Jesteś tutaj

Teksid Poland

Teksid Poland

Firma "EKOLOGUS" wykonała dla nas następujące prace

  • Inwentaryzacja emitorów i źródeł emisji
  • Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
  • Pomiary emisji zanieczyszczeń
  • Aneksy do analizy, w związku z zachodzącymi zmianami w procesie produkcji
  • Analizę zasięgu oddziaływania hałasu (...)