Szkolenia otwarte
– Nowe rozporządzenie do ustawy o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących magazynowania odpadów

I. Dzień – Nowe rozporządzenie do ustawy o odpadach ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących magazynowania odpadów

 1. Przegląd zmian w przepisach dot. gospodarki odpadami wprowadzonych od 2018r.
 2. Omówienie najważniejszych Definicji związanych z przepisami nowych rozporządzeń z uwzględnieniem stosowania ich w praktyce;
 3. Zasady klasyfikacji odpadów;
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów – Nowy katalog odpadów i różnice w stosunku do poprzedniego katalogu;
 5. Właściwości decydujące o uznaniu odpadów za niebezpieczne i rozporządzenia unijne w tym zakresie;
 6. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości;
 7. Odpady palne i nie palne, nowy załącznik do ustawy o odpadach;
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów – w tym przepisy obowiązujące każdego przedsiębiorcę magazynującego odpady;
 9. Magazynowanie odpadów – dopuszczalny czas magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów, wizualny system kontroli miejsc magazynowania odpadów (w tym uprawnienia do korzystania z systemu przez WIOŚ);
 10. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów;
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów;
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń;
 13. Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów (po ostatnich radykalnych zmianach) w tym zwolnienia z obowiązku prowadzenia tej ewidencji;
 14. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów;
Szkolenia - terminy Terminy
szkolenie ONLINE
04.02.2021
image-3[1] Cena za szkolenie online
500.00 zł netto /os. +23% VAT
Koszt udziału uzależniony jest od ilości zgłoszonych osób:
dla dwóch osób i więcej* = 450.00 zł netto + 23% VAT/os
*z tego samego przedsiębiorstwa/instytucji
Szkolenia - cena zawiera Cena zawiera
- udział w 1-dniowym szkoleniu;
- komplet materiałów w wersji papierowej;
- imienne zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu;
- 10-dniowe darmowe mailowe konsultacje z wykładowcami.

Cel szkolenia

W czasie szkolenia uczestnicy poznają:

 • nowe rozporządzenia dot. magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020r., poz.296 i poz.1742)
 • aktualnie obowiązujące interpretacje przepisów zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska;
 • jak stosować przepisy w praktyce;
 • zagadnienia, na jakie należy zwrócić uwagę w praktyce z uwagi na możliwość przeprowadzenia u przedsiębiorcy kontroli przez organy ochrony środowiska (WIOŚ, Urzędy Marszałkowskie, Starostwa).

Korzyści z udziału w szkoleniu

 • zdobycie niezbędnej wiedzy związanej z gospodarką odpadami;
 • poznanie aktualnych zmian w przepisach prawa i ich interpretacji;
 • unikniecie kar wynikających z niedotrzymania wymogów prawnych;
 • zakres omówienia poszczególnych zagadnień będzie dostosowany do życzeń słuchaczy – wykładowca położy nacisk na te zagadnienia, którymi będą oni najbardziej zainteresowani.
 • w trakcie szkolenia istniej możliwość zadawania pytań i rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się słuchacze w swojej pracy.

Adresaci

 • Przedsiębiorcy magazynujący odpady.
 • Pracownicy zakładów gospodarki odpadami;
 • Pracownicy przedsiębiorstw komunalnych;

Forma szkolenia

Szkolenie przeprowadzone w formie wirtualnego spotkania w zamkniętym pokoju na platformie ZOOM. Forma szkolenia obejmuje wykłady podparte prezentacją multimedialną z komentarzami i wyjaśnieniami prowadzących, z możliwością bezpośredniego zadawania pytań w trakcie oraz po szkoleniu. Przewidziana jest także dyskusja i analiza zagadnień problemowych (dotyczących tematyki poruszanej na szkoleniu) przedstawianych przez uczestników.

Materiały dydaktyczne

Uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne w wersji drukowanej obejmujące treść szkolenia oraz fragmenty aktualnych przepisów.

Czas trwania

1 dzień – 7 godzin zegarowych (w tym 8h lekcyjnych wykładów + 1h na dwie krótsze przerwy kawowe i jedna dłuższa obiadowa)

Wykładowcy

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami z ponad 25-letnim stażem pracy w administracji publicznej stopnia wojewódzkiego.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zajmuje się wydawaniem decyzji oraz załatwianiem innych spraw z zakresu gospodarki odpadami i produktami ubocznymi; wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, uzgadnianiem zmian tych pozwoleń oraz ich weryfikacją; załatwianiem spraw z zakresu opłat środowiskowych (w pełnym zakresie), udział w kontrolach dotyczących zagadnień z zakresu gospodarki odpadami. Prowadzi od 22 lat szkolenia i warsztaty z zakresu ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami [w tym również komunalnymi].

Członek grupy roboczej ds. gospodarki odpadami przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, autor licznych opracowań z zakresu gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi, w tym wielu audytów dotyczących gospodarki odpadami w różnego rodzaju przedsiębiorstwach (ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki odpadami), m.in. mających na celu przygotowanie przedsiębiorców do wdrożenia systemów zarządzania jakością, środowiskowego lub zintegrowanego (ISO) oraz systemu ekozarządzania i audytu EMAS.

Nasze uprawnienia

Ekologus posiada certyfikat jakości usług szkoleniowo-doradczych według standardu usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Rejestr Instytucji Szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny: 2.24/00053

SUS 2.0

Certyfikat Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych

BTECedexcel

Międzynarodowy certyfikat wg standardów BTEC Szkolenia, Treningi i Doradztwo w rozwoju organizacji

Chcesz dowiedzieć się co się zmienia w gospodarce odpadami od 1 stycznia 2021r.?

Zapisz się już dziś!

Zaufali nam między innymi

Potrzebujesz uzyskać lub zmienić pozwolenie m.in.:

 • na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;
 • wodnoprawne;
 • zintegrowane.
Zobacz naszą ofertę dokumentacji środowiskowych

Potrzebujesz analizę wyników lub opracowanie planu remediacji

po zbadaniu stan jakości terenu pod nową inwestycję lub przed sprzedażą / zakupem gruntu?

Zobacz naszą ofertę remediacji
Dokumentacje środowiskowe - ikona

Dokumentacje
środowiskowe

Więcej
Doradztwo i eko-outsourcing - ikona

Doradztwo
i EKO–consulting

Więcej
EKO-przeglądy, audyty, ISO - ikona

EKO-audyty
i EKO-przeglądy

Więcej
Monitoring stanu środowiska - ikona

Monitoring
stanu środowiska

Więcej
Szkolenia i rozwój - ikona

Szkolenia
i rozwój

Więcej
Rekultywacje i remediacje - ikona

Rekultywacje
i remediacje

Więcej
BHP i P. POŻ. - ikona

BHP
i P. POŻ

Więcej
Sorbenty, Zestawy awaryjne - ikona

Sprzedaż
sorbentów

Więcej