Jesteś tutaj

TOORANK POLSKA S.A.

TOORANK POLSKA S.A.

Firma TOORANK POLSKA SA w Jasienicy potrwierdza, że GRUPA Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Jaskólcza 29 w roku 2012 wykonała prace obejmujące ekspertyzą związaną z ochroną środowiska.

Zakres prac obejmował:

  • Ocenę wydajności oraz możliwości eksploatacji ujęcia wód podziemnych zlokalizowanych na działce nr 1985/4 położonych w Wiśle Jaworniku
  • Operat wodno-prawny do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie wód opadowych z terenu zakładu TOORANK POLSKA S.A. w Jasienicy do Potoku Wysokiego (...)