Jesteś tutaj

TECHNO CENTRUM Sp. z o.o.

TECHNO CENTRUM Sp. z o.o.

TECHNO CENTRUM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, ze firma EKOLOGUS Sp. z o.o. była wykonawcą dokumentacji technicznej da rozwoju nowej działalności w TECHNO CENTRUM Sp. z o.o. Dokumentacja dotyczyła:

  • analizy sytuacji prawnej w Polsce i na poziomie Unii Europejskiej (Prawo odpadowe, Ochrona środowiska etc.)
  • opisu organizacji struktury i logistyki zbiórki, magazynowania i obróbki złomu elektronicznego i elektrycznego
  • szczegółowego opisu sposobu demontażu i kwalifikacji frakcji według ich przydatności i wartości
  • możliwości bytu frakcji wysokowartościowych włącznie z adresami instytucji utylizujących
  • programu funkcjonalno-użytkowego zakładu utylizacji
  • biznes planu inwestycji (...)