• TWÓJ PARTNER

  W BIZNESIE I OCHRONIE ŚRODOWISKA

  od 1989
 • USŁUGI EKSPERCKIE
  POZNAJ NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĘ
  Wnioski o:
  - uzyskanie pozwolenia zintegrowanego;
  - uzyskanie pozwolenia sektorowego;
  - monitoring środowiska;
  - rekultywacje;

  OCHRONA ŚRODOWISKA

 • SZKOLENIA
  Nasi trenerzy to praktycy i specjaliści

  Zależy nam na wymiernym efekcie i rzeczywistym transferze wiedzy oraz doświadczeń,
  tak aby przekazać praktyczne umiejętności i przydatną wiedzę.

  Realna wiedza i wysoka jakość obsługi
  - Ochrona środowiska
  - Systemy zarządzania
  - Menedżerskie
  - Biznesowe

Jesteś tutaj

Audyty systemów zarządzania

Doradztwo i outsourcing ekologiczny

Doradztwo i outsourcing ekologiczny

 • outsourcing ekologiczny
 • stałej obsługa związana z ochroną środowiska
 • konsultacje techniczne i prawne
 • weryfikacje dokumentacji
 • naliczanie opłat środowiskowych

Pomiary i analizy

Pomiary i analizy

 • pomiary emisji pyłów i gazów do powietrza
 • pomiary poziomu hałasu przemysłowego w środowisku
 • badania gleb i wód podziemnych
 • badania wody i ścieków
 • badania odpadów i kompostu

Audyty systemów zarządzania

Audyty systemów zarządzania

 • podnoszenie efektywności organizacji
 • wdrażanie systemów zarządzania
 • weryfikacja zgodności z normami
 • budowanie dobrych relacji wewnątrz organizacji

W ramach usługi Audytu systemów zarządzania przeprowadza się niezależne badania mające na celu stwierdzenie czy podejmowane działania ich wyniki są zgodne z zaplanowanymi ustaleniami oraz, czy ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie zaplanowanych celów.

 

Celem audytu jest zawsze pomoc Klientowi poprzez obiektywną ocenę sytuacji w przedsiębiorstwie umożliwiając stwierdzenie i skorygowanie ewentualnych nieprawidłowości.

 

Bierzemy udział w podnoszeniu efektywności organizacji między innymi poprzez dostarczanie rzetelnych, zobiektywizowanych informacji na temat aktualnego stanu jej funkcjonowania.

Oferujemy:

 • Kompleksowe wdrażanie następujących systemów zarządzania:
  - System Zarządzania Jakością
  - System Zarządzania Środowiskowego
  - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  - System Zarządzania Energią
  - System Zarządzania Jakością w Laboratorium
  - System Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności HACCP
   
 • Pomoc w określeniu stopnia spełnienia wymagań dotyczących systemów zarządzania
 • Rozwój systemu zarządzania w instytucji
 • Weryfikację spełnienia wymogów prawnych i ocenę zgodności/niezgodności z wymaganiami norm
 • Zaopiniowanie i ocenę skuteczności systemu zarządzania jakością i zidentyfikowanie możliwości do doskonalenia, do określenie polityki celów jakości
   

Ponadto w ofercie:

 • Pomoc w opracowaniu dokumentacji systemowej
 • Przeprowadzanie auditów spełniania przepisów Prawa Ochrony Środowiska
 • Szkolenia wstępne i doskonalące na auditorów wewnętrznych
 • Doradztwo przy wdrażaniu systemów zarządzania oraz z zakresu doskonalenia systemów

Zespół naszych konsultantów to Doświadczeni trenerzy a jednocześnie czynni auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących. Specjaliści, posiadający wiedzę i doświadczenie w określaniu słabych punktów systemu stale współpracujący z ekspertami danego obszaru.
 

Korzyści Klientów:

 • Uzyskanie obiektywnej i wiarygodnej informacji na temat zgodności systemu z wymaganiami
 • Możliwość skorzystania z instrumentu w zarządzaniu pozwalającym osiągnąć cele wyznaczone w ramach polityki jakości
 • Uzyskanie rekomendacji w obszarze potrzeby doskonalenia lub podjęcia działań korygujących lub zapobiegawczych
 • Budowanie dobrych relacji wewnątrz organizacji, rozwój i doskonalenie systemu zarządzania

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń! +48 33 496 03 00