Jesteś tutaj

P.A.NOVA S.A.

P.A.NOVA S.A.

P.A.NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 42 zaświadcza, że Firma:
Ekologus Sp. z o.o.
ul. Jaskółcza 29
43-309 Bielsko-Biała

Wykonała na zlecenie w 2010 r:

  • ”Operat wodnoprawny wykonania robót budowlanych – budowa obiektów handlowo-usługowych na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią na działce nr 3284/38 w Myszkowie przy ul. Pułaskiego” oraz
  • „Operat wodnoprawny odprowadzenia do rzeki Warty oczyszczonych i niewymagających oczyszczania ścieków opadowych z działki (…)