Jesteś tutaj

Szkolenie: Obowiązkowe aktualizacje systemu zarządzania środowiskowego wynikające ze zmian w systemie ekozarządzania i audytu EMAS zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2017/1505 oraz z normy ISO 14001:2015 - Kraków 2018

Cena:

1250.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 2-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą przez 10-dni po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe

Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.


ODBIERZ RABAT:

Dla Stałych Klientów

upust naliczany indywidualne dla osób/przedsiębiorstw, które korzystają z naszych usług

-10% First Minute

upust naliczany przy zgłoszeniu do 42 dni (6 tygodni) przed rozpoczęciem szkolenia.

-30% Dla grupy 3+

upust naliczany dla co trzeciej osoby zgłoszonej z tej samej firmy/instytucji

Uwaga! Rabaty nie sumują się. Upust naliczany od ceny udziału w szkoleniu bez noclegu.


SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80% NA SZKOLENIE POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH:

link do usługi >>

 

Termin szkolenia:

23.04.2018 do 24.04.2018
-
Kraków

Szkolenie: Obowiązkowe aktualizacje systemu zarządzania środowiskowego wynikające ze zmian w systemie ekozarządzania i audytu EMAS zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2017/1505 oraz z normy ISO 14001:2015

 

Cel szkolenia:

 1. zapoznanie uczestników z koniecznymi aktualizacjami systemów zarządzania środowiskowego wynikających z normy ISO 14001:2015 i europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS, zmienionymi przez wydanie normy ISO 14001:2015 i Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1505, wynikającymi z nich rozwiązaniami dla firm i jednostek sektora publicznego, zainteresowanych optymalnymi praktycznymi sposobami wdrażania SZŚ i certyfikacji ISO 14001 oraz rejestracji w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.\
 2. przygotowanie się do dostosowania elementów systemu zarządzania środowiskowego do wymagań nowej normy ISO 14001:2015 i Rozporządzenia EMAS.
 3. wykonanie ćwiczeń w zakresie dokumentowania wymagań normy ISO 14001:2015  i Rozporządzenia EMAS.
 4. wyjaśnienie wątpliwości w zakresie stosowania i interpretacji wymagań normy ISO 14001:2015 i Rozporządzenia EMAS.

 

Adresaci:

Auditorzy wewnętrzni, Pełnomocnicy ds. SZŚ oraz pracownicy delegowani przez firmy certyfikowanych na ISO 14001 lub zarejestrowanych w systemie EMAS

 

Program szkolenia:

 1. Struktura, definicje i elementy systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015  
 2. Założenia i elementy europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS wraz ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/1505  
 3. Konieczne aktualizacje i zmiany doskonalące w istniejących SZŚ wg ISO 14001:2004 wynikające z wprowadzenia nowej wersji normy ISO 14001:2015 i zmian w Załącznikach do Rozporządzenia EMAS m.in.
  • kontekst organizacji i oczekiwania stron zainteresowanych,
  • przywództwo w SZŚ,
  • aspekty środowiskowe w perspektywie cyklu życia,
  • ryzyka i szanse w obszarze zarządzania środowiskowego,
  • zobowiązania dotyczące zgodności,
  • udokumentowane informacje w SZŚ,
  • powiązanie z procesami biznesowymi m.in. poprzez stosowanie zasad rejestracji kosztów środowiskowych w firmie wg EUROSTAT i GUS.

 

NA ZAKOŃCZENIE KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU oraz 10-DNIOWE DARMOWE KONSULTACJE MAILOWE Z WYKŁADOWCĄ

Wykładowca:

Andrzej Ociepa

Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, przeglądach, wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 i EMAS oraz BHP wg PN-N-18001, a także Systemów Zarządzania Energią wg ISO 50001. Akredytowany weryfikator EMAS w zespole DQS Polska Sp. z o.o. 

Brał udział w działalności Stowarzyszenia Klubu Polskie Forum ISO14000. Kierował projektem dot. zarządzania bezpieczeństwem pracy w ramach programu europejskiego „Leonardo da Vinci”. Brał udział w organizacji i prowadzeniu wykładów na licznych konferencjach i seminariach. 
Jest autorem i współautorem poradników i materiałów informacyjnych dotyczących zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 i EMAS oraz zarządzania BHP. Członek Komitetu Technicznego PKN „zarządzanie środowiskowe”. Jest autorem i koordynatorem materiałów nt. ISO 14001 i PN-N-18001 w poradniku „Seria ISO 9000 Nowoczesne zarządzanie jakością. Poradnik dla przedsiębiorstw w zakresie norm serii ISO 9000:2004 rozszerzony o ISO 14000 i PN-N-18000”, wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. (Warszawa).

Wykładowca posiada doświadczenie dydaktyczne oraz praktyczne w zakresie wdrażania i audytowania Systemów Zarządzania Energią. Realizował projekty dot. ISO 50001 dla m.in. koksowni i dużego koncernu rafineryjno-petrochemicznego.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia