Jesteś tutaj

Walcownia Metali "DZIEDZICE"

Walcownia Metali "DZIEDZICE"

W 1996 roku Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Usługowe "EKOLOGUS" w Bielsku-Białej opracowało dla WM"Dziedzice" S.A. analizę stanu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego związaną z działalnością Wydziału Walcowni Blach w Oświęcimiu, na podstawie której uzyskano Decyzję w UW WOŚ w Bielsku-Białej o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

W 1997 roku opracowało Studium ochrony powietrza - Odpylania Odlewni Al i stopów Al, zlokalizowanej w Walcowni Metali "Dziedzice" w trakcie projektowania współpraca z pracownikami firmy "Ekologus" była wzorowa.(...)