Jesteś tutaj

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" S.A.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A. od kilkunastu lat współpracuje z firmą EKOLOGUS Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej w zakresie opracowywania dokumentacji wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, raportów o oddziaływaniu na środowisko, oraz pomiarów środowiskowych w zakresie emisji do powietrza i emisji hałasu

Firma EKOLOGUS Spółka z o.o. wykonała dla WSK „PZL-Rzeszów” S.A. następujące dokumentacje środowiskowe:

  • pozwolenie zintegrowane dla Galwanizerni
  • kilka (w kolejnych latach) aktualizacji pozwolenia zintegrowanego dla Galwanizerni
  • raport o oddziaływaniu na środowisko dla Galwanizerni
  • dokumentacja do pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Unieszkodliwiania Odpadów
  • pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza dla zakładu
  • kilka (w kolejnych latach) aktualizacji pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza dla zakładu
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • raport o oddziaływaniu na środowisko Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych
  • analizy emisji hałasu z emitorów projektowanego Centrum Badawczo-Rozwojowego Napędów Lotniczych
  • pomiary emisji pyłów i gazów (…)