Jesteś tutaj

Urząd Gminy Jaworze

Urząd Gminy Jaworze

Urząd Gminy Jaworze potwierdza, że firma "EKOLOGUS" Sp. z o.o. z siedziba w Bielsku-Białej, wykonywała w okresie 28 luty do 21 kwietnia 2005 roku prace, związane z likwidacją komunalnej oczyszczalni ścieków typu BOS 150 będącej we władaniu Gminy Jaworze, a zlokalizowanej w Jasienicy, w rejonie Wytwórni Napojów Alkoholowych "Toorank Polska" S.A.

Celem w/w zlecenia było usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia ścieków, uwodnionych osadów i odpadów stałych znajdujących się w poszczególnych zbiornikach oczyszczalni oraz demontaż infrastruktury wchodzącej w jej skład, tak by doprowadzić do definitywnego wyłączenia obiektu z eksploatacji

Prace wykonanie zgodnie z Umowa nr 23/05 z dnia 22 lutego 2005 roku w kolejności obejmowały:

  • Opróżnienie i wywóz zawartości podziemnego zbiornika retencyjnego,
  • Zlikwidowanie przelewów, występujących pomiędzy zbiornikiem retencyjnym, a przepompownią,
  • Opróżnienie i wywóz zawartości przepompowni,
  • Likwidacja infrastruktury wchodzącej w skład przepompowni,
  • Opróżnienie i wywóz zawartości komór osadnika wstępnego i wtórnego,
  • Opróżnienie i wywóz zawartości bioreaktora (komory osadu czynnego). (...)