Model Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2011

Celem międzynarodowej normy ISO 50001:2011 jest udzielanie organizacjom pomocy w zakresie wdrażania systemów i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy wyniku energetycznego organizacji, w tym :

  • efektywności energetycznej oraz
  • zużycia i wykorzystania energii.

Wdrożenie tego międzynarodowego modelu zarządzania ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i podobnych wpływów środowiskowych oraz kosztów energii poprzez systematyczne zarządzanie energią. Norma ta ma zastosowanie do organizacji wszystkich typów i rozmiarów.
Skuteczność procesu wdrażania zależy od zaangażowania wszystkich pracowników zatrudnionych w danej organizacji, a zwłaszcza jej najwyższego kierownictwa.

Ekologus Sp. z o.o. prowadzi prace wdrożeniowe tego systemu jak również pomaga pełnomocnikom w przygotowaniu zespołów wdrożeniowych zarówno w zakresie szkoleń jak i konsultacji lub opracowaniu dokumentacji systemowej.

Zadzwoń, napisz! Zapytaj o szczegóły

tel: (33) 496 03 00, tel: (33) 822 90 27, ekologus@ekologus.pl

ISO 50001:2011 określa wymagania systemu zarządzania energią (SZE), na podstawie których można definiować i wprowadzać politykę energetyczną, ustanawiać cele, zadania i plany działań uwzględniające wymagania prawne i informacje związane ze znaczącym wykorzystaniem energii. SZE pozwala organizacji na osiągnięcie wyznaczonych w polityce zobowiązań, podejmowanie działań koniecznych do doskonalenia wyniku energetycznego oraz wykazania zgodności systemu z wymaganiami określonymi w tej normie. Wymagania zawarte w ISO 50001:2011 dotyczą działań znajdujących się pod kontrolą organizacji, natomiast jej zastosowanie może podlegać modyfikacjom mającym na celu dopasowanie normy do indywidualnych wymagań organizacji.

System Zarządzania Energią zgodny z wymaganiami ISO 50001:2011 oparty jest, podobnie jak inne modele zarządzania wydane przez ISO, na metodologii ciągłego doskonalenia wg zasady Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj” i wprowadza zarządzanie energią do zwykłych praktyk organizacyjnych przy czym w ujęciu zarządzania energią wg normy, metodologię PDCA można przedstawić następująco:

  • Planuj: przeprowadzić przegląd energetyczny i ustalić poziom bazowy wykorzystania energii, wskaźniki wyniku energetycznego, cele, zadania i plany działań niezbędne do osiągnięcia poprawy wyniku energetycznego, zgodnie z polityką energetyczną organizacji
  • Wykonaj: zrealizować plany działań zarządzania energią
  • Sprawdź: monitorować i mierzyć procesy kluczowych aspektów działalności, które mają wpływ na wynik energetyczny w odniesieniu do polityki i celów energetycznych, a także przygotować sprawozdania z wyników takich pomiarów
  • Działaj: podejmować działania zmierzające do ciągłego doskonalenia funkcjonowania systemu zarządzania energią i poprawy wyniku energetycznego

Przyjęcie do stosowania w organizacji zasad międzynarodowej normy ISO 50001:2011 na całym świecie przyczyni się do wydajniejszego wykorzystywania dostępnych źródeł energii, zwiększenia konkurencyjności oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i podobnych wpływów środowiskowych. Niniejsza norma ma zastosowanie niezależnie od wykorzystywanego rodzaju energii.
Model ten oparty jest o wspólne elementy norm ISO dotyczących systemów zarządzania, co zapewnia wysoki stopień kompatybilności, zwłaszcza z ISO 9001 i ISO 14001. Norma ISO 50001:2011 różni się w niewielkim stopniu od modelu europejskiego PN-EN 16001:2009 przyjętego również w Polsce.

Do najważniejszych różnic zaliczyć należy przede wszystkim podejście do identyfikacji kluczowych elementów z punktu widzenia wymagań określonych w terminologii obydwu norm, gdzie w normie europejskiej przyjęto zasadę identyfikacji aspektów energetycznych jako podstawy wdrożenia SZE oraz zastosowanie podobnych mechanizmów funkcjonowania do międzynarodowej normy ISO 14001:2004. W normie ISO 50001:2011 za główny trzon przyjęto przeprowadzenie przeglądu energetycznego oraz ustalenia tzw. bazowego poziomu wykorzystania energii przy określeniu odpowiednich wskaźników wykorzystania i zużycia energii dla zapewnienia poprawy wyniku energetycznego i efektywności energetycznej.

Skorzystaj z doświadczenia Ekologus w zakresie szkoleń i konsultacji!

Zadzwoń, napisz! Zapytaj o szczegóły…

tel: (33) 496 03 00, tel: (33) 822 90 27, ekologus@ekologus.pl

Powrót

Może Cię również zainteresować

Co powinien wiedzieć Kierownik składowiska odpadów?

Co powinien wiedzieć Kierownik składowiska odpadów?

Po wakacjach rusza kolejna edycja szkoleń pt. „Kierownik Składowiska Odpadów”, które odbędą się w dniach 12-13.09.2022’ oraz 17-18.11.2022′. Jest to dobra okazja do tego, aby usystematyzować swoją wiedzę m.in. przed przystąpieniem do Egzaminu Państwowego stwierdzającego…

02.08.2022

Czytaj dalej
Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Magazynowanie odpadów wg nowych przepisów

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmujące wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów…

09.12.2020

Czytaj dalej

Zaufali nam

ALUMETAL

ALUMETAL [2020 r.]

„Z firmą Ekologus Sp. z o.o. współpracujemy od 2018 roku w trakcie realizacji kilku projektów związanych z ochroną środowiska. (…) Zastosowana przez Ekologus Sp. z o.o. metoda oczyszczania gruntu okazała się bardzo skuteczna.

Firmę Ekologus Sp. z o.o. polecam jako partnera wszystkim przedsiębiorcom, którym zależy na profesjonalnym rozwiązaniu problemów w zakresie ochrony środowiska.”

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej