomogą zabezpieczyć miejsce pracy i środowisko na wypadek awarii i wycieku.

Więcej >> Sprzedaż sorbentów<<

 

Szkolenia z postępowania na wypadek awarii z instruktażem

 

Ponadto serdecznie zapraszamy do zamówienia szkolenia dla dowolnej grupy pracowników z postępowania na wypadek awarii. Szkolenie to należy przeprowadzić po wcześniejszej wizji (audycie) w zakładzie oraz analizie poszczególnych stanowisk, możliwych zagrożeń oraz stosowanych substancji i preparatów.

 

Ekologus od 1995 roku prowadzi szkolenia na indywidualne zamówienie Klienta w formie teoretyczno-praktycznej z Postępowania na wypadek awarii oraz Wykorzystania zestawów awaryjnych.

Na tych szkoleniach poruszane są zagadnienia związane z:

 • wymaganiami i konsekwencjami prawnymi za niekontrolowane wycieki,
 • zagrożeniami jakie niesie wyciek substancji niebezpiecznych,
 • wyposażeniem stanowisk pracy w niezbędne zestawy.

 

Prowadzony jest także instruktaż praktyczny jak zapobiegać awariom stosując sorbenty i zestawy awaryjne. Pracujemy zarówno z naszym asortymentem, jak również na produktach znajdujących się na stanie Klienta. W ramach usługi szkoleniowej oferujemy także dobór zestawów awaryjnych do indywidualnych potrzeb.

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat szkolenia z postępowania na wypadek awarii, to zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail szkolenia@ekologus.pl  lub telefonicznie 606 914 909.
 

 

Autor artykułu:

mgr inż. Anna Buchta
Prezes Zarządu Ekologus Sp. z o.o.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Czym są historyczne zanieczyszczenia i jakie obowiązki ma właściciel gruntu?

Czym są historyczne zanieczyszczenia i jakie obowiązki ma właściciel gruntu?

  Zanieczyszczenie powierzchni ziemi W ustawie Prawo ochrony środowiska określono zasady ochrony powierzchni ziemi, sposób identyfikacji zanieczyszczeń, rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz remediacji. Ta ostatnia oznacza prowadzenie w stosunku do gleby, ziemi i wód gruntowych…

25.09.2019

Czytaj dalej
REMEDIACJA – czym jest, na czym polega, kiedy jest wymagana?

REMEDIACJA – czym jest, na czym polega, kiedy jest wymagana?

Słowo „remediacja” pochodzi od łacińskiego słowa „remedium” inaczej oznacza środek zaradczy. Remediacją gruntu nazywa się działanie, którego celem jest przywrócenie przyrodzie równowagi, którą zaburzył człowiek. Remediacja polega na zmniejszeniu ilości substancji…

15.06.2022

Czytaj dalej

Zaufali nam

Nemak Poland Sp. z o.o.

Nemak Poland Sp. z o.o. [2016 r.]

Nemak Poland Sp. z o.o. współpracuje z firmą Ekologus Sp. z o.o. (…) od 2003 roku. W tym czasie korzystaliśmy m.in. z usług firmy w obszarze przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowych.

(…) Firma Ekologus Sp. z o.o. wykonała powyższe opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W/w analiza konieczności sporządzenia raportu początkowego została zaakceptowana przez Śląski Urząd Marszałkowski. Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę możemy polecić usługi firmy Ekologus Sp. z o.o.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej