Jesteś tutaj

PGE KWB Bełchatów S.A.

PGE KWB Bełchatów S.A.

PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. w Rogowcu potwierdza, ze spóła EKOLOGUS wykonała w okresie 2007-2008 dla potrzeb Kopalni następujące dokumentacje

  • raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni obudowanej ZT-3 oraz myjni płytowej ZT-5 na zapleczu w Chabielicach,
  • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu odzysku odpadów

Wymienione dokumentacje wykonane zostały zgodnie z naszymi oczekiwaniami, tj. wykorzystaniem szerokiej wiedzy przepisów prawa, rzetelnie, terminowo i zgodnie z podpisana umową

Ponadto w okresie 2006-2008 pracownicy Kopalni brali udział w dwóch szkoleniach przygotowanych przez Spółkę EKOLOGUS:

  • "Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w świetle znowelizowanej ustawy prawo ochrony środowiska"
  • "Kompendium wiedzy z ochrony środowiska" (...)