Jesteś tutaj

Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie rozporządzenia REACH i CLP - Bielsko-Biała 2018

Cena:

1210.00zł netto /os. +23% VAT*

 • udział w 2-dniowym szkoleniu
 • komplet materiałów drukowanych
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
 • darmowe mailowe konsultacje z wykładowcami przez 10-dni po zakończeniu szkolenia
 • wyżywienie: obiady i przerwy kawowe

Rezerwacja noclegu we własnym zakresie.


ODBIERZ RABAT:

Dla Stałych Klientów

upust naliczany indywidualne dla osób/przedsiębiorstw, które w przeciągu ostatnich 2 lat korzystały z naszych usług

-10% First Minute

upust naliczany przy zgłoszeniu do 42 dni (6 tygodni) przed rozpoczęciem szkolenia.

Promocja ważna do 06.09.2018 r.

-30% Dla grupy 3+

upust naliczany dla co trzeciej osoby zgłoszonej z tej samej firmy/instytucji

Uwaga! Rabaty nie sumują się. Upust naliczany od ceny netto udziału w szkoleniu.


SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80% NA SZKOLENIE POPRZEZ BAZĘ USŁUG ROZWOJOWYCH:

link do listy naszych usługi >>

Termin szkolenia:

18.10.2018 do 19.10.2018
-
Bielsko-Biała

Obowiązki przedsiębiorstw w zakresie rozporządzenia REACH i CLP ze szczególnym uwzględnieniem zmian w kartach charakterystyki

NOWOŚĆ! Możliwość opracowania karty dla własnego produktu!

Od 1 czerwca 2015 r. etykiety niebezpiecznych mieszanin oraz karty charakterystyki muszę być sporządzane zgodnie z nowym ujednoliconym systemem klasyfikacji, który różni się od poprzedniego systemu oraz przynosi znaczące zmiany wymagań dotyczących formy i treści. CLP wymaga od przedsiębiorstw właściwej klasyfikacji, oznakowania i pakowania swoich niebezpiecznych substancji chemicznych przed wprowadzeniem ich do obrotu. Celem jest zapewnienie wysokiego stopnia ochrony środowiska i zdrowia oraz swobodnego obiegu mieszanin, substancji oraz wyrobów. Dostawca substancji i mieszanin (osoba, która jest zobowiązana do przygotowania karty charakterystyki) musi upewnić się, że osoby kompetentne przeszły odpowiednie szkolenia lub szkolenia przypominające. W celu ułatwienia dostosowania się do zmiany wymagań CLP zapraszamy na szkolenie.

Cel szkolenia:

Uczestnik zdobędzie wiedzę:

 • na temat obowiązków wynikających z rozporządzeń REACH i CLP;
 • jak poprawnie identyfikować, które obowiązki dotyczą działalności swojej firmy i jak je praktycznie realizować;
 • jak zweryfikować swoje surowce pod kątem zgodności z przepisami; w jaki sposób wymieniać informacje w łańcuchu dostaw;
 • skąd zdobywać informacje na temat swoich obowiązków;
 • na temat karty charakterystyki – jej format, wymagania wynikające z przepisów, czy jest poprawnie sporządzona, jak sformułować uwagi o błędach;
 • o metodach wykorzystania w praktyce zasad klasyfikacji mieszanin;
 • jak prawidłowo oznakować substancje i mieszaniny chemiczne.

 

Adresaci:

Osoby zajmujące się w przedsiębiorstwie gospodarką chemikaliami oraz kartami charakterystyki.

 

Program:

1 dzień 

Rozporządzenie 1907/2006  REACH

 1. Karty charakterystyki 
  • obowiązek sporządzania karty charakterystyki
  • format, język karty charakterystyki
  • obowiązek aktualizacji karty charakterystyki
  • omówienie poszczególnych sekcji karty charakterystyki
  • często spotykane błędy
  • oznakowanie substancji i mieszanin – korelacja z kartą charakterystyki

Rozporządzenie 1272/2008 CLP

 1. Ćwiczenia z klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych 
  • zasady klasyfikacji, klasy i kategorie zagrożenia, stężenia graniczne, współczynnik M – w praktyce
  • ćwiczenia z klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych 
 2. Case study – praca na produktach własnych 

 

2 dzień 

Rozporządzenie 1907/2006  REACH

 1. Wprowadzenie 
 2. Obowiązki wynikające z Rozporządzenia:
  • rejestracja substancji
  • ocena chemikaliów
  • ograniczenia w produkcji i stosowaniu
  • substancje SVHC i procedura udzielania zezwoleń
  • wymiana informacji w łańcuchu dostaw - karty charakterystyki

Rozporządzenie 1272/2008 CLP

 1. Wprowadzenie
 2. Elementy klasyfikacji i oznakowania produktów 

Przepisy krajowe dotyczące REACH i CLP 

 

Wykładowcy:

1 dzień:

Certyfikowany Doradca ds. bezpieczeństwa drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w działalności doradczo-szkoleniowej na rzecz polskich przedsiębiorstw z branży chemicznej i pokrewnych, klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP, opracowywania kart charakterystyki oraz klasyfikacji towarów niebezpiecznych zgodnie z Europejską Umową ADR.

Współautor opinii prawnych oraz analiz dla podmiotów polskiego przemysłu chemicznego w zakresie wdrożenia rozporządzenia REACH i CLP, współautor publikacji oraz poradnika dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie obowiązków wynikających z rozporządzenia REACH i CLP.

Prowadzi doradztwo, audyty, szkolenia i warsztaty z REACH, CLP, klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz transportu towarów niebezpiecznych. Opracowuje karty charakterystyki i etykiety, dokumentację transportową oraz inne dokumenty wymagane prawem.

2 dzień:

dr inż. Paweł Skiba

Potrzebujesz pomocy? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń!

(+48) 606 914 909  lub (+48) 33 496 03 00

NASZE UPRAWNIENIA


Jesteśmy jedną z najdłużej działających firm szkoleniowych w Polsce

Uprawnienia