Jesteś tutaj

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - Bielsko-Biała - Luty 2018

Cena:

530.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 1-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • wyżywienie: obiad i przerwy kawowe
 • darmowe konsultacje mailowe z wykładowcą przez 10-dni po szkoleniu

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu – opcja dodatkowo płatna


ODBIERZ RABAT:

Dla Stałych Klientów

upust naliczany indywidualne dla osób/przedsiębiorstw, które korzystają z naszych usług

-5% First Minute

upust naliczany przy zgłoszeniu do 42 dni (6 tygodni) przed rozpoczęciem szkolenia.

Do uzyskania do 04.01.2018 r.

-20% Dla grupy 3+

upust naliczany dla co trzeciej osoby zgłoszonej z tej samej firmy/instytucji

Uwaga! Rabaty nie sumują się. Upust naliczany od ceny udziału w szkoleniu bez noclegu.


SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80% NA SZKOLENIE POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH

dla firm z sektora MŚP

Więcej informacji u pracowników działu szkoleń.

 

Termin szkolenia:

16.02.2018
-
Bielsko-Biała

Cel szkolenia:

Adresaci szkolenia będą w stanie przygotować zakład oraz wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawozdawczością w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, odprowadzenia ścieków i poboru wód oraz składowania odpadów. Uczestnicy szkolenia będą dodatkowo w stanie zidentyfikować tzw. słabe obszary występujące na terenie zakładu, np. zidentyfikować wszystkie źródła emisji zorganizowanej i niezorganizowanej do powietrza oraz zweryfikować poprawność wypełnianych sprawozdań i dokumentów. Szkolenie uwzględniać będzie zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska wprowadzone ustawą Prawo wodne i powstaniem nowego Organu pn. "Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie".

 

Adresaci:

 • osoby zajmujące się naliczaniem opłat w przedsiębiorstwie
 • przedsiębiorcy prowadzący działalność, w wyniku której wprowadzane są pyły i gazy do środowiska (źródła technologiczne, pojazdy, silniki spalinowe) oraz wprowadzane są ścieki do wód i ziemi (w tym ścieki deszczowe)
 • działy finansowe naliczające opłaty
 • osoby stawiające pierwsze kroki w tematyce opłat środowiskowych, pragnące poznać metodologie i sposoby naliczania opłat

 

Forma Szkolenia:

Szkolenie 1-dniowe prowadzone w formie wykładu połączonego z praktycznymi przykładami oraz ćwiczeniami (warsztatami) z wykorzystaniem wyświetlanej prezentacji multimedialnej.

Czas szkolenia: ok 8 godzin dydaktycznych.

 

Prowadzący:

Ekspert posiadający obszerną wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu zastosowania Ustawy Prawo Ochrony Środowiska w dziedzinie opłat za korzystanie ze środowiska.

 

PROGRAM:

 1. Nowe obowiązki przedsiębiorców określone w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców w szczególności:
  • konieczność złożenia wykazu dot. korzystania ze środowiska uwzględniającego tzw. kwoty granicznej,
  • wprowadzenie zmian w sposobie ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska,
  • omówienie nowych definicji i pojęć.
 2. Naliczanie opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza pochodzących ze źródeł:
  • energetycznych – kotły dużej mocy,
  • technologicznych – malowanie,
  • spawanie,
  • użytkowanie czynników chemicznych (emisja niezorganizowana),
  • chowu lub hodowli drobiu itp.
 3. Naliczanie opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych m.in. zmiany uwzględnione w ustawie Prawo Wodne (m.in. terminy wprowadzenia zmian związane z powstaniem Organu tzw. "Wody Polskie".  
 4. Naliczanie opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych.
  • wody opadowe lub roztopowe z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni jako ścieki,
  • wody chłodnicze, zasolone jako ścieki.
 5. Naliczanie opłat za składowanie odpadów selektywnie, nieselektywnie. Definicja posiadacza odpadów.
 6. Opłaty podwyższone za brak pozwolenia sektorowego, zintegrowanego, wodnoprawnego.

 

NA ZAKOŃCZENIE KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA IMIENNE ZAŚWIADCZENIE UDZIAŁU W SZKOLENIU oraz DARMOWE KONSULTACJE MAILOWE Z WYKŁADOWCĄ PRZEZ 10-DNI PO SZKOLENIU.

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia