Jesteś tutaj

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej

Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Usługowe "EKOLOGUS" wykonało dla naszego zakładu kilka ważnych opracowań a mianowicie

  • Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 1999
  • Bilans opadów 1999
  • Operat wodnoprawny 2000

Na podstawie powyższej dokumentacji mogliśmy uzyskać stosowne decyzje administracyjne pozwalające funkcjonować bez kolizji z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska (...)