Jesteś tutaj

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A. od kilkunastu lat współpracuje z firmą EKOLOGUS Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w zakresie likwidacji obiektów, rekultywacji terenów i opracowywania dokumentacji - wniosków o wydanie decyzji administracyjnych.

W 2003 roku EKOLOGUS przeprowadził likwidację części stacji paliw i rekultywację gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.

Kolejnymi pracami, które zleciliśmy było opracowanie dokumentacji i wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji Galwanizerni WSK "PZL-Rzeszów" S.A. i instalacji Odlewni Żeliwa w zakładzie Metalurgicznym "WSK Rzeszów" Sp. z o.o.

Następnym krokiem było wykonanie dokumentacji i przygotowanie wniosków o wydanie pozwoleń sektorowych, niezbędnych do uregulowania stanu formalno prawnego przedsiębiorstwa. Efektem tych prac było uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń.

Z wszystkich zleconych prac firma wywiązała się solidnie i (…)