Jesteś tutaj

Walcownia Metali "Dziedzice" S.A.

Walcownia Metali "Dziedzice" S.A.

Od szeregu lat Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. korzysta z usług firmy "EKOLOGUS" Sp. z o.o. w obszarze zagadnień związanych z Prawem Ochrony Środowiska, takich jak:

  • Pomiary emisji zanieczyszczeń i oddziaływania akustycznego z analizą stanu środowiska związana z działalnością naszego zakładu,
  • Opracowywanie:
    • operatów wodnoprawnych koniecznych do uzyskania stosownych pozwoleń sektorowych,
    • analizy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, celem zgłoszenia instalacji technologicznych i energetycznych nie wymagających pozwolenia na emisję pyłów i gazów,
  • Wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC prowadzonych przez WM "Dziedzice" S.A.