Jesteś tutaj

Starostwo Powiatowe w Będzinie

Starostwo Powiatowe w Będzinie

Starostwo Powiatowe w Będzinie stwierdza wysoką jakość szkolenia przeprowadzonego przez Instytut Kształcenia Zawodowego "Ekologus" Sp. z o.o.

Szkolenie przeprowadzone dla pracowników jednostek powiatu w temacie: "Zarządzanie obiektem budowlanym - podejmowanie czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego. Skutki naruszania obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym