Jesteś tutaj

P.A.NOVA S.A.

P.A.NOVA S.A.

Niniejszym listem pragniemy udzielić referencji firmie Ekologus Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaskółczej 29, 43-309 Bielsko-Biała, która była Wykonawcą prac, dla obiektów Kaufland oraz RETAIL PARK w Myszkowie przy ul. Puławskiego w zakresie wykonania:

  • operatu wodnoprawnego na wykonanie robót budowlanych - obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią,
  • operatu wodnoprawnego na wykonanie robót budowlanych - budowa stacji transformatorowej wraz z linią kablową SN i nN na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzą,
  • wprowadzenia zmian formalno-prawnych do operatu wodnoprawnego na wykonanie robót budowlanych na terenach zalewowych oraz na odprowadzenie wód opadowych do rzeki (...)