Jesteś tutaj

Szkolenie: Prawo wodne po nowemu – jak poradzić sobie z wdrażaniem nowych przepisów - Kraków 06.2018

Cena:

580.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą przez 10-dni po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe

Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.


ODBIERZ RABAT:

Dla Stałych Klientów

upust naliczany indywidualne dla osób/przedsiębiorstw, które korzystają z naszych usług

-10% First Minute

upust naliczany przy zgłoszeniu do 42 dni (6 tygodni) przed rozpoczęciem szkolenia.

-30% Dla grupy 3+

upust naliczany dla co trzeciej osoby zgłoszonej z tej samej firmy/instytucji

Uwaga! Rabaty nie sumują się. Upust naliczany od ceny udziału w szkoleniu bez noclegu.


SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80% NA SZKOLENIE POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH:

link do usługi >>

 

Termin szkolenia:

07.06.2018
-
Kraków

Szkolenie: Prawo wodne po nowemu – jak poradzić sobie z wdrażaniem nowych przepisów

 

Cel i korzyści szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z wdrażaniem przepisów nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Przedstawia zagadnienia o strategicznym znaczeniu z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji obowiązków z zakresu administracji

Tematyka szkolenia obejmuje system zgód wodnoprawnych jako podstawowych decyzji i zgłoszeń wymaganych dla prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej. 

W trakcie szkolenia szeroko omówione zostaną problemy związane naliczaniem opłat za usługi wodne. Nowe przepisy przedstawiane będą w sposób umożliwiający wychwycenie zmian i zagadnień problemowych.

Sposób prowadzenia szkolenia zakłada aktywny udział uczestników z możliwością zadawania pytań.

 

Adresaci:

Specjaliści ds. ochrony środowiska;
Pracownicy firm zajmujący się gospodarką wodną;
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które miały już kontakt z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie.
Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

 

Program szkolenia:

 1. Wody Polskie jako nowa instytucja gospodarująca wodami w Polsce, ich właściwość rzeczowa i miejscowa jako organu administracji.
 2. Kluczowe definicje w nowym Prawie wodnym, jak wygląda podział wód według ustawy.
 3. Kluczowe zasady dotyczące własności wód i gruntów pod wodami.
 4. Korzystanie z wód według nowych zasad a usługi wodne.
  • Zwykłe i powszechne korzystanie z wód.
  • Aktualny zakres szczególnego korzystania z wód.
  • Usługi wodne i ich zakres.
 5. Zgoda wodnoprawna jej zakres i wymagania do uzyskania.
  • Zgody wodnoprawne, ich zakres.
  • Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne oraz kluczowe zasady ich uzyskiwania, dokonywania.
  • Oceny wodnoprawne, zasady ich uzyskiwania.
  • Decyzje-zwolnienia jako zgody wodnoprawne.
 6. Strefy ochronne ujęć – nowy obowiązek aktualizacji.
 7. Pozwolenia wodnoprawne i przepisy w okresie przejściowym.
 8. Opłaty za usługi wodne – nowe opłaty w ochronie środowiska.
  • Zakres przypadków objętych opłatami za usługi wodne
  • Procedury naliczania opłat za usługi wodne.
  • Wymagane pomiary i ich zakres.
  • Sposoby obliczania wysokości opłat za poszczególne usługi wodne i przypadki szczególnego korzystanie z wód – zasady, wskazówki, stawki, przykłady.
  • Przepisy przejściowe dotyczące usług wodnych.
 9. Wody Polskie jako organ kontroli w gospodarce wodnej.

Wykładowca:

Ekspert w zakresie stosowania prawa w gospodarce wodno-ściekowej, budownictwie wodnym w postępowaniach administracyjnych. Ma ponad 22 lat stażu pracy w administracji publicznej – doświadczenie zawodowe zdobywał w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Ochrony Środowiska oraz w Starostwie Powiatowym jako Naczelnik w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, kierunku geologia. Posiadane uprawnienia geologiczne z zakresu hydrogeologii kategorii V, geologii inżynierskiej kategorii VII oraz geologii złożowej kategorii III.

 

NA ZAKOŃCZENIE KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU oraz 10-DNIOWE DARMOWE KONSULTACJE MAILOWE Z WYKŁADOWCĄ

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia