• TWÓJ PARTNER

  W BIZNESIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

  od 1989
 • USŁUGI EKSPERCKIE
  POZNAJ NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĘ
  Wnioski o:
  - uzyskanie pozwolenia zintegrowanego;
  - uzyskanie pozwolenia sektorowego;
  - monitoring środowiska;
  - rekultywacje;

  OCHRONA ŚRODOWISKA

 • SZKOLENIA
  Nasi trenerzy to praktycy i specjaliści

  Zależy nam na wymiernym efekcie i rzeczywistym transferze wiedzy oraz doświadczeń,
  tak aby przekazać praktyczne umiejętności i przydatną wiedzę.

  Realna wiedza i wysoka jakość obsługi
  - Ochrona środowiska
  - Systemy zarządzania
  - Menedżerskie
  - Biznesowe

Jesteś tutaj

Opracowania dokumentacji , ekspertyz

Doradztwo i outsourcing ekologiczny

Doradztwo i outsourcing ekologiczny

 • outsourcing ekologiczny
 • stałej obsługa związana z ochroną środowiska
 • konsultacje techniczne i prawne
 • weryfikacje dokumentacji
 • naliczanie opłat środowiskowych

Pomiary i analizy

Pomiary i analizy

 • pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza
 • pomiary poziomu hałasu przemysłowego w środowisku
 • badania gleb i wód podziemnych
 • badania wody i ścieków
 • badania odpadów i kompostu

Audyty systemów zarządzania

Audyty systemów zarządzania

 • podnoszenie efektywności organizacji
 • wdrażanie systemów zarządzania
 • weryfikacja zgodności z normami
 • budowanie dobrych relacji wewnątrz organizacji

 

Firma Ekologus oferuje opracowania dokumentacji i ekspertyz:

 • Raporty początkowe
 • Karty informacyjne przedsięwzięcia
 • Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko
 • Ocena ryzyka zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska
 • Wnioski, opracowania
  • z zakresu powietrza atmosferycznego (na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, zgłoszenia instalacji)
  • z zakresu gospodarki odpadami (wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów)
  • z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego)
 • Pozwolenia zintegrowane
 • Dokumentacje dla administracji
  • plany gospodarki odpadami i aktualizacje
  • programy ochrony środowiska
  • opracowania ekofizjograficzne
  • prognozy skutków ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń! +48 33 496 03 00