Jesteś tutaj

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń

W zawiązku z zamiarem podjęcia prac remontowych obiektu zabudowy potoku Ślepa Dobka w Ustroniu, firma "Ekologus" z Bielska-Białej, na podstawie umowy 14/04/00, wykonała ocenę oddziaływania na środowisko.

Ocena dotyczyła likwidacji szkód powodziowych na fragmencie potoku o długości 0,9 m, zabudowanego stopniami, progami i murami oporowymi.

Opracowanie zostało wykonane pod kierownictwem rzeczoznawcy, zgodnie z ofertą, w terminie i objęło całość projektowanej inwestycji (...)