Jesteś tutaj

Szkolenia

Szkolenia

Tytuł szkolenia Data Miejsce
Kierownik Składowiska Odpadów 19.09.2019 do 20.09.2019 Bielsko-Biała
Kompendium wiedzy z ochrony środowiska (5 dni) - Inwestycje | Powietrze | Woda | Odpady | Opakowania - 2019 18.11.2019 do 22.11.2019 Bielsko-Biała
Kierownik Składowiska Odpadów 05.12.2019 do 06.12.2019 Bielsko-Biała

Ochrona środowiska

Szkolenia obejmują tematykę związaną z wszystkimi komponetami środowiska - powietrzem, wodą, ziemią oraz glebą. Śledząc najnowsze zmiany legislacyjne i potrzeby rynku aktualizujemy zakres naszych szkoleń.

więcej »

Systemy zarządzania

Ideą szkoleń jest praktyczne ujęcie zasad zarządzania, które zagwarantują pozytywne efekty w codziennej pracy menedżerów średniego i wyższego szczebla, kadry kierowniczej oraz liderów zespołów.

więcej »

Menedżerskie i biznesowe

Ofertę tej tematyki szkoleń kierujemy do biznesu, administracji, branży turystycznej i hotelarskiej. Promujemy właściwe relacje w biznesie, umiejętność komunikacji, zasad fair-play wśród różnych grup zawodowych.

więcej »

 


Dla firm z sektora MŚP jest możliwość dofinansowania naszych usług szkoleniowych i doradczych do 80% w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

Ekologus posiada Certyfikat jakości usług szkoleniowo-doradczych według Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby firm Szkoleniowych SUS 2.0.

 

SZKOLENIA:

Szkolenia podnoszące kompetencje pracowników i kadry kierowniczej z zagadnień:

 • EKOLOGICZNYCH:
  Ochrona Środowiska (Ochrona powietrza, Gospodarka odpadami i opakowaniami, Gospodarka wodno-ściekowa, obowiązki zarządzających składowiskiem odpadów, dyrektywa IED, KOBiZE, Opłaty i sprawozdawczość, szkody w środowisku), REACH i CLP, Ratownictwo chemiczne, Systemy Zarządzania i BHP.
 • SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA:
  Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratorium wg ISO/IEC 17025, Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001,System Zarządzania Energia wg normy 50001.
 • KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH:
  Zarządzanie relacjami z klientem, Zarządzanie zespołem osób, Lean manufacuring, Marketing (głównie w social mediach). Zarządzanie sobą w czasie, Radzenie sobie ze stresem, Asertywność, Komunikacja, Sztuka wystąpień publicznych, Akademia wizerunku.

 

SZKOLENIA CERTYFIKOWANE NA:

 • Auditora Systemu Zarządzania Środowiskowego
 • Auditora Zintegrowanego Systemu Zarządzania (jakość, środowisko, BHP)
 • Specjalistę ds. Ochrony Środowiska
 • Specjalista ds. Marketingu
 • Specjalista ds. Zarządzania Relacjami
 • Menedżer ds. Zarządzania Produkcją

 

SZKOLENIA DEDYKOWANE (ZAMKNIĘTE):

Szkolenia proponowane przy potrzebie przeszkolenia co najmniej 5 osób z danej instytucji, dostosowywane do indywidualnych potrzeb Zamawiającego:

 • W zakresie merytorycznym i formie zajęć - metodologię i formę prowadzenia zajęć dopasowujemy do specyfiki omawianych tematów, a bazowy program szkoleń opracowujemy według specyficznych wymagań Klienta wynikających z przeprowadzonej analizy potrzeb,
 • Przy doborze lokalizacji i terminu - miejsce i czas prowadzenia zajęć ustalamy z Klientem indywidualnie - stawiamy na komfort naszych szkoleń,
 • Przy ustalaniu kwoty - Klient płaci za realną wielkość zlecenia i faktyczną ilość przeszkolonych osób.

 

KONFERENCJE - SPOTKANIA BIZNESOWE

Spotkania dla przedstawicieli Przedsiębiorstw będące platformami wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY:

Wysoki standard obsługi

Każdy projekt szkoleniowy przygotowujemy z należytą starannością, dbając o jakość merytoryczną szkolenia, profesjonalne podejście do potrzeb i oczekiwań odbiorców oraz o standard obsługi przed, w trakcie i po szkoleniu.

Zapewniamy wykłady w salach szkoleniowych o podwyższonym standardzie, wyżywienie - przerwy kawowe oraz obiady, organizację czasu wolnego podczas kilkudniowych szkoleń. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów drukowanych oraz zaświadczenie imienne o uczestnictwie w szkoleniu, jak również może ubiegać się o certyfikat (po zdaniu stosownego egzaminu).

 

Realna wiedza od specjalistów z branży

Starannie wyselekcjonowany zespół profesjonalnych wykładowców, trenerów i ekspertów w wielu dziedzinach, przekłada się na wysoki poziom organizowanych szkoleń. Zależy nam na wymiernym efekcie i rzeczywistym transferze wiedzy oraz doświadczeń, aby realnie poprawić umiejętności przydatne w pracy.

Nasi wykładowcy dostępni są dla uczestników po szkoleniu w ramach darmowych konsultacji.

 

Proponowane formy szkoleń w kraju i za granicą

 • Szkolenia, seminaria
 • Kursy, treningi
 • Warsztaty techniczne
 • Konferencje
 • Wymiana doświadczeń i myśli technicznych
 • Wyjazdy studyjne

Organizowane przez firmę szkolenia mają charakter teoretyczny i praktyczny.

Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania uczestników w zagadnienia, poszczególne tematy mogą być modyfikowane i wzbogacane o liczne ćwiczenia i studia przypadków. Podczas warsztatów stosowane są interaktywne formy treningu, pozwalające przyswajać wiedzę i rozwijać umiejętności.

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń! +48 33 496 03 00