Jesteś tutaj

Walcownia Metali Dziedzice

Walcownia Metali Dziedzice

Od wielu już lat Walcownia Metali "Dziedzice" S.A. korzysta z usług firmy "EKOLOGUS" Sp. z o.o. w obszarze zagadnień związanych z Prawem Ochrony Środowiska, w ostatnich latach;

- Opracowanie:

  1. Operatu wodnoprawnego koniecznego do uzskania stosownych pozwoleń sektorowych,
  2. Analizy oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko, celem zgłoszenia instalacji technologicznych i energetycznych nie wymagających pozwolenia na emisję pyłów i gazów,
  3. Wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC prowadzonego przez Walcownie Metali "Dziedzice" S.A.

- Szkolenia z zakresu Ochrony Środowiska podnoszące kompetencje naszych pracowników,

- Doradztwo i konsultacje z zakresu ochrony środowiska.

 

W trakcie każdorazowego korzystania z usług firmy "EKOLOGUS" Sp. z o.o., nasze przedsiębiorstwo spotykało się z personelem o wysokich...