Jesteś tutaj

Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA

Przedsiębiorstwo Komunalne THERMA

Współpraca pomiędzy P.K. „Therma”, A Spółką „EKOLOGUS” ma już 15-letnią tradycję. Wraz z rozwojem wymagań wynikających z Prawa Ochrony Środowiska systematycznie poszerzał się zakres zalecanych przez nas usług . Ciągłe doskonalenie jakości, poszerzanie zakresu świadczonych usług, wysoka komunikatywność i profesjonalizm zatrudnionych pracowników oraz spełnianie wymagań na wysokim merytorycznie poziomie , oczekiwanym przez P.K. „Therma”, ugruntowało pozycję Spółki „EKOLOGUS”, jako specjalistycznego i terminowego dostawcy.

Aktualny zakres zlecanych usług obejmuje:

  • sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na emisję do powietrza gazów i pyłów
  • przeprowadzanie bieżących pomiarów emitowanych do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
  • sporządzanie instrukcji monitorowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku węgla w ramach handlu emisjami gazów cieplarnianych
  • sporządzanie ocen oddziaływania na środowisko dla nowych inwestycji ciepłowniczych
  • bieżące doradztwo ekologiczne
  • szkolenia pracowników (…)