Europejski Zielony Ład – co to takiego?

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie Unii Europejskiej na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ma również wspierać przekształcenie Unii Europejskiej w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce.

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Ma on pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę:

 • która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto
 • w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów
 • w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Korzyści płynące z Europejskiego Zielonego Ładu

To przede wszystkim poprawa dobrostanu i zdrowia dla przyszłych pokoleń, a co za tym idzie:

 • świeże powietrze, czysta woda, zdrowe gleby i różnorodność biologiczna;
 • wyremontowane energooszczędne budynki;
 • zdrowa i przystępna cenowo żywność;
 • większa oferta transportu publicznego;
 • czystsza energia i najnowsze ekologiczne innowacje technologiczne;
 • trwalsze produkty, które mogą podlegać naprawie, recyklingowi i mogą zostać
 • ponownie wykorzystane;
 • przyszłościowe miejsca pracy i umiejętności niezbędne do transformacji.

Europejski Zielony Ład będzie finansowany ze środków stanowiących jedną trzecią kwoty 1,8 bln euro przeznaczonej na inwestycje w ramach planu odbudowy NextGenerationEU oraz ze środków pochodzących z siedmioletniego budżetu UE.

Założenia Europejskiego Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład ma sprawić, że do 2050 r. Europa stanie się neutralna dla klimatu. Aby cel ten stał się prawnie wiążący, Komisja zaproponowała Europejskie prawo o klimacie, w którym określono między innymi nowy, ambitniejszy cel w zakresie emisji gazów cieplarnianych netto – redukcję o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

Ponad 75 proc. emisji gazów cieplarnianych w UE pochodzi z produkcji i wykorzystania energii. Dekarbonizacja systemu energetycznego UE ma zatem kluczowe znaczenie dla realizacji naszych celów klimatycznych na 2030 r. oraz długoterminowej strategii UE na rzecz osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r.

Europejski Zielony Ład skupia się na trzech głównych założeniach dotyczących przejścia na czystą energię, co pomoże ograniczyć emisje gazów cieplarnianych i poprawić naszą jakość życia. Na te założenia składają się :

 • zapewnienie przystępnych cenowo i bezpiecznych dostaw energii w UE;
 • stworzenie w pełni zintegrowanego, wzajemnie połączonego i cyfrowego unijnego rynku energii;
 • nadanie priorytetu efektywności energetycznej, poprawienie charakterystyki energetycznej budynków oraz rozwój sektora energetycznego opartego głównie na źródłach odnawialnych.

Zrównoważone systemy żywnościowe są ogniwem, który łączy zdrowie ludzi, zdrowie całych społeczeństw i zdrowie planety, dlatego są istotnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Celem zielonego ładu jest ciągłe stymulowanie gospodarki, poprawa stanu zdrowia ludzi i jakości ich życia oraz troska o przyrodę.

Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach wspólnej polityki rolnej, już teraz jest światowym standardem w zakresie bezpieczeństwa żywności, bezpieczeństwa dostaw, wartości odżywczych i jakości. Przejście na zrównoważony system żywnościowy może przynieść korzyści środowiskowe, zdrowotne i społeczne, a także sprawiedliwie rozdzielone zyski gospodarcze.

 

Propozycja współpracy

Jeśli jesteś Przedsiębiorcą i Twoja Firma, instytucja chce podjąć działania zmierzające do redukcji emisji  gazów cieplarnianych powinna rozpocząć swoje działania od pomiaru swojego śladu węglowego. Jest on liczony dla całej organizacji lub też poszczególnych zakresów. Często jest on również odnoszony do oferowanego przez firmę produktu lub pojedynczej usługi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszam do kontaktu.

Ponadto prowadzimy:

 • konsultacje techniczne i prawne z zakresu ochrony środowiska;
 • weryfikację dokumentacji pod katem spełnienia wymagań PO i innych ustaw;
 • pomoc we wdrażaniu doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania;
 • Okresowe przeglądy ekologiczne prowadzonej działalności gospodarczej oraz poszczególnych instalacji przemysłowych;
 • Pomoc w procesie uzgodnieniowym dokumentacji powierzone do wykonania dokumentacji;
 • Pomoc w naliczaniu opłat środowiskowych.

Opracowanie:
Anna Buchta – Prezes Ekologus Sp. z o.o.

Powrót

Może Cię również zainteresować

Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi w Polsce – dobrodziejstwo czy problemy?

Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi w Polsce – dobrodziejstwo czy problemy?

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska przyjęła cele Dyrektywy Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, odpowiednio przystosowując zapisy Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.z 2001 r. nr 62,…

14.06.2014

Czytaj dalej
BDO – kolejny obowiązek dla Przedsiębiorcy

BDO – kolejny obowiązek dla Przedsiębiorcy

Podstawowym obowiązkiem środowiskowym ogromnej grupy przedsiębiorców jest dokonywanie sprawozdań środowiskowych w ramach systemu BDO (Bazy Danych Odpadkowych). Jest to rejestr, w którym umieszczane są dane podmiotów, których działalność związana jest z szeroko rozumianym gospodarowaniem…

17.06.2022

Czytaj dalej

Zaufali nam

Miejski Zakład Komunikacyjny Bielsko-Biała

Miejski Zakład Komunikacyjny Bielsko-Biała [2001 r.]

Przedsiębiorstwo Ekologus wykonało dla naszego zakładu kilka ważnych opracowań, a mianowicie: analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, bilans opadów, operat wodnoprawny.

Na podstawie powyższej dokumentacji mogliśmy uzyskać stosowne decyzje administracyjne pozwalające funkcjonować bez kolizji z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Wszystkie opracowania zostały wykonane starannie, ze znajomością aktualnych przepisów i w sposób nie budzący zastrzeżeń ze strony jednostek zatwierdzająco-opiniujących.

Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe, pozwolenia zintegrowane

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
środowiskowe i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P.POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej