Jesteś tutaj

PGE KWB Bełchatów S.A.

PGE KWB Bełchatów S.A.

PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. w Rogowcu potwierdza, ze spółka EKOLOGUS wykonała w okresie 2007-2008 dla potrzeb Kopalni następujące dokumentacje:

  • raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie myjni obudowanej ZT-3 oraz myjni płytowej ZT-5 na zapleczu w Chabielicach,
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

Ponadto w okresie 2006-2008 pracownicy Kopalni brali udział w dwu szkoleniach przygotowywanych przez spółkę EKOLOGUS:

  • ”Postępowanie w sprawie ocen oddziaływania na srodowisko planowanych przedsięwzięć w świetle znowelizowanej ustawy prawo ochrony środowiska
  • ”Kompendium wiedzy z ochrony środowiska” (…)
PDF icon PGE.pdf