Szkolenie otwarte - Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne w praktyce

Szkolenie hybrydowe: stacjonarne połączone z usługą zdalną w czasie rzeczywistym

On-line na platformie ZOOM lub stacjonarnie w siedzibie firmy Ekologus - ul. Jaskółcza 29, Bielsko-Biała (za dodatkową opłatą)

Najbliższe szkolenie
Dane kontaktowe

adres e-mail: szkolenia@ekologus.pl

tel: +48 33 496 0300

tel: +48 606 914 909

Pobierz kartę zgłoszenia

Chcesz zagwarantować swoje miejsce na szkoleniu?

Napisz do nas, aby otrzymać link do przedpłaty:

szkolenia@ekologus.pl

Program szkolenia

Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne w praktyce – jak powinna wyglądać zawartość operatów i zgłoszeń wodnoprawnych

 • Kluczowe źródła przepisów.
 • Przypomnienie aktualnego zakresu pozwoleń wodnoprawnych.
 • Cele środowiskowe w gospodarce wodnej a możliwość uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Treść pozwoleń wodnoprawnych.
 • Jak dokonać zgłoszenia wodnoprawnego:
  – omówienie działań wymagających zgłoszenia wodnoprawnego przy prowadzeniu działalności gospodarczej,
  – kluczowe elementy procedury zgłoszenia,
  – omówienie elementów zgłoszenia wodnoprawnego.
 • Organy wydające pozwolenia wodnoprawne i przyjmujące zgłoszenia.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:
  – jakie są elementy wniosku o pozwolenie wodnoprawne,
  – rola ocen wodnoprawnych,
  – zawartość różnych typów pozwoleń wodnoprawnych.
 • Źródła danych na cele sporządzenia operatów wodnoprawnych.
 • Najczęściej spotykane błędy, czego należy unikać.

Wykładowcy

Ekspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych.

Ma ponad 24 lata stażu pracy w administracji publicznej – doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w Starostwie Powiatowym jako Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII oraz geologii złożowej kategorii III. Z ramienia Powiatu Gliwickiego przewodniczący Komisji Ekologii Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz członek Komisji Geologii i Górnictwa Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, obowiązkami i odpowiedzialnością jaka spoczywa na przedsiębiorcach, a także z konsekwencjami prowadzenia niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej.

Szkolenie doskonalące dla osób posiadających lub planujących uzyskać pozwolenie/zgodę wodnoprawną zwracające szczególną uwagę na:

 • omówienie działań wymagających zgłoszenia wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego,
 • wskazanie, jakie zapisy są szczególnie istotne w treści różnych typów pozwoleń wodnoprawnych,
 • przedstawienie kluczowych elementów procedury zgłoszenia,
 • omówienie, co powinna zawierać dokumentacja – część opisowa i graficzna,
 • omówienie zakresu i treść obowiązkowych pomiarów odprowadzanych ścieków lub jakości pobieranej wody,
 • przedstawienie najczęściej spotykanych błędów i jak należy ich unikać.

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • zdobycie niezbędnej wiedzy związanej z dokumentacją z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;
 • poznanie aktualnych przepisów prawnych dotyczących prawa wodnego;
 • poznanie, co powinny zawierać różnego typu pozwolenia wodnoprawne i gdzie szukać danych do ich sporządzenia;
 • unikniecie kar wynikających z niedotrzymania wymogów prawnych.

Adresaci

 • Pracodawcy i podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 • Specjaliści ds. ochrony środowiska.

Forma szkolenia

Szkolenie przeprowadzone w formie wirtualnego spotkania w zamkniętym pokoju na platformie ZOOM. Forma szkolenia obejmuje wykłady podparte prezentacją multimedialną z komentarzami i wyjaśnieniami prowadzących, z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w trakcie oraz po szkoleniu. Przewidziana jest także dyskusja i analiza zagadnień problemowych (dotyczących tematyki poruszanej na szkoleniu) przedstawianych przez uczestników.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej obejmujące treść szkolenia oraz fragmenty aktualnych przepisów.

Istnieje możliwość otrzymania materiałów w wersji drukowanej za dodatkową opłatą.

Czas trwania

1 dzień 7 godzin zegarowych (w tym 8h lekcyjnych wykładów + dwie krótsze przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa).

Szkolenie prowadzone w godzinach 8.30-15.30.

Nasze uprawnienia

Ekologus posiada certyfikat jakości usług szkoleniowo-doradczych według standardu usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Rejestr Instytucji Szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny: 2.24/00053

SUS 2.0

Certyfikat Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych

BTECedexcel

Międzynarodowy certyfikat wg standardów BTEC Szkolenia, Treningi i Doradztwo w rozwoju organizacji

Zaufali nam między innymi

Potrzebujesz uzyskać lub zmienić pozwolenie m.in.:

 • z zakresu gospodarki odpadami;
 • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • wodnoprawne;
 • zintegrowane.
Zobacz naszą ofertę dokumentacji środowiskowych

Potrzebujesz analizę wyników lub opracowanie planu remediacji

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz naszą ofertę remediacji

Chcesz zostać kierownikiem składowiska odpadów?

Zapisz się już dziś!

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej