Jesteś tutaj

Szkolenie: Kontrole przedsiębiorców prowadzone przez Urzędy Marszałkowskie z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska - Warszawa

Cena:

750.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • darmowe mailowe konsultacje z wykładowcą przez 10-dni po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe

Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.


ODBIERZ RABAT:

Dla Stałych Klientów

upust naliczany indywidualne dla osób/przedsiębiorstw, które korzystają z naszych usług

-10% First Minute

upust naliczany przy zgłoszeniu do 42 dni (6 tygodni) przed rozpoczęciem szkolenia.

-30% Dla grupy 3+

upust naliczany dla co trzeciej osoby zgłoszonej z tej samej firmy/instytucji

Uwaga! Rabaty nie sumują się. Upust naliczany od ceny udziału w szkoleniu bez noclegu.


SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80% NA SZKOLENIE POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH:

link do usługi >>

 

Terminy:

Termin szkolenia:

23.05.2018
-
Warszawa

Kontrole przedsiębiorców prowadzone przez Urzędy Marszałkowskie z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
Możesz uniknąć niepotrzebnych problemów i komplikacji związanych z procedurą kontroli.

 

Cel szkolenia: 
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy popartej dużą liczbą przykładów dzięki którym będą w stanie dobrze przygotować dokumenty, pracowników jak i swój zakład do kontroli z zakresu ochrony środowiska.

Adresaci: 

Szkolenie jest skierowane do:

 • Różnych przedsiębiorców - zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i do dużych spółek oraz korporacji, które chcą prawidłowo przygotować swój zakład oraz pracowników do kontroli w zakresie ochrony środowiska. 
 • Zarządzających spółkami komunalnymi takimi jak np. Regionalne Instalacje do Przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) 
 • Prowadzących procesy recyklingu oraz inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych tzw. "recyklerzy", 
 • Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań do Urzędów Marszałkowskich z tytułu np.:
  • opłat za korzystanie ze środowiska;
  • opłaty produktowej;
  • zbiorczego zestawienia danych o odpadach
 • Podmioty posiadające pozwolenia zintegrowane, decyzje administracyjne (np. zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami określające warunki przetwarzanie, zbierania lub magazynowania odpadów, pozwolenia wodno-prawne oraz  sektorowe określające dopuszczalne poziomy emisji gazów lub pyłów do powietrza)

 

Program: 

 • Przygotowanie do kontroli – dokumentacji, pracowników oraz zakładu;
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli z zakresu ochrony środowiska; 
 • Informacja o kontroli - jak powinny wyglądać oraz co powinny zawierać podstawowe dokumenty związane z kontrolą ( m.in. zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli);
 • Zasady i procedury kontroli wynikające z przepisów prawa w szczególności z  art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska;
 • Zmiany wprowadzone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2017r. dot. prowadzenia czynności kontrolnych;
 • Podstawowe prawa i obowiązki kontrolowanych podmiotów wynikające z treści ustaw;
 • Jak rozmawiać z osobami prowadzającymi czynności kontrolne;
 • Protokół z kontroli - jakie informacje zawiera;
 • Protokół z kontroli a protokół z oględzin; 
 • Przebieg kontroli - metody prowadzenia czynności kontrolnych oraz dopuszczalny czas trwania kontroli;
 • Skargi - omówienie możliwości wniesienie w przypadku przewlekłości prowadzonych czynności kontrolnych; 
 • Sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych.

 

Prowadzący: 

Wykładowcą szkolenia jest doświadczony pracownik jednostki samorządowej posiadający praktyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska będących w kompetencji Marszałka Województwa.

 

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu 
oraz 10-dniowe darmowe konsultacje mailowe z wykładowcą.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia