Jesteś tutaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Firma „EKOLOGUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jaskółczej 29, prowadziła w okresie od 7 maja do 25 sierpnia 2010 roku na linii nr 131 Chorzów Batory – Tczew w km 31,500 -31,715 działania ratowniczo-naprawcze. Działania te podjęto na skutek zdarzenia kolejowego – najechania pociągu na pociąg, w wyniku czego doszło do rozszczelnienia cysterny i wycieku oleju napędowego w tor.

W celu ograniczenia szkody w środowisku firma „EKOLOGUS” podjęła natychmiastowe działania ratowniczo-naprawcze, które w trzech etapach obejmowały:

 1. etap działań ratowniczych
  • zebranie oleju napędowego w wolnej postaci i za pomocą sorbentu
  • zbudowanie barier sorbentowych, okonturowanie barierami miejsca katastrofy oraz
  • zabezpieczenie środowiska przed dalszym rozprzestrzenianiem się plamy olejowej
  • wprowadzenie biopreparatu oraz okonturowanie miejsca skażenia barierami biologicznymi
 2. etap działań ratowniczych
  • bieżące usuwanie zużytego sorbentu i sukcesywne uzupełnianie powstałych ubytków
  • dalsze wprowadzanie do gruntu biopreparatu
  • bieżąca kontrola i obserwacja stanu środowiska
 3. etap działań naprawczych
  • wykonanie badań stanu środowiska poprzez wykonanie analiz próbek gruntu i wód podziemnych
  • opracowanie w wersji elektronicznej zgłoszenia szkody w środowisku i ich naprawie (…)